Telefon, computer og kaffe på bord

KMD Security Awareness

KMD Security Awareness er et uddannelses- og træningsprogram, der hjælper jeres medarbejdere med at huske og efterleve virksomhedens sikkerhedspolitikker.

Intuitiv sikkerhed

Træningsprogrammet hjælper medarbejderne med at hæve det instinktive it-sikkerhedsniveau.

Skræddersyet uddannelsespakke

Træningsprogrammet tager udgangspunkt i jeres aktuelle sikkerhedsniveau, så forløbet får maksimal effekt for netop jer.

Fleksibelt forløb

Træningsprogrammet er baseret på e-learning, så jeres medarbejdere selv kan tilrettelægge forløbet.

Adgange til systemer og løsninger
Det er menneskeligt at fejle

Menneskelige fejl og ikke systemfejl er ansvarlige for langt størstedelen af de sikkerhedsbrud, der registreres mod virksomheder. Cyberkriminelle tester ofte og i forskellige varianter jeres medarbejderes evne til at skelne en reel henvendelse fra en sikkerhedstrussel gennem skadelige links, falske e-mails m.m.

Angreb er dyre

Det kan være svært for en medarbejder at forstå konsekvensen, når de forsætligt eller uforsætligt kompromitterer virksomhedens it-sikkerhed. Men det kan betyde store økonomiske tab, dagevis af spildt arbejde og systemmæssig nedetid, hvis de foretager bare ét forkert klik på en inficeret e-mail.

Optimeret sikkerhedskoncept
Uddannelse i it-løsninger og processer
Udnyt vanens magt

Mange sikkerhedsbrud sker, fordi cyberkriminelle ved, hvordan mennesker instinktivt reagerer på en henvendelse via e-mail, chat eller sociale medier. Det kræver god uddannelse og vedholdende træning at lære jeres medarbejdere at tænke sig om en ekstra gang, før de foretager en handling. KMD Security Awareness er et e-learning-uddannelsesprogram, hvor medarbejderne kan træne efterlevelsen af jeres sikkerhedspolitikker. Målet er, at enhver henvendelse sætter gang i en kædereaktion af overvejelser hos den enkelte medarbejder, og at dette hæver organisationens samlede it-sikkerhedsniveau.

Uddan Jeres medarbejdere til at håndtere trusler og risici

KMD Security Awareness brochure
Brochure

Det handler om adfærd - og det handler om mennesker

Langt størstedelen af de sikkerhedsbrud der registreres, skyldes menneskelige fejl – har jeres medarbejdere styr på sikkerheden?

Hent og læs
Middelfart Sparekasse ruster medarbejdere til it-angreb

Middelfart Sparekasse har i løbet af det seneste år haft et øget fokus på it-sikkerhed. I dag er 300 medarbejdere uddannede og klædt på til at håndtere it-trusler og risici.

Læs hele kundecasen
Middelfart Sparekasse

Vil du vide mere?

Benjamin Nordentoft Vejgaard, Head of Department - Security

Benjamin Nordentoft Vejgaard

Head of Department, Security

Send besked