KMD logo på bygning

KMD er udvalgt som leverandør på en række rammeaftaler under Statens og Kommunernes IndkøbsService (SKI). Som abonnent hos SKI kan du handle med KMD gennem rammeaftalernes vilkår.

Rammeaftalerne dækker et bredt ydelsesområde

KMD er leverandør på rammeaftaler, der dækker produktkøb (hardware og software), it-driftsydelser, konsulent- og projektopgaver.

Når din organisation anvender en SKI-rammeaftale, skal du ikke gennemføre et EU-udbud, idet SKI-rammeaftalen har været konkurrenceudsat i et forudgående EU-udbud.

Hvordan gør jeg?

Der er flere måder at anvende en SKI-rammeaftale på. Det afhænger af, hvilken SKI-rammeaftale, der er tale om, og hvilket behov du skal have dækket.

Du kan få vejledning i anvendelsen af SKI-rammeaftalerne ved at kontakte SKI eller søge information på www.ski.dk.

Software as-a Service

KMD er med 40 løsninger den førende leverandør på SKI 02.19 af Software as-a Service.

KMD leverer fagsystemer målrettet til henholdsvis staten, kommuner, regioner, undervisningssektoren samt forsyningssektoren på SKI 02.19.

Aftalen indeholder alt fra relativt enkle services som f.eks. EDI-Services, over omsorgsløsninger og jobcenterløsninger til de meget omfattende økonomi- og lønsystemer. Kendetegnet for disse services er, at de vedligeholdes af og driftsafvikles hos KMD.

Udbudspligten er afløftet via rammeaftalen, hvilket gør det let og hurtigt at handle på SKI 02.19, SaaS-Cloud.

Når man som kunde har opgjort sit behov for forretningsunderstøttelse, udvælges de potentielle leverandører via SKI's website www.ski.dk. SKI understøtter brugen af den nye aftale med forskellige værktøjer og vejledninger, der tilgås på dette website.

Som udgangspunkt vælges leverandør ved en direkte tildeling på baggrund af nogle fastsatte tildelingskriterier. I særlige tilfælde skal der dog gennemføres miniudbud blandt de potentielle leverandører.

Konsulent- og projektaftaler

KMD er valgt som leverandør på denne rammeaftalen SKI 02.18, It-løsninger og -projekter. 

På denne aftale kan der anskaffes en række softwareprodukter samt konsulent- og projektydelser.

It-drift

KMD er leverandør på SKI 02.22 it-driftskapacitet, delaftale 1 - IT-drift, hvor der kan leveres en lang række it-driftskapacitetsydelser. Foruden den mere traditionelle server- og applikationsdrift tilbyder KMD også driftsydelser-as-a-service, herunder infrastruktur- og netværksydelser. Det er endvidere muligt at anskaffe slutbrugerenheder som en serviceydelse.

På aftalen er det muligt at anskaffe it-driftsydelser via en direkte tildeling. 

Kommunikationsløsninger

Få etableret en komplet datacenterløsning.

50.07 kan der anskaffes samlede kommunikationsløsninger, der omfatter hard- og software samt implementeringsydelser. Der kan handles såvel via direkte tildeling som ved miniudbud.

Anskaffelse af hardware og software

Den lette tilgang til markedets bedste produkttilbud.

KMD er leverandør på SKI’s hardwareaftaler 02.02 (Computere), 50.03 (Servere og storage) og 50.07 (Kommunikationsudstyr og -løsninger), hvor der kan handles såvel via direkte tildeling som ved gennemførelse af miniudbud.

På SKI 02.06, Standardsoftware, har KMD et omfattende varesortiment. Der kan kun handles via miniudbud på denne aftale.

Vil du vide mere?

Claus Fredsted

Claus Fredsted

Projektchef, SKI Competence Center

Send besked
Flemming Stensgaard Madsen

Flemming Stensgaard Madsen

Business Manager, SKI Competence Center

Send besked

40 år

Så mange års erfaring har KMD med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer.

Læs mere om KMD