EU flag

Den nye EU Persondataforordning er ét af de væsentligste sikkerhedsinitiativer i mange år. Dels fordi omfanget af lovgiv­ningsarbejdet i EU har været omfattende og længe undervejs. Dels fordi konsekvensen af EU Persondataforordningen får stor betydning for både det private og offentlige Danmark.

KMD klæder beslutningstagere på til at foretage en korrekt, dokumenterbar og ressourceeffektiv implementering af EU Persondataforordningen.

Overholder i kravene?

Det spørgsmål vil tiltage i både betydning og omfang, efterhånden som vi nærmere os implementeringsdeadline for forordningen i maj 2018.

Vi har udarbejdet en vejledning til implementeringen af EU Persondataforordningen, som giver dig et overblik over højdepunkterne i den nye forordning og fokuserer på, hvor og hvordan den adskiller sig fra den eksisterende danske Persondatalov. Du præsenteres for en generisk governance-model, brudt ned i syv successive faser, hvor indholdet i hver fase bliver beskrevet og uddybet.

Vil du vide mere?

Medarbejdere i KMD

Jakob Holm Hansen

Ansvarlig for GRC Consulting, KMD Neupart

jha@kmd.dk