KMD / Om KMD / KMD Analyse

KMD Analyse

KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KMD Analyse har blandt andet tidligere udgivet rapporterne ”Den digitale folkeskole – vurderinger og holdninger fra elever og forældre”, ”Socialt bedrageri i Danmark” og ”Telemedicinsk behandling af KOL-patienter – potentialer og barrierer”. ​

KMD Analyse samarbejder bl.a. med Center for Digital Forvaltning (CEDI) om udvikling af analyserne.​

KMD ANALYSE - INFORMATIONSSIKKERHED I DET OFFENTLIGE

Juni 2016

KMD Analyse tager i rapporten ”Informationssikkerhed i det offentlige - Trusler, sikkerhedshændelser & forsvar” temperaturen på informationssikkerheden i staten, kommuner og regioner. Læs hele analysen eller KMD Analyse Briefing, som er kortere kommenterede uddrag.

Læs den fulde analyse

Læs KMD Analyse Briefing

LÆS MERE OM KMD OG IT-SIKKERHED

KMD ANALYSE - INFORMATIONSSIKKERHED I STORE DANSKE VIRKSOMHEDER

Maj 2016

KMD Analyse tager i rapporten ”Informationssikkerhed i store danske virksomheder - Trusler, sikkerhedshændelser & forsvar” temperaturen på informationssikkerheden i de større danske virksomheder. Læs hele analysen eller KMD Analyse Briefing, som er kortere kommenterede uddrag.

Læs den fulde analyse

Læs KMD Analyse Briefing

LÆS MERE OM KMD OG IT-SIKKERHED

KMD ANALYSE - DET DIGITALE SAMARBEJDSRUM

Oktober 2015

KMD Analyse stiller skarpt på, hvordan de offentligt ansatte oplever det tværfaglige samarbejde, og i særlig grad på hvilket potentiale der kan ligge i en sammenhængende digital understøttelse af det tværfaglige samarbejde i form af reduceret tidsforbrug til administrative opgaver og koordinering. Analysen påviser en række udfordringer forbundet med samarbejdet, som bunder i en it-understøttelse, der ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser behovet for koordinering på tværs, når man agerer sammen med mange forskellige aktører.

LÆS ANALYSEN

KMD ANALYSE - INFORMATIONSSIKKERHED I DET OFFENTLIGE

April 2015

KMD Analyse stiller i rapporten skarpt på, hvordan de offentligt ansatte oplever informationssikkerheden i det daglige, og på danskernes vurdering af de offentlige myndigheders evne til at forvalte deres personoplysninger på betryggende vis. KMD Analyse har med afsæt i to spørgeskemaundersøgelser taget temperaturen blandt de offentlige ansatte og borgerne om emnet.

LÆS ANALYSEN

KMD ANALYSE - KOMMUNAL VELFÆRDSINNOVATION - POTENTIALER OG BARRIERER

Juni 2014

KMD Analyse har foretaget en temperaturmåling omkring vilkårene for ledelse og styring i den kommunale sektor og på digitaliseringen af to store velfærdsområder, skolen og ældreplejen. Temperaturmålingen er foretaget i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer og Børne- og Kulturchefforeningen.

LÆS ANALYSEN

VALG TIL EUROPAPARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM PATENTDOMSTOLEN 2014 - VALGKAMPENS MEDIER

Maj 2014

KMD Analyse har spurgt vælgerne om deres mediepræferencer i forbindelse med valgkampen. Analysen præsenteres i KMD Analyse Briefing formatet med en journalistisk tilgang til stoffet.

LÆS ANALYSEN

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 2013 - VALGKAMPENS MEDIER

November 2013

KMD Analyse har i forbindelse med kommunal- og regionsvalget 2013 sat fokus på valgkampens medier. I KMD Analyse Briefing skabelonen præsenteres tre minianalyser, der har omdrejningspunkt om en survey blandt 2.017 repræsentativt udvalgte borgere.

LÆS ANALYSEN

TELEMEDICINSK BEHANDLING AF KOL-PATIENTER - POTENTIALER OG BARRIERER

Oktober 2013

KMD Analyse sætter i samarbejde med Danmarks Lungeforening spot på holdninger, potentialer og barrierer i forhold til telemedicinsk behandling på KOL-området.

LÆS ANALYSEN

MØDERNES KANALSTRATEGI - DIGITALE POTENTIALER VED KOMMUNAL MØDEPRAKSIS

September 2013

Kan man med fordel benytte tankesættet om digitale kanalstrategier fra kommunal borgerservice og bruge det på de interne kommunale møder? Hvor stort er potentialet?

