Ældre damer taler og griner sammen

Borgerens forløb skal hænge bedre sammen på tværs, og I skal have bedre overblik over, hvilke indsatser der hjælper bedst. Den agenda har fået os til at tænke helt nyt inden for social, sundhed og omsorg.

Nye måder at arbejde på

Indsatsen for borgerne skal skabe større effekt inden for jeres stadig strammere økonomiske rammer. Det er er den nødvendige dagsorden, når vi får flere ældre og kronikere i de kommende år. Og det kræver nye måder at arbejde på:

  • Borgerne skal selv tage større ansvar og spille en større rolle i indsatsen.
  • Digitalisering skal effektivisere arbejdsgange og samarbejde.
  • Ny teknologi skal også styrke den digitale borgerkontakt, eksempelvis med telemedicin og videokonsultationer.
  • Effektmåling skal lede indsats og ressourcer i den rigtige retning.

Mød borgeren med en sammenhængende indsats

Den nye dagsorden har fået os til at forny frem for at forbedre. Helt i tråd med de nationale handleplaner er vi gået efter at skabe en naturlig ramme for at samarbejde på tværs af forvaltninger og faglighed. I første omgang med fokus på sundhed, omsorg og socialområdet, men i princippet uden begrænsninger. Samme platform kan også favne for eksempel arbejdsmarkedsområdet og udsatte børn og unge.

Målet er, at I kan møde borgeren med en sammenhængende indsats, der tager højde for alle borgerens udfordringer. Og at I samtidig kan inddrage borgeren og de pårørende mere aktivt.

Indtryk og indblik fra årets store kundekonference på Sundheds- og Socialområdet.

Plads til både nutid og fremtid

Den nye platform, KMD Nexus, er et åbent workflow-system, der udveksler oplysninger med både fællesoffentlige registre og jeres individuelle tredjepartsløsninger. Det giver jer mulighed for løbende at udbrede platformen til nye fagområder - og udvikle den med funktionalitet og nye apps. For eksempel inden for telemedicin, kommunikation og ledelsesinformation.

Sikkerheden i platformen er den samme hele vejen. I får fuld sporbarhed, it-sikkerhed og lovmedholdelighed i en løsning, der kan vokse med jeres behov.

Medarbejderne får bedre sammenhæng

Med et tværgående case management-system får I samlet oplysningerne om borgerne ét sted. Det giver flere fordele:

  • Medarbejderne arbejder på et fælles opdateret grundlag uden dobbeltindtastninger og opslag i andre systemer.
  • I kan tænke, planlægge og arbejde med blik for hele borgerens livssituation.
  • Det tværfaglige samarbejde kan glide sømløst.

Ledelsen får datadrevet indsigt

Hvilke indsatser virker, og hvordan bruger I ressourcerne bedst? Det er nødvendig indsigt, når I skal skabe mere effekt for færre ressourcer. Derfor har ledelsesinformationen også høj prioritet i platformen. Det brede datagrundlag danner afsæt for rapporter og infografik, så I løbende har et overblik at styre efter.

Tilpassede løsninger til social- og sundhedsområdet

Ældre damer dyrker gymnastik

Tværfaglig sundhedsplatform

Med KMD Nexus får din kommune en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb, der hænger sammen på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Relabee - appen for pårørende

App for pårørende

Relabee er en gratis app for pårørende og syge. Den hjælper med at få etableret et netværk omkring den syge og få koordineret jeres opgaver. Med Relabee kan du skabe overblik, samle kommunikation, organisere aftaler og uddelegere opgaver. Samtidig får du adgang til professionel støtte.

Digitale muligheder med den åbne systemarkitektur i KMD Nexus

KMD Nexus - Åben API-invitation til partnerinnovation
Whitepaper

Åben API-invitation til partnerinnovation

Dette whitepaper beskriver nogle af de digitale udfordringer og muligheder i sundheds- og plejesektoren, herunder etableringen af et økosystem af it-løsninger, der kan dække de enkelte kommuners behov. Whitepaperet forklarer, at nøglen til innovation med KMD Nexus-platformen går gennem det åbne API-lag og beskriver principperne bag en åben sikkerhedsarkitektur og sikker dataudveksling.

Hent og læs

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her