Vi arbejder dagligt på at reducere energiforbruget sammen med vores kunder.

Som Danmarks største it-virksomhed, med store datacentre og Danmarks største printcenter, har KMD et aftryk på miljøet. Det arbejder vi dagligt på at reducere. Samtidig kan mange af vores produkter også hjælpe med at reducere miljøbelastningen.

En dedikeret tilgang til klimaet og miljøet

Det anslås at ca. 2 % af klodens samlede CO2-belastning kommer fra it. I fremtiden vil mængderne af data stige, og store hyperscale datacentre forventes at få et energiforbrrug, der kan påvirke dette betragteligt. Det er en udfordring vi som it-virksomhed tager meget alvorligt. Siden 2009 har KMD arbejdet dedikeret med at reducere vores klimabelastning. 

It reducerer klimabelastningen

It kan også være med til at begrænse CO2-belastningen. Eksempelvis anslår den uafhængige nonprofit organisation World Economic Forum, at it kan reducere den samlede CO2-belastning med op til 15 %.

I KMD arbejder vi med en lang række produkter, som reducerer den samlede klimabelastning det er alt fra elektronisk arkivering, der reducerer behovet for print over velfærdsteknologiske løsninger, der reducerer behovet for kørsel til store systemer, der kan hjælpe virksomheder og myndigheder med at håndtere deres bygningsmasse og finde energibesparelser og produkter der kan reducere ens energiforbrug.

Vi sætter fokus på belastningen

Udledning

Affald

KMD sigter mod at genbruge 75 % af vores affald inden 2020. I KMD er vi meget opmærksomme på vores affald, og hvordan vi bedst genbruger det. Hvert år genanvender eller genbruger vi mere end 62 % af vores affald. Vores datacentre og trykkeri genanvender og genbruger mere end 82 % af deres affald, og vi arbejder hårdt på at reducere procentdelen af affald, der deponeres fra vores kontor- og kantinefaciliteter.

Grøn mobilitet i KMD er en lille men vigtig brik i den bæredygtige udvikling

Klimaforandringer, livsstilssygdomme og mangel på mobilitet, når flere flytter til byerne, og afstanden til arbejdspladsen fra landdistrikterne bliver længere, er store politiske udfordringer. Men små tiltag i hverdagen kan på lang sigt være med til at gøre en væsentlig forskel.

KMD's hovedsæde i Ballerup

Energi

KMD’s fokus er løbende på at reducere vores energiforbrug. Vi overvåger løbende miljøpåvirkningen af vores medarbejderes transport og forsøger at minimere den ved at introducere bedre værktøjer til onlinemøder, deling af biler, optimering af offentlig transport til vores lokationer samt optimering af forhold for dem, der cykler til og fra arbejde. Det er vores mål at udvikle fakta ark om vores produkters potentiale til at reducere vores kunders miljø- og klimapåvirkning.

Energi, vindmøller og træ

Klimapartnerskab

“Danmark skal være et grønt foregangsland, og vi skal derfor holde fast i de høje klimaambitioner.” Sådan lød regeringens klimaudspil, da de i november 2019 præsenterede 13 klimapartnerskaber, der hver især repræsenterer en eller flere grene af dansk erhvervsliv. KMD’s administrerende direktør, Eva Berneke, blev i den anledning udpeget til at lede partnerskabet for Service, IT og rådgivning.

bygninger

KMD er ISO 14001 certificeret

ISO 14001 er med til at løfte KMD's miljøindsats. For at reducere vores miljøpåvirkning så meget som muligt har KMD udarbejdet en afgørende og ambitiøs plan for, at vi kan blive en mere bæredygtig forretning. En del af denne plan blev realiseret i 2013, da KMD fik vores certificering i ISO 14001-standarden for miljøledelse. Vores ambitioner fremgår også klart af vores ambitiøse miljøpolitik, som løbende er blevet opdateret siden 2008, senest i 2020.

Projektleder peget på tegninger til projekt

Produkter

KMD's produkter kan hjælpe vores kunder med at reducere deres CO2-udledning. It er en af de vigtigste katalysatorer for at reducere den samlede miljøpåvirkning på vores samfund. It giver os mulighed for at reducere behovet for fysiske produkter og tjenester. Elektroniske arkiver og digital kommunikation reducerer behovet for udskrifter, og videokonferencer kan reducere behovet for fysiske møder. Endelig kan elektronisk dataindsamling og -analyse af energiudgifterne bidrage til at identificere områder, hvor forbedringer er nødvendige og mulige.

Kvinde kigger ud af vindue

Transport

KMD har en klar holdning til at reducere vores CO2-belastning gennem transport. Siden 2010 har vi haft klare målsætninger om at reducere vores kørsel og flytrafik. Derfor monitorer vi løbende miljøbelastningen fra transport i KMD, og vi arbejder på at minimere den gennem anvendelse af videomøder, optimering af den kollektive trafik til vores lokationer samt optimering af vores faciliteter for cykelpendlere.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

Lead Sustainability Officer

Send besked