Metrotog

Udvikling af kunderejser & brugeroplevelser (UX/UI)

Kortlægning af kunderejsen er en metode til at indkredse den komplette brugeroplevelse på tværs af alle berøringspunkter i jeres virksomhed.

Kortlægning af behov og potentiale

Vores tilgang er baseret på en kortlægning, der afdækker kundebehov og identificerer optimeringspotentialet.

Iterativ proces

Vi udvikler i iterative processer, så I maksimerer udbyttet og minimerer omkostningerne forbundet med jeres digitale investeringer.

Tæt partnerskab

Vores tilgang bygger på tæt samarbejde, så der løbende foregår en fælles forventningsafstemning i forhold til overordnet vision og delmålsætninger.

UX på nettet
Optimering gennem kortlægning

Kortlægning af oplevelsen gør det lettere at finde og forstå de konkrete brugerbehov. Desuden vil kortlægningen dække optimeringsinitiativer i eksisterende digitale tjenester og funktionaliteter samt komme med forslag til helt nye digitale tjenester og funktionaliteter. Det betyder, at I vil få en forståelse og kortlægning af den nuværende situation samt en illustration af, hvad jeres kunder vil gøre, tænke og føle, når de interagerer med jeres virksomhed.

Fælles fodslag

Vi udvikler digitale løsninger i tæt samarbejde med jer. Ved at have en samarbejdsproces sikrer vi, at der skabes engagement i og ejerskab til den digitale løsning, der udvikles. Dette gør desuden en eventuel implementering mere problemfri, da de parter, der har en andel i processen, forstår, hvorfor der foreslås bestemte ændringer, og de vil være indforstået med visioner, mål, formål og fælles målsætninger.

Brugervenlighed i løsninger og systemer
Få en skræddersyet it-løsning
Trinvise tests

Når vi optimerer og udformer kundeoplevelsen, arbejder vi altid på et iterativt grundlag for at opnå de bedste resultater. For at teste løsningen på et tidligt tidspunkt gør vi det muligt at afstemme, validere og udvikle idéer yderligere. Denne tilgang giver jer bedre løsninger, som er testet, før I bruger for mange ressourcer på udvikling. På den måde bliver der ikke brugt tid på idéer, der så lovende ud på papiret, men som alligevel ikke var det, da de mødte virkeligheden.

Lad os tale om Jeres muligheder!

Vores medarbejdere sidder klar til at tage en uforpligtende snak, hvor du kan få mere at vide og få svar på dine spørgsmål. Udfyld oplysningerne nedenfor og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Kontakt os