Digitale værktøjer i den moderne virksomhed

I KMD Group betyder bæredygtighed, compliance og samfundsansvar, at vi som virksomhed bidrager til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Derfor ønsker vi at integrere bæredygtighed i udviklingen af vores produkter og tjenester, såvel som igennem vores forretning. 

Vi tror på, at digitalisering skaber et rigere, sikrere og mere bæredygtigt samfund. Ved at udnytte digitaliseringen ønsker vi at skabe velfærd, tryghed uanset indkomst, alder, køn, etnicitet, handicap, religion, seksualitet eller uddannelsesniveau. 

KMD Group er en del af en globaliseret verden. Det betyder, at vores ansvar rækker ud over landegrænser. Derfor samarbejder vi med vores leverandører og vores kunder for at opfylde FN's Global Compact 10 principper for bæredygtig udvikling. 

Vores 4 bæredygtighedstemaer

I KMD Group har vi defineret 4 bæredygtighedstemaer der er væsentlige for vores forretning, for vores kunder og for samfundet:

Grafik af fire temaer "klima og miljø", "forretningsetik", "cybersikkerhed og databeskyttelse og etik" og "vores medarbejdere"

Vores forpligtelser

KMD er forpligtet til en række internationale standarder og retningslinjer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljømæssig ansvarlighed og er certificeret under forskellige ISO-standarder. Disse omfatter bl.a.:


Vores politikker

KMD landsby

KMD har siden 1972 været en integreret del af det danske samfund. Med leveringer af systemer som Nem Konto, E-boks, Borger.dk og Digital Signatur, har samfundet berørt med vores digitale infrastruktur løsninger på daglig basis. Systemer der er med til at sikre udbetaling af løn, kontakt til hjemmeplejen, beregning af varmeregning, eller andre af de mange hundrede funktioner, som vores systemer varetager for offentlige myndigheder og private virksomheder. Vores systemer og løsninger bidrager til et stærkere og mere trygt digitalt samfund. Siden 2011 har KMD arbejdet med FNs Global Compact 10 principper og 17 verdensmål som en integreret del af vores arbejdsprocesser. 

KMD Village

Vores IT-løsninger og -tjenester har en bred opsøgende indsats. Som eksempel forestiller KMD Landsby vores tilstedeværelse i mange forskellige dele af livet for en person, der bor i Danmark.