Digital elmåler til måling af forbrug

KMD EnergyKey

KMD EnergyKey er en komplet web- og mobilløsning til styring af energi- og ressourceforbrug.

Enkel integration

Løsningen er baseret på åbne standarder og kan derfor nemt integreres til tredjepartssystemer.

Cloud-løsning

Løsningen leveres som en cloud-løsning, hvilket betyder, at I ikke skal bekymre jer om drift, vedligeholdelse, opdateringer eller sikkerhed.

Godt selvbetjeningsunivers

Løsningen indbyder til bedre og tættere kundedialog gennem selvbetjeningsportal, mobile apps og integration til sociale medier.

Industriløsninger der leverer data
Understøtter fremtidens behov

Energisektoren er underlagt hyppigt ændrede love, regler og rammebetingelser. KMD EnergyKey er en fleksibel løsning udviklet til både web og mobil og kan anvendes selvstændigt eller som grundmodul sammen med en række tilvalgsmoduler. EnergyKey kan bl.a. håndtere dataopsamling, fjern- og manuel aflæsning af målere, dataanalyse, forbrugsvisualisering og rapportering. Løsningen validerer og kvalitetssikrer hjemtagne forbrugsdata gennem bl.a. alarmjobs og karantænefunktionalitet.

Optimér egne processer

Med digitaliseringen og overgangen fra manuelle til automatiserede processer er det blevet nemmere at øge effektiviteten, arbejde smartere sammen og minimere antallet af fejl. KMD EnergyKey optimerer jeres egne arbejdsgange forbundet med håndtering af måle- og miljødata. I kan anvende EnergyKey til eksempelvis energistyring, benchmarking, dokumentation, generering af grønne regnskaber samt analyse af jeres energiforbrug helt ned på udvalgte produktionsprocesser.

Indsamling af data
Data til grafer og disagrammer
Øg indsigten med rapportering

KMD EnergyKey indeholder forskellig rapporteringsfunktionalitet. Eksempelvis til produktion af rapporter med tidsinddelinger, sumrapporter, sammenligningsrapporter (benchmarking), energisignatur, målerrapporter, kortlægningslagkager og effektivitetsrapporter. Derudover indeholder KMD EnergyKey også et værktøj, der giver jer mulighed for at definere jeres egne rapporttyper og foretage yderligere analyser af jeres data.

Nøglen til glade kunder

Hos Fjernvarme Fyn skaber KMD EnergyKey overblik over de 200.000 kunders forbrug og adfærdsmønstre og præsenterer de kritiske data på en brugervenlig måde. Det sikrer korrekt afregning, effektiv fejlsøgning, optimal drift – og giver glade kunder.

Læs hele kundecasen
Fjernvarme Fyn

Vil du vide mere?

Medarbejdere i KMD

Jens Cornelius

Business Line Manager, Energy Management & System Integration

Send besked