Vi har fokus på vores leverandørers indsats for at fremme en samfundsansvarlig dagsorden.

Som et ansvarligt it-selskab forpligter vi os i KMD-koncernen til at opretholde en høj etisk standard i alt hvad vi gør. Det betyder bl.a., at vi skal arbejde sammen med vores leverandører om bæredygtighed.

I KMD er vi tilsluttet FN's Global Compact, vi er underlagt FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder, og vi har forpligtet os til at følge OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, som stiller krav både til os og til vores leverandørkæde. Vi har dygtige leverandører i vores branche, som er enige i, at bæredygtige produkter og tjenester er en forudsætning for at forblive relevante og konkurrencedygtige i fremtiden.

Før vi påbegynder et samarbejde med en ny leverandør, udfører vi risikobaseret due diligence, og vi fortsætter med at overvåge vores leverandører i løbet af samarbejdet. Vores adfærdskodeks for leverandører indeholder de krav, som vi forventer, at vores leverandører opererer i overensstemmelse med. Kodekset udgør et vigtigt element i alle vores indkøbsaftaler.

Vi forventer at vores leverandører lever op til vores retningslinjer inden for:

  • Menneske- og arbejdstagerrettigheder
  • Helbred og sikkerhed
  • Miljøbeskyttelse
  • Forretningsintegritet

I KMD tror vi på, at dialog er af afgørende betydning for at nå de standarder vores kodeks tilskriver. Hvis en leverandør ikke opfylder -eller opfører sig i strid med en eller flere betingelser i vores kodeks, vil KMD i samarbejde med leverandøren udarbejde en afhjælpende plan. Først når vi vurderer, at en leverandør ikke er i stand til - eller viser nogen hensigt om - at afhjælpe problemet, eller når leverandøren gentagne gange overtræder kodekset, vil vi betragte det som et væsentligt brud, og resultatet kan være en afslutning af samarbejdet.

Læs Adfærdskodeks for KMD og leverandører her

I KMD Group er vi transparente i forhold til vores handlinger og er forpligtet til at opføre os i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser ud over vores egne politikker. Vores adfærdskodeks er baseret på høje etiske standarder, og i vores anti-korruptionspolitik har vi nultolerance over for korruption og bestikkelse, herunder smørelser. Vi har uddannelsesprogrammer, og der kommunikeres med oplysningsbudskaber for at sikre, at vi bliver mindet om, hvad god forretningsadfærd betyder for KMD. Bekymringer og mistanke om embedsmisbrug kan rapporteres til ledelsen eller fortroligt gennem whistleblower-ordningen i henhold til princippet om ’non-retaliation’.

Vores corporate compliance-program fokuserer på de følgende syv områder: anti-korruption, it-sikkerhed, konkurrencelovgivning, ejendomsrettigheder, kontraktmæssig risikostyring, myndighedsplan samt dokumenthåndtering og -opbevaring.

Vi anerkender, at KMD ikke kan ses isoleret ud fra et compliance- og forretningsadfærdsperspektiv, og derfor har vi brug for det samme fra vores leverandører, som vi kræver af os selv. Vi gennemfører leverandørscreeninger gennem vores indkøbsprogram og kræver, at vores leverandører overholder vores adfærdskodeks for leverandører. Vi forventer at vores leverandører lever op til vores retningslinjer inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, helbred og sikkerhed, miljøbeskyttelse og forretningsintegritet.

I KMD tror vi på, at dialog er af afgørende betydning for at nå de standarder vores kodeks tilskriver. Hvis en leverandør ikke opfylder -eller opfører sig i strid med en eller flere principper i vores kodeks, vil KMD i samarbejde med leverandøren udarbejde en afhjælpende plan. Først når vi vurderer, at en leverandør ikke er i stand til - eller ikke viser nogen hensigt om - at afhjælpe problemet, eller når leverandøren gentagne gange overtræder kodekset, vil vi betragte det som et væsentligt brud, og resultatet kan være en afslutning af samarbejdet.

Relevante dokumenter: 

NEC Code of Conduct

KMD Anti-Corruption Policy

KMD Whistleblower Agreement

KMD Supplier Code of Conduct

Vil I vide mere?

Vil I gerne høre mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og compliance i KMD? Vi sidder klar til en snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet