Mand går og taler i mobil

Den fjerde industrielle revolution har introduceret os for en række nye begreber: disruption, service design, customer experience, self service, Internet of Things, analytics, mobile, cloud computing... for blot at nævne nogle få.

Alle dækker de over en digital og teknologisk udvikling, der med eksponentiel fart transformerer brancher og forretningsmodeller, hvor selv store og hidtil succesfulde virksomheder må se sig udfordret i kampen om fortsat at være relevante for kunderne.

Det sætter samtidig enorme krav til virksomhedernes it-platforme om øget agilitet, øget sikkerhed og øget implementeringshastighed for samme ressourcer.

Hos KMD arbejder vi derfor tæt sammen med det private erhvervsliv med fokus på tre kritiske succesfaktorer: Virksomhedens kunder, forretningsprocesser og infrastruktur.

Værdifulde kundeoplevelser

De seneste års digitale udvikling har vist, at virksomheder kan gå fra markedsledere til fortidslevn på blot få år. Kundernes digitale adfærd stiller kontinuerligt nye kritiske krav til virksomhederne om at leverer relevante og individualiserede services, der giver værdifulde kundeoplevelser på tværs af alle kanaler.

Hos KMD tager vi jeres slutkunders perspektiv, når vi i samarbejde med jer benytter de nyeste metoder og den nyeste teknologi til at udvikle innovative platforme for ny datadrevet forretning og kundeinteraktion.

Digitalisering og automatisering af forretningsprocesser

De væsentligste forudsætninger for at kunne levere effektive og unikke kundeoplevelser på tværs af kanaler er: tilgængelige data, integration af data og systemer, indsigt, analyse og ikke mindst sikkerhed samt effektivisering og automation af forretningsprocesser på tværs af hele virksomhedens værdikæde.

Hos KMD hjælper vi jer med at løse opgaven ved at opbygge intelligente dataplatforme. Med en platformstilgang kan I adressere kendte udfordringer med legacy-systemer, datasiloer, manglende gennemsigtighed og omkostningstunge, manuelle arbejdsgange. Ligesom vi får kunderelaterede systemer til sømløst at interagere med forretningsapplikationer.

Hybride, servicerede platforme

Det kræver ofte en kompleks infrastruktur at levere på øgede krav til performance, stabilitet, fleksibilitet og sikkerhed. For at imødekomme kravene benytter flere virksomheder sig af en hybrid af driftsmodeller. Det driver kompleksiteten i jeres infrastruktur, arkitektur og applikationslag i vejret.

Vi hjælper med at holde kompleksiteten nede. I en kombinationen af velafprøvede egne og tredjeparts teknologier leverer og servicerer vi hybride, omkostningseffektive og integrerede løsninger inden for drift, sikkerhedsovervågning, vedligeholdelse og udvikling af såvel infrastruktur som applikationer. Det har vi gjort gennem mange år for nogle af de største og mest toneangivende virksomheder. Ikke kun i Danmark, men også i resten af Norden.

Et af Nordens største udvalg af moderne teknologier og services

Af eksempler på egne teknologier kan nævnes Lifelink+-platformen til forsikring og pensionssektoren, View21-platformen til finanssektoren, Easy-platformen til energi- og forsyningssektoren, ECM-platformen Workzone og mange flere.

Senest har vi udviklet KMD Opus Payroll Cloud, som er det eneste danske SAP-lønsystem til skyen, der er fuldt integreret med SuccessFactors.

Herudover tilbyder vi bl.a. løsninger baseret på vores omfattende partnerskaber med SAP, IBM og Microsoft, men også en helt række af selvstændige best-of-breed sikkerheds- og forretningsapplikationer.

I tillæg til vores udvalg af teknologier, tilbyder vi et omfattende katalog af attraktive services målrettet erhvervsvirksomheder.

20.000.000

Så mange logninger scanner KMD dagligt for sikkerhedsbrud.

Læs mere om KMD