LÆS ANALYSEN

​DEN DIGITALE DAGINSTITUTION - EN TEMPERATURMÅLING OG VURDERING AF DAGINSTITUTIONERNES DIGITALE TILSTAND OG POTENTIALER

Januar 2013

Analysen giver med afsæt i tre surveys med forældre, pædagoger og institutionsledere et samlet overblik over den digitale tilstand og potentialer på følgende centrale områder; børnenes leg og læring, dokumentationen af det pædagogiske arbejde samt kommunikationen mellem daginstitution og forældre.

LÆS ANALYSEN

DEN DIGITALE FOLKESKOLE - VURDERINGER OG HOLDNINGER FRA ELEVER OG FORÆLDRE

August 2012

Rapporten er den anden udgivelse i en række ’temperaturmålinger’ af folkeskolens vej mod en bedre udnyttelse af digitaliseringens muligheder i undervisningen. Omdrejningspunktet er brugerne af folkeskolen og giver forældre og elevers vurdering af og holdninger til digitaliseringen.

LÆS ANALYSEN

DANSKERNES HOLDNING TIL VELFÆRDSTEKNOLOGI - HOLDNINGER TIL DIGITALISERING AF VELFÆRDEN

Juni 2012

KMD Analyse har gennemført telefonisk interview af 1.000 borgere med henblik på at få afklaret, hvad borgerne mener om de nye muligheder, som velfærdsteknologien fører med sig.

LÆS ANALYSEN

FOLKESKOLENS DIGITALE TILSTAND - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

Januar 2012

Den første af to temperaturmålinger om it i folkeskolen. Rapporten giver lærernes og skoleledernes vurderinger af, hvor langt vi er fra den digitale folkeskole. Rapporten viser blandt andet, at der er store forskelle, når man ser på folkeskolernes digitale modenhed i forhold til strategi, teknologi og kompetencer.

LÆS ANALYSEN

SOCIALT BEDRAGERI I DANMARK - OMFANG, ADFÆRD OG HOLDNINGER

December 2011

Der udbetales hvert år omkring 250 mia. kr. i sociale ydelser, og stort set alle danskere modtager sociale ydelser i løbet af livet. Analysen giver en indikation på omfanget af socialt bedrageri i Danmark og baserer sig på data fra en survey blandt de ansvarlige for kommunernes kontrolenheder og en survey, som har kortlagt danskernes holdninger til socialt bedrageri.

LÆS ANALYSEN

DET DIGITALE BORGERINDEKS - DANSKERNES HOLDNING TIL OFFENTLIG DIGITALISERING

Oktober 2011

KMD Analyse præsenterer med denne udgivelse Det Digitale Borgerindeks, der stiller skarpt på danskernes brug af offentlige, digitale tjenester og deres holdning til den generelle digitalisering af den offentlige sektor.

LÆS ANALYSEN

DET DIGITALE VALG - DANSKERNES HOLDNING TIL E-VALG

September 2011

KMD Analyse har spurgt 1.000 danskere om deres holdning til en øget digitalisering af stemmeafgivelsen ved valg i Danmark.

LÆS ANALYSEN

VALGKAMPENS MEDIER - DANSKERNES PRÆFERENCER

September 2011

Hvad gør vælgerne for at holde sig oplyst, og gennem hvilke medier foretrækker de at modtage information om politikerne? KMD Analyse har spurgt 1.000 danskere om deres mediepræferencer i valgkampen efteråret 2011.

LÆS ANALYSEN

KRONISK SYGDOM – EN DIGITAL SAMFUNDSDIAGNOSE

Maj 2011

Op mod 1,8 millioner danskere lider af en eller flere kroniske sygdomme. Rapporten ser på potentialet i velfærdsteknologi for den enkelte patient, for samfundet og for erhvervslivet. Hvis Danmark kan løse bare en del af udfordringerne på kronikerområdet ved hjælp af ny teknologi, er der både store muligheder for at frigøre ressourcer og endog meget store eksportpotentialer, da stort set alle velfærdssamfund i verden står med tilsvarende problemer.

LÆS ANALYSEN

DIGITALISERING AF ÆLDREPLEJEN - POTENTIALER OG HOLDNINGER

Januar 2011

Danmark vil undergå en afgørende demografisk ændring i løbet af de kommende årtier. Langt flere borgere vil være på offentlig forsørgelse og gøre brug af offentlige services samtidig med, at der bliver stadigt færre i den arbejdsdygtige alder til at finansiere velfærdssamfundet. Rapporten ser på potentialet inden for velfærdsteknologi.

LÆS ANALYSEN
 
 
 
 
 
KONTAKT OS HERUNDER.
JO MERE SPECIFIK DU ER, DESTO MERE PRÆCIST VIL VORES SVAR VÆRE.
FORTÆL OS LIDT OM DIG SELV
Felter med stjernemarkering(*) skal udfyldes