Billede af kandidater fra debat

Der bliver fokus på den digitale transformation og fornyelsen af den offentlige sektor, når fire spidskandidater mødes til debat på KMD Aarhus i næste uge. Vi varmer op til valgmødet med en snak med de fire kandidater om, hvordan digitaliseringen har styrket kommunen.

Det er noget så analogt som papskilte, der for alvor sætter skub i et valg, når kandidaternes plakater fylder lygtepælene over hele landet. Men de lokale politikere i Aarhus har især et skarpt blik på de fordele, digitaliseringen af samfundet giver kommunen og dens borgere.

Det får de rig lejlighed til at diskutere, når de torsdag den 9. november mødes til valgdebat på KMD Aarhus arrangeret i et samarbejde mellem HK, Dansk Erhverv og KMD. Kandidaterne er borgmester Jacob Bundsgaard (S), rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek (V), rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive (O) og Enhedslistens spidskandidat Keld Hvalsø. De er alle klar til debat om emner som fornyelsen af den offentlige sektor og den digitale transformation.

Digitaliseringen af det danske samfund er allerede en af mest gennemgribende i hele verden. Men spørgsmålet er, hvordan man i Aarhus Kommune kan mærke, at digitaliseringen styrker kommunen?

”Det er der mange eksempler på. I forhold til borgerne kan vi kommunikere hurtigt og digitalt og give adgang til bedre kortmateriale og billeder, som kan belyse en sag meget bedre, end hvis vi stadig skrev pr. post. Vi kan også bruge video til at forklare ting. Det er en klar fordel,” siger Venstres rådmand, Bünyamin Simsek.

Bedre kvalitet og højere effektivitet

Fordelene ved digitaliseringen er noget Venstre-politikeren og Aarhus Kommunes nuværende borgmester Jacob Bundsgaard kan blive rørende enige om.

”Digitalisering og udnyttelse af moderne velfærdsteknologier er en af de vigtigste veje til blandt andet bedre kvalitet og højere effektivitet i de opgaver, som Aarhus Kommune er sat i verden for at løse,” siger Jacob Bundsgaard.

Enhedslistens spidskandidat, Keld Hvalsø, ser da også et stort potentiale i at digitalisere i alle forvaltninger i kommunen: ”Det giver borgerne hurtigere og nemmere adgang til oplysning. Det giver også kommunens ansatte langt bedre muligheder for at lave en korrekt sagsbehandling, hvad enten det drejer sig om konkrete ansøgninger, eller det er beslutningstagere, der skal klædes på,” forklarer Keld Hvalsø.

For Dansk Folkeparti handler det også om at udnytte digitaliseringen til at styrke både kommunens medarbejdere og de enkelte borgere.

”Digitalisering kan flytte viden og planlægning af hverdagen tættere på den enkelte medarbejder. Hvis man for eksempel har adgang til kollegernes nyeste erfaringer med en borger i plejen, kan man øge kvaliteten i den individuelle pleje og omsorg,” understreger Dansk Folkepartis rådmand, Jette Skive.

”Derudover kan digitaliseringen også være med til at inddrage borgerne mere i det kommunale arbejde. Afstemning til Ældrerådet kan eksempelvis nu ske elektronisk, og jeg har mødt mange ældre, som mener, at det gør det meget nemmere for dem at afgive deres stemme,” tilføjer Jette Skive.

Hvor trykker skoen mest i kommunen?

I det hele taget betyder digitaliseringen, at muligheden for at få aktuel viden kan bruges på alle niveauer i kommunen – fra ledere til medarbejdere og ud til borgerne og til de folkevalgte.

”Som politikere kan vi også få oplysninger om, hvor skoen trykker mest: Hvilke børn trives dårligst? Vi kan bruge data til at målrette vores politiske initiativer og skærpe vores fokus. Vi skal også huske, at data også er de dyrebare erfaringer, som medarbejdere og ledere har samlet op gennem deres arbejde. De skal også i spil, når vi arbejder databaseret,” understreger Venstres Bünyamin Simsek.

Opsamlingen af netop data i en kommune som Aarhus er omfattende. Det giver netop muligheder for at kunne styrke borgerservices og sagsbehandling med brug af data, men det stiller også store krav.

”Oplysningerne kan i langt højere grad systematiseres, også samtidig med at persondataloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven bliver overholdt. Der er et stort potentiale, men det kræver også, at oplysninger bliver indsamlet systematisk,” siger Enhedslistens Keld Hvalsø.

Der lyder samme toner fra Dansk Folkepartis Jette Skive: ”Opsamling og systematisering af viden om og erfaringer med den enkelte borger kan samles og formidles på en nemt tilgængelig måde, således at medarbejderen kan have denne viden bogstaveligt talt ’lige ved hånden’ og nemt søgbart og dermed styrke kvaliteten i indsatsen,” siger hun.

Data bruges til at gøre arbejdet bedre

Jette Skive peger på, at de indsamlede data både kan give muligheder for styrket plejekvalitet til demensramte og øge motivationen til at gøre en indsats for egen sundhed og give mulighed for individuel rådgivning på beskæftigelsesområdet.

”Jeg er helt enig, at vi har masser af data. I Børn og Unge bruger vi dem meget aktivt og har gjort det i en årrække,” tilføjer Venstres Bünyamin Simsek og peger på brugen af ledelsesinformation baseret på data, men også mange andre sammenhænge:

”Vi samarbejder med Trygfonden og Aarhus Universitet, så forskerne kan give os svar på, hvad der virker, når vi f.eks. vil fremme børns læseevner. Samtidig laver vi kvalitetsrapporter, så for hver enkelt skole og dagtilbud kan alle borgere gå ind og se på f.eks. data om børnene og forældretilfredshed. Internt bruger vi materialet i ledelsens opfølgning og udviklingsarbejde, så vi hele tiden kan gøre det bedre,” siger han.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Bünyamin Simsek, Jette Skive og Keld Hvalsø diskuterer disse og andre emner på KMD Aarhus torsdag den 9. november kl. 16.30.