Ældre damer taler og griner sammen

Social og sundhed med fokus på borgerne

Borgerens forløb skal hænge bedre sammen på tværs, og I skal have bedre overblik over, hvilke indsatser der hjælper bedst. Den agenda har fået os til at tænke helt nyt inden for social, sundhed og omsorg.

80+
Mere end 80% i social og sundhedssektoren vægter et godt arbejdsmiljø

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Læs hele undersøgelsen
Ældre mand drikker kaffe i drivhus
Kvinder taler sammen på gang

Vi understøtter fremtiden

For at understøtte fremtidens udfordringer på social- og sundhedsområdet har KMD valgt at opkøbe Avaleo og bygge videre på deres softwareplatform, så vi i fællesskab kan præsentere KMD Nexus. Det betyder, at vi nu kan præsentere en fremtidssikret løsning, der sikrer en sammenhængende indsats på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet. Med KMD Nexus kan I arbejde i én plan på tværs af forvaltninger, I kan arbejde i ét samlet forløb, og I får hjælp til at skabe overblik over indsatsen for den enkelte borger.

Ældre par med tablet

Vi samler digitale serviceydelser

KMD Viva er en fleksibel borgerplatform, der gør det muligt at samle de digitale serviceydelser, den enkelte borger har brug for – på tværs af leverandører og på tværs af velfærdsområderne i kommunen. Platformen giver borgeren og kommunen én samlet indgang til de digitale visiterede ydelser og kommunikationen om dem og gør det nemt for kommunen at administrere ydelser på tværs af fagsystemer.

desktop computer

Giv medarbejderne de rette værktøjer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kolleger taler sammen på gang

Få hverdagen til at gå op

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mand taler med kollega

Én løsning til styringen af økonomien

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nye måder at arbejde på

Indsatsen for borgerne skal skabe større effekt inden for jeres stadig strammere økonomiske rammer. Det er er den nødvendige dagsorden, når vi får flere ældre og kronikere i de kommende år. Og det kræver nye måder at arbejde på:

  • Borgerne skal selv tage større ansvar og spille en større rolle i indsatsen.
  • Digitalisering skal effektivisere arbejdsgange og samarbejde.
  • Ny teknologi skal også styrke den digitale borgerkontakt, eksempelvis med telemedicin og videokonsultationer.
  • Effektmåling skal lede indsats og ressourcer i den rigtige retning.

Mød borgeren med en sammenhængende indsats

Den nye dagsorden har fået os til at forny frem for at forbedre. Helt i tråd med de nationale handleplaner er vi gået efter at skabe en naturlig ramme for at samarbejde på tværs af forvaltninger og faglighed. I første omgang med fokus på sundhed, omsorg og socialområdet, men i princippet uden begrænsninger. Samme platform kan også favne for eksempel arbejdsmarkedsområdet og udsatte børn og unge.

Målet er, at I kan møde borgeren med en sammenhængende indsats, der tager højde for alle borgerens udfordringer. Og at I samtidig kan inddrage borgeren og de pårørende mere aktivt.

Plads til både nutid og fremtid

Den nye platform, KMD Nexus, er et åbent workflow-system, der udveksler oplysninger med både fællesoffentlige registre og jeres individuelle tredjepartsløsninger. Det giver jer mulighed for løbende at udbrede platformen til nye fagområder - og udvikle den med funktionalitet og nye apps. For eksempel inden for telemedicin, kommunikation og ledelsesinformation.

Sikkerheden i platformen er den samme hele vejen. I får fuld sporbarhed, it-sikkerhed og lovmedholdelighed i en løsning, der kan vokse med jeres behov.

Medarbejderne får bedre sammenhæng

Med et tværgående case management-system får I samlet oplysningerne om borgerne ét sted. Det giver flere fordele:

  • Medarbejderne arbejder på et fælles opdateret grundlag uden dobbeltindtastninger og opslag i andre systemer.
  • I kan tænke, planlægge og arbejde med blik for hele borgerens livssituation.
  • Det tværfaglige samarbejde kan glide sømløst.

Ledelsen får datadrevet indsigt

Hvilke indsatser virker, og hvordan bruger I ressourcerne bedst? Det er nødvendig indsigt, når I skal skabe mere effekt for færre ressourcer. Derfor har ledelsesinformationen også høj prioritet i platformen. Det brede datagrundlag danner afsæt for rapporter og infografik, så I løbende har et overblik at styre efter.

mand med laptop

"I stedet for at stå på hver vores banehalvdel har KMD bevæget sig over på vores banehalvdel. Det skal de have ros for. I dag har vi et fælles ansvar for, at KMD Nexus virker. Og hvis det ikke virker, har vi et anerkendt måleredskab til at pege os i den rigtige retning, så vi kan få løst udfordringen."

Morten Hedegaard, it-ansvarlig i Jammerbugt Kommune om samarbejdet med KMD

Læs hele kundehistorien

Faglig inspiration

Som kunde hos KMD bliver du og dine kolleger hvert år inviteret med til vores kundekonference på social- og sundhedsområdet. Det er en dag fyldt med spændende indlæg og cases fra samarbejdspartnere, kunder og KMD. 

Indtryk og indblik fra årets store kundekonference på Sundheds- og Socialområdet.

White paper

Dette white paper beskriver nogle af de digitale udfordringer og muligheder i sundheds- og plejesektoren, herunder etableringen af et økosystem af it-løsninger, der kan dække de enkelte kommuners behov. White paperet forklarer, at nøglen til innovation med KMD Nexus-platformen går gennem det åbne API-lag og beskriver principperne bag en åben sikkerhedsarkitektur og sikker dataudveksling.