Industri og energiforbrug

KMD er en del af Klimapartnerskabet for it, service og rådgivning med KMD-direktør Eva Berneke i spidsen. 16. marts leverede partnerskabet sine anbefalinger til regeringen, hvor målet er at være med til at understøtte Danmarks mål om en 70 procent reducering af udledning af drivhusgasser i 2030. Men hvad gør en it-virksomhed som KMD selv for at reducere CO2-udslip? Ifølge KMD’s bæredygtighedschef er nøgleordene reducering af energiforbrug og minimering af forretningsrejser.

Reducér CO2-emissioner fra transport med 15 procent. Det er en af KMD’s centrale fokusområder for at reducere it-virksomhedens eget CO2-udslip.

I dag udgør CO2-udslip fra transport ca. en fjerdedel af KMD’s totale CO2-udslip.

”Vores primære CO2-udslip som softwarevirksomhed kommer fra energiforbrug og transport. Selvom vi som softwarevirksomhed ikke befinder os i en branche med den største forurening, kan mængden af vores CO2-udslip stadig reduceres. Derfor har vi i mange år arbejdet med at sikre en grøn omstilling og mindske det samlede CO2-udslip i KMD,” siger Lead PA & Sustainability Officer i KMD Ditte Haugaard Clausen.  

Vores primære CO2-udslip som softwarevirksomhed kommer fra energiforbrug og transport. Selvom vi som softwarevirksomhed ikke befinder os i en branche med den største forurening, kan mængden af vores CO2-udslip stadig reduceres. Derfor har vi i mange år arbejdet med at sikre en grøn omstilling og mindske det samlede CO2-udslip i KMD.

Ditte Haugaard Clausen, Lead PA & Sustainability Officer i KMD

Hun peger på, at den grønne omstilling blandt andet består i afholde flere online møder i stedet for at rejse mellem KMD’s forskellige lokationer. Det kan på sigt lede til en kulturændring for mødekulturen i KMD.

”Jeg håber, at Covid-19-krisen har åbnet folks øjne for, at der er rigtig mange møder, der kan klares over eksempelvis Microsoft Teams eller Skype. Effektiviteten bliver også højere, når man ikke skal bruge tid på at rejse rundt til hinanden. Selvfølgelig har vi stadig behov for at besøge kunder og se hinanden fysisk, men i fremtiden kunne vi se på, hvilke møder der lige så godt kunne fungere som et online møde,” siger Ditte Haugaard Clausen.

KMD tilhører service, it og rådgiversektoren, der står for under en halv procent af den samlede danske CO2-udledning. Sektorens emission er ifølge Energistyrelsens tal faldt markant med 41 procent siden 1990. Verdens datacentre bruger ca. 2000 terawatt-timer hvert år, hvilket svarer til 1 procent af verdens samlede elforbrug. Det svarer til 0,3 procent af den samlede CO2-udledning, hvor it-sektoren som helhed, inklusive alt fra smartphones til netværk, udleder cirka 2 procent.

Fokus på optimering af datacenter og energioptimering i KMD-bygninger

KMD har siden 2013 været certificeret i miljøledelse ISO 14001, som sikrer, at virksomheden fortsat arbejder systematisk med at reducere emissioner og miljøpåvirkning.

”Vi har lavet mange energioptimeringsprojekter i KMD helt tilbage fra 2012, hvor vi indgik et energioptimeringssamarbejde med energiselskabet Ørsted, hvor der blev identificeret og prioriteret adskillige forskellige optimeringsprojekter. Som et af de seneste større initiativer har KMD implementeret vores egen løsning Energy Key for at hjælpe os til at få endnu bedre og mere detaljeret overblik over vores ressourceforbrug og optimeringspotentialer,” siger Ditte Haugaard Clausen.

Vi har lavet mange energioptimeringsprojekter i KMD helt tilbage fra 2012, hvor vi indgik et energioptimeringssamarbejde med energiselskabet Ørsted, hvor der blev identificeret og prioriteret adskillige forskellige optimeringsprojekter. Som et af de seneste større initiativer har KMD implementeret vores egen løsning Energy Key for at hjælpe os til at få endnu bedre og mere detaljeret overblik over vores ressourceforbrug og optimeringspotentialer.

Ditte Haugaard Clausen, Lead PA & Sustainability Officer i KMD

Eksempler på energioptimeringsprojekter i KMD

  • ISO 14001-standarden sikrer at vi hele søger at minimere både større og mindre klimapåvirkninger.
  • KMD affaldssorterer og genanvender 75 procent af vores affald. 
  • Vores kantineleverandør Food & Co har et stort fokus på madspild og balanceret mængden af kød. Siden 2015 har Fazer reduceret madspild per gæst med 15 procent.
  • Implementering af Microsoft teams har ført til et fald i antal e-mails og datamængder, der sendes i e-mails internt i virksomheden.

 

Vil I vide mere?

Vil I gerne høre mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og compliance i KMD? Vi sidder klar til en snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet