Havvindmøller

Mens rammerne skifter hyppigt, og statens styring går stadig dybere i detaljen, kalder energi- og forsyningssektoren på massiv effektivisering. Vores bidrag er at digitalisere med indsigt i sektoren - og fokus på at understøtte alle kombinationer af forsyningsarter og skabe effekt i alle led af jeres forretning.

Digitalisering skal lette presset

Der er blæst om energi- og forsyningssektoren i disse år. Nye og stadig mere detaljerede krav udfordrer forretningen, og hos mange sætter det gang i konsolidering, strategiske samarbejder og fusioner.

I det meget komplekse landskab er vores fokus at skabe ro om driften - og plads til jeres nye initiativer. Derfor investerer vi markant i:

  • En bredere løsningsportefølje, der kan understøtte en større del af jeres værdikæde.
  • Udvikling og modernisering af vores primære løsninger; KMD Easy Energy og KMD EnergyKey. Nøgleordene er procesorientering, brugervenlighed og innovativ funktionalitet, der matcher morgendagens markedsbehov.

Få luft til det væsentlige

Digitalisering har potentialet til at løfte en stor del af den byrde, I skal bære. Men den kan ikke stå alene, og derfor tænker vi hele vejen rundt:

  • Digitale arbejdsgange sparer tid og manuelle fejl.
  • Online kommunikation med kunderne. Løfter jeres service og effektiviserer kundekontakten.
  • Optimering af arbejdsgange. Giver energi til jeres kerneforretning og udvikling.
  • Software as a Service, hvormed I slipper af med ansvaret for blandt andet drift, licenser og backup og får en særdeles konkurrencedygtig driftsøkonomi.

Vi er med jer hele vejen

I KMD har vi været tæt på energi- og forsyningssektoren gennem mange år - og ikke mindst gennem de seneste års transformation. Den solide erfaring er indbygget i vores digitale løsninger, og den danner afsæt for et tæt og innovativt partnerskab med vores kunder. Somme tider skal det gå stærkt, og her har vi styrken til at rykke i en fart.

Vi håndterer alle forsyningsarter - også med den kompleksitet, der ligger i multiforsyningerne.

Datasikkerhed, driftssikkerhed og komplekse sammenhænge ligger i vores DNA. Det betyder, at jeres kritiske forretningsprocesser kører stabilt - og I får luft til den udvikling, der står højt på dagsordenen.

Spørgsmålet er, hvor I ser de næste udfordringer?

Fremtidens standardløsninger

I KMD har vi dyb indsigt i energi- og forsyningssektoren. Vi har fokus på, i fællesskab med jer, at raffinere og forsimple branchens komplekse processer med øje for at skabe værdi for jer som kunde.

Kontorbygning

Optimering af ejendomsporteføljen

Med KMD Atrium kan I favne hele driften fra byggeriet står klar til ejendommen skal sælges, styre efter egne mål og skabe effektive arbejdsgange.

Rækkehuse i Danmark

Fremtidssikret forbrugsafregning

KMD Easy Energy giver jer nye muligheder for at strømline og digitalisere forretningen samt mulighed for at højne kvaliteten af jeres kundeservice.

Finger trykker på tablet

Komplet web- og mobilløsning til energistyring

KMD EnergyKey er en styringsløsning til håndtering af energi- og ressourceforbrug via web og mobil.

Vil du vide mere?

Jesper Ruus Pedersen

Jesper Ruus Pedersen

Business Line Manager

jru@kmd.dk

2.000.000

Så mange målere afregner KMD hvert år i de danske hjem og virksomheder.

Læs mere om KMD