”Kvinder vil også være med til at ændre verden”

Kvinder drikker kaffe og ser på mobiltelefon

KMD støtter foreningen High5Girls, der arbejder for at inspirere unge piger og kvinder til at opdage passionen for teknologi. KMD har gennem flere år samarbejdet med og understøttet initiativer, der at fremmer diversitet og en balanceret kønsfordeling i it-branchen, samt at få flere unge til at interessere sig for teknologiudvikling.  

Stifteren af High5Girls, Marianne Andersen, var den eneste kvinde i sin klasse, da hun i sin tid uddannede sig til svagstrømsingeniør, og hun har gennem hele sin karriere arbejdet i et mandsdomineret erhvervsliv. Nu har hun bestemt sig for, at det, hun gerne vil give tilbage til verden, er at bidrage til øget diversitet og ligestilling i STEM:

”High5Girls arbejder på at få nogle flere kvinder til at interessere sig for STEM, som er uddannelserne indenfor Science, Technology, Engineering og Mathematics. Vi har valgt at koncentrere os om piger, fordi de er underrepræsenterede inden for STEM. Vi tager fat i piger mellem 13 og 19 år, fordi det typisk er i den alder, hvor der vælges uddannelsesretning og karrierevej,” siger Marianne Andersen.

High5Girls arrangerer såkaldte hackatons og camps for deltagerne, hvor kvindelige rollemodeller fra STEM-branchen kommer og deler deres viden og glæde ved deres fag og uddannelsesvalg. De viser, at kvinder også sagtens kan gå STEM-vejen. Marianne Andersen understreger vigtigheden i, at deltagerne kan spejle sig i rollemodellerne:

”Det er rollemodellerne, der underviser til vores events. Pigerne kan relatere sig til dem og se, at ’hvis hun kan, så kan jeg også’. Det er vigtigt for os, at vi har forskellige rollemodeller fra forskellige brancher og typer af jobs, fordi STEM er bredt. Vi skal udvide det syn, der er på STEM-jobs. Det er bredere, end de fleste kvinder ser det i dag. Det gælder pigerne men også deres mødre,” siger hun.

Det er rollemodellerne, der underviser til vores events. Pigerne kan relatere sig til dem og se, at ’hvis hun kan, så kan jeg også’. Det er vigtigt for os, at vi har forskellige rollemodeller fra forskellige brancher og typer af jobs, fordi STEM er bredt. Vi skal udvide det syn, der er på STEM-jobs. Det er bredere, end de fleste kvinder ser det i dag. Det gælder pigerne men også deres mødre.

Marianne Andersen, Stifter af High5Girls

’Future Competencies’ er et hovedfokuspunkt i KMD’s CSR-strategi. KMD støtter non-profit initiativer såsom High5Girls og Coding Class. Deres missioner er henholdsvis mere teknologi på skoleskemaet i folkeskolen og øget diversitet samt indtag på STEM-uddannelserne. Fremtidens kompetencer indenfor teknologi er brede:

”Vi laver hackatons, hvor vi leger med teknologi. Det kan være robotter, virtual reality, programmering eller sågar tekstiler. Vi har for eksempel et hackaton om genbrug af tekstiler og grøn energi, så vi er meget brede. Mange vil gerne lære at programmere en robot. Dem er der plads til, men i High5Girls forsøger vi at tiltrække alle piger. Også dem, der går mere op i make-up, mode, design eller klima. Vi vil gerne ændre det stereotype billede, der er af teknologi i dag. Teknologi er meget forskelligt, og vil man ændre verden, er det godt at kende til teknologi,” fortæller hun.

For KMD er det især vigtigt med en mangfoldig medarbejderstab, da KMD’s løsninger også favner bredt. Et alsidigt syn på produktudviklingen kan være afgørende for, at KMD’s løsninger omfavner alle kunders behov bedst muligt. Som Marianne Andersen nævner, så er teknologi mange ting:

”Som kvinde på en teknologisk uddannelse oplever man ofte et maskulint udtryk. Vi vil gerne vise, at teknologi er mange andre ting, og at det blandt andet også handler om mennesker, hvilket interesserer en del piger og kvinder meget. Det handler også om forskellige personlighedstyper, diversitet og samarbejde. Derfor skal vi have flere piger ind i STEM. Vi er forskellige, vi ser forskelligt på ting, og vi motiveres forskelligt,” siger Marianne Andersen.


Som kvinde på en teknologisk uddannelse oplever man ofte et maskulint udtryk. Vi vil gerne vise, at teknologi er mange andre ting, og at det blandt andet også handler om mennesker, hvilket interesserer en del piger og kvinder meget. Det handler også om forskellige personlighedstyper, diversitet og samarbejde. Derfor skal vi have flere piger ind i STEM. Vi er forskellige, vi ser forskelligt på ting, og vi motiveres forskelligt.

Marianne Andersen, Stifter af High5Girls

KMD arbejder med FN’s 17 Verdensmål, hvor særligt mål nummer 4: Kvalitetsuddannelse og 5: Ligestilling mellem kønnene er relevante. High5Girls understøtter arbejdet med disse mål, og Marianne Andersen fortæller, at man med en STEM-uddannelse kan være med til at ændre verden:

”Det, vi vil kommunikere til de næste generationer, er, at hvis man vil være med til at ændre verden, så kan man lige så godt vælge en STEM-uddannelse som så meget andet. Vi vil vise et nyt billede af, hvad teknologijobs er for at inspirere flere piger til at hoppe ud i det og for at øge opmærksomheden på feltet.”

For High5Girls handler diversitet ikke kun om køn. Marianne Andersen slutter af med at fortælle, at hos High5Girls er der plads til alle og især mangfoldighed:

”Vi har 10-12 deltagere på holdene, og det er faktisk bedst, når der ikke er så mange, for vi også gerne vil have fat i de piger, der er lidt generte og tilbageholdne. Nogle gange har vi også deltagere med en diagnose. Det gør vi meget ud af, og vi holder meget øje med, at alle føler sig trygge og er med. Vi har også nogle gange haft events, hvor der er piger, der ikke kan sproget endnu, fordi de lige er kommet til Danmark. Så vi gør meget ud af at tage hensyn til alle. STEM har mange forskellige jobs. Der er jo både noget for de introverte, de ekstroverte og dem midtimellem,” afslutter Marianne Andersen.