Havvindmøller

Energi, forsyning og ejendomme

Den danske stats krav til detaljeorientering fylder mere og mere. Det betyder at energi- og forsyningssektoren skal effektiviseres markant via en stigende digitalisering. En effektivisering, der kan anskues på flere forskellige parametre.

Nye krav til energi- og forsyningssektoren medfører flere udfordringer

Der er fra statens side kommet flere og mere skærpede krav angående ejendomsdrift og håndteringen af diverse forretninger inden for energi- og forsyningssektoren.

Dette bevirker, at flere virksomheder bliver sat under pres på forretningsområdet og det medfører et stigende antal af eksempelvis konsolideringer, fusioner etc.

Ejendomsdrift er blevet et langt mere omfattende og komplekst landskab og der skal derfor tages hensyn til en stigende mængde af nye initiativer og trends.

Digitaliseringen skal bevirke en nemmere ejendomsdrift

KMD har for øje at lette presset for virksomheder i energi- og forsyningssektoren via en stigende digitalisering. Denne digitalisering skal sikre en nemmere og mere overskuelig måde at udføre ejendomsdrift på. Her menes der, at der skal skabes en bredere og mere omfattende løsningsportefølje, der understøtter virksomhedernes værdikæde over flere delelementer.

KMD har dermed for øje at sætte yderligere fokus på modernisering, strategisk brugervenlighed via en innovativ funktionalitet. Denne innovative, digitale tilgang sikrer dermed at ejendomsdriften i dag ligeledes kan imødekomme morgendagens markedsbehov.

Dog har den stigende digitalisering allerede bevirket, at spillereglerne for eksempelvis forsyningsbranchen er ændret markant. Konkurrencen er forøget og samtidig er kunderne begyndt at kræve større involvering og indsigt i deres energiforbrug.

Energi, forsyning og ejendomsdrift med KMD Easy Energy, KMD EnergyKey og KMD Atrium

Med forskellige processer og tiltag, er det meningen at digitaliseringen ved ejendomsdriften skal spare jer for tid og ligeledes manuelle fejl. Kommunikationsvejen mellem jer og kunderne skal løfte serviceniveauet til nye højder og bevirke en stigende kundetilfredshed.

Arbejdsgangen skal lettes og det sker især med henblik på multiforsyninger. Med digitalisering skal der eksistere en gennemgående sammenhæng mellem datasikkerhed og driftssikkerhed.

De nye tider opsætter et gennemgående behov for bedre energistyring både i den private og i den offentlige sektor. Eksempelvis vil forsyningsselskaber kunne benytte KMD EnergyKey til opsamling og validering af data samt udarbejdelse af rapporter.

Derudover har private, såvel som offentlige, mulighed for at gøre brug af programmet til at energistyring, benchmarking samt generering af analyser omhandlende energiforbruget ned på udvalgte produktionsprocesser.

Med KMD’s professionelle kommunikationsvej er spørgsmålet blot: Hvordan imødekommer vi bedst jeres udfordringer?