Sammen med Røde Kors har KMD skabt en 32 timers hackathon under navnet Code for Good.

Den første version af Code for Good løb af stablen i oktober 2016, hvor over 50 KMD-udviklere, forretningseksperter og brugervenlighedseksperter mødtes med eksperter fra Røde Kors for at tackle fem udfordringer fra Røde Kors’ virkelighed.

Efter 32 timers intens arbejde blev fem løsninger præsenteret for et panel af direktører fra KMD samt chefer fra Røde Kors’ internationale og nationale afdelinger.

Vinderne modtog en check på 50.000 kr. som blev doneret til Røde Kors Katastrofefond.

Code for Good er del af KMD's partnerskab med Røde Kors, hvor vi desuden fungerer som mentorer for flygtninge og har etableret indsamlinger af både penge og tøj.

Fem løsninger på vigtige udfordringer

Meeting the needs with data

En app, som sætter Røde Kors-katastrofemedarbejdere i stand til at skabe et hurtigt overblik over en given katastrofe og hvilke behov, den enkelte familie har samtidig med, at der indsamles data til analyse på makroniveau.

Sundhedspleje i uland

Restoring family links

Et ansigtsgenkendelsesværktøj, der gør det muligt for flygtninge og andre fordrevne at blive fundet af deres familiemedlemmer, uden at sætte deres sikkerhed over styr.

Helping volunteers helping others

En app, der hjælper Røde Kors med at skabe et overblik over, hvilke aktiviteter der udføres af de mere end 5000 frivillige besøgsvenner. Data kan bruges til at forbedre den enkelte frivilliges arbejde og samtidig gøre Røde Kors i stand til at etablere best practices.

From Asylum Center to job market (vindergruppen)

En løsning, hvor de blandt andet via etableringen af en bank gjorde det muligt for den enkelte flygtning at blive klar til at modtage eksempelvis lønninger på trods af manglende cpr-nummer. Dermed kan processen med at komme i job eller praktik speedes op og flere processer flyttes fra kommunerne til Røde Kors i afklaringen af flygtningenes arbejdsparathed.

Sundhedspleje i uland

Health information for refugees across borders

En app, der kan opsamle helbredsoplysninger og videregive dem i standardiseret form til sundhedsprofessionelle gennem hele Europa. App'en sparer tid i helbredsundersøgelser, og den enkelte flygtning kan få fuld kontrol over sine egne sundhedsdata og dermed forebygge eksempelvis medicinmangel på grund af manglende diagnoser eller lignende.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked