Vi har fokus på vores leverandørers indsats for at fremme en samfundsansvarlig dagsorden.

Som et ansvarligt it-selskab forpligter vi os i KMD-koncernen til at opretholde en høj etisk standard i alt hvad vi gør. Det betyder bl.a., at vi skal arbejde sammen med vores leverandører om bæredygtighed.

I KMD er vi tilsluttet FN's Global Compact, vi er underlagt FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder, og vi har forpligtet os til at følge OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, som stiller krav både til os og til vores leverandørkæde. Vi har dygtige leverandører i vores branche, som er enige i, at bæredygtige produkter og tjenester er en forudsætning for at forblive relevante og konkurrencedygtige i fremtiden.

Før vi påbegynder et samarbejde med en ny leverandør, udfører vi risikobaseret due diligence, og vi fortsætter med at overvåge vores leverandører i løbet af samarbejdet. Vores adfærdskodeks for leverandører indeholder de krav, som vi forventer, at vores leverandører opererer i overensstemmelse med. Kodekset udgør et vigtigt element i alle vores indkøbsaftaler.

Vi forventer at vores leverandører lever op til vores retningslinjer inden for:

  • Menneske- og arbejdstagerrettigheder
  • Helbred og sikkerhed
  • Miljøbeskyttelse
  • Forretningsintegritet

I KMD tror vi på, at dialog er af afgørende betydning for at nå de standarder vores kodeks tilskriver. Hvis en leverandør ikke opfylder -eller opfører sig i strid med en eller flere betingelser i vores kodeks, vil KMD i samarbejde med leverandøren udarbejde en afhjælpende plan. Først når vi vurderer, at en leverandør ikke er i stand til - eller viser nogen hensigt om - at afhjælpe problemet, eller når leverandøren gentagne gange overtræder kodekset, vil vi betragte det som et væsentligt brud, og resultatet kan være en afslutning af samarbejdet.

Læs Adfærdskodeks for KMD og leverandører her.


Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

Lead Sustainability Officer

Send besked