woman working laptop

Få nemmere styr på helbredstillæg med KMD Lex

Formålet med KMD LEX Tandbehandling er at understøtte kommunens sagsgange i forbindelse med bevilling og udbetaling af alm. og udvidet helbredstillæg til tandbehandlinger. Der findes tilsvarende løsninger til de andre typer af helbredstillæg for fodterapi, brilletilskud, fysioterapi, kiropraktor og psykologhjælp. I denne gennemgang tages der udgangspunkt i tandbehandling. Skab mere tid til at hjælpe med udvikling af servicen til borgere og mindre administrativt arbejde for sagsbehandlerne med løsningen fra KMD LEX – og få inspiration til fremtidige arbejdsopgaver.

Program

 • Velkomst v. Lars Kaare Pedersen, Sales Director (KMD)
 • Præsentation af Københavns Kommunes anvendelse af KMD LEX: v. Flemming Hviid, Leder Tandlægekonsulenten, Københavns Kommune
 • Yderligere muligheder i kommunerne med KMD LEX v. Niels Jensby Olsen, Systemarkitekt – Lex, Gitte Susanne Storm, systemkonsulent- LEX (KMD)
 • Spørgsmål og afrunding v. Nicolai Ahlmann-Ohlsen, Domain Solution Executive (KMD) 

Målgruppe

Borgerservicechefer, administrative medarbejdere i kommunen der varetager håndteringen af bevilling og udbetaling af almindeligt og udvidet helbredstillæg til tandbehandlinger i kommunerne.

Fordele for borgeren, kommunen og tandlægen:

 • Borgeren skal ikke længere gå ned til kommunen med ansøgninger og faktura.
 • Bedre service giver færre opgaver og glade borgere, der henvender sig mindre og har mindre brug for hjælp.
 • Alt er digitalt.
 • Borgeren behøves ikke lægge ud hos tandlægen.
 • Sagsbehandleren får en nem og sikker arbejdsgang.
 • Forbedret overblik og gennemsigtig sagsbehandling. Sagsgang og faktura gemmes samme sted.
 • Færre ressourcer til kontrol og færre manuelle fejl.
 • Automatisk kontrol af alle faktura fjerner repetitive opgaver.
 • Tandlægen udfører sin del af det administrative arbejde digitalt og online.
 • Kortere behandlingstid for kommunen, såvel for borger og behandler.
 • Tandlægen har indsigt i kommunens behandling og kan vejlede borgeren.
 • Tandlægen får automatisk besked når kommunen har godkendt ansøgning.

Kort om systemet

 • KMD Lex Tandbehandling er en online løsning, som driftes og vedligeholdes af KMD. Kommunen behøver kun en Microsoft Internet Explorer (browser).
 • Når der modtages en digital faktura, opretter systemet automatisk en sag, med alle data og forudsætninger for vurdering af berettigelse til ydelsen.
 • Systemet hjælper sagsbehandleren med at kontrollere faktura og finder automatisk de ydelser, som er dækket af det almindelige helbredstillæg ifølge honorartabellen. Der dannes et forslag til udbetaling.
 • I forbindelse med afregning vil der være mulighed for at sende en meddelelse til tandlægen, f.eks. hvis fakturaen afvises eller kun kan afregnes delvist.
 • Ydelserne bliver udbetalt via KMD Udbetaling til NemKonto og posteres i kommunens økonomisystem på de rette konti. 
 • Når bevillingen til borgeren er udbetalt, lukkes sagen automatisk.
 • Automatisk udbetaling kan opsættes for almindelig helbredstillæg. Der kan vælges et max beløb for udbetaling og det er nemt at foretage stikprøvekontrol, samt have et revisionsspor.
 • For at sikre en smidig, digital og effektiv dialog mellem kommunen og tand- lægen, kan der foregå dialog via et dialogforum, som tilgås af tandlægen via Virk.dk.

Tilmeld dig webinaret

Tilmeld dig webinaret tirsdag d. 18. maj 2021, kl.12:30-13:30 

Tilmeld dig webinaret onsdag d. 26. maj 2021, kl. 09:30-10:30