KMD / Løsninger / KMD Cloud

KMD Cloud

KMD Cloud er en private cloud til enterprisevirksomheder. Den håndteres i Danmark og dine data forbliver i Danmark.
KMD Cloud er Danmarks første cloudløsning til enterprisevirksomheder

​​Mere for mindre

Et af it-chefens største succeskriterier er: Maksimalt udbytte med minimal investering. 
Omkostningerne til it skal reduceres – og samtidig skal it understøtte stadigt mere komplekse forretningsgange, bidrage til vækst og i øvrigt leve op til støt stigende sikkerhedskrav. 
 
Cloud imødekommer disse krav. Og som en af de få, imødekommer KMD Cloud de øgede krav, der stilles til en enterprise cloud-løsning. 
 

Strategi er fundamentet for succes

For at få succes med cloud, har I brug for en samlet outsourcingstrategi, så I kan høste det maksimale udbytte. Med KMD Cloud får I rådgivningen, så I kan skabe den bedste løsning for jeres organisation. Vi kan levere de centrale, kritiske komponenter og desuden stå for den samlede orkestrering af det, der leveres fra jeres øvrige samarbejdspartnere. 
 
KMD hjælper jer i gang – så I starter det rigtige sted – med de rigtige elementer. 
 

KMD Cloud: Cloud på dansk

KMD's Cloud er dansk. Det er vores egen, private cloud, vi passer den og data forbliver og håndteres i Danmark.  Løsningen er skabt ud fra 40 års erfaring med nogle af Danmarks tungeste og mest komplekse systemer. KMD's løsninger håndterer årligt, hvad der svarer til 25% af Danmarks bruttonationalprodukt.
 

Danmarks mest ambitiøse Cloud-katalog

  •  Lever op til de hårdeste kvalitets- og performancekrav
  •  Lever op til dansk persondatalovgivning
  •  Leveres som standardiseret enterprise cloud-service (IaaS, PaaS og SaaS)