Glad medarbejder arbejder ved PC

Webinar: En brugeradministration der hænger sammen

I september kan du gratis deltage på et webinar, hvor du kan høre mere om KMD Delta og de muligheder løsningen giver for at skabe en sammenhængende brugeradministration

Mange organisationer har et væld af IT-systemer som medarbejderne skal have forskellige adgange til. Det giver typisk mange krøllede og tunge, manuelle processer, når nye medarbejdere skal onboardes eller når de skifter rolle i organisationen.

Komplicerede processer i brugeradministrationen kan hurtigt kompromittere sikkerheden, for eksempel hvis adgange ikke bliver fjernet automatisk, når de ikke længere er påkrævede. Stigende krav til dokumentation blandt andet i forhold til GDPR lægger desuden nye byrder på organisationerne. Mange steder skal ledere, der sidder spredt i organisationen, bidrage med vigtig information eller godkendelser i relation til medarbejdernes adgange og roller. Lederne er typisk ikke rutinerede brugere og bruger derfor ofte lang tid på at følge procedurerne – og lykkes ikke altid med det. Det skaber problemer med datakvalitet og effektivitet. 

KMD Delta er skabt med afsæt i en vision om at digitalisere de tværgående processer i hele ansættelsens livscyklus. Løsningen understøtter processer omkring opbygning og løbende vedligehold af stamdata. Det er en grundtanke i KMD Delta, at stamdata kun registreres en gang og derefter kan distribueres og genanvendes i de integrerede systemer.

Det er en grundtanke i KMD Delta, at stamdata kun registreres en gang og derefter kan distribueres og genanvendes i de integrerede systemer

Løsningen automatiserer overførslen af organisatoriske stamdata til Microsoft AD og Exchange, hvilket danner grundlag for opbygning af f.eks. grupper og mailinglister. Dataændringer kan planlægges i god tid og automatisk slås til på ønsket tidspunkt. Rettelser kan også udføres tilbage i tid, ligesom historikken kan følges. 

KMD Delta giver mulighed for en udvidet håndtering af sikkerhed og brugerstyring gennem Identity Management. Derved sikres adgangen i relation til KOMBIT’s specifikationer omkring sikkerhed og adgangsstyring i den fælleskommunale rammearkitektur.  

I september kan du gratis deltage på et webinar, hvor du kan høre mere om KMD Delta og de muligheder løsningen giver for at skabe en sammenhængende brugeradministration der: 

  • Øger sikkerheden 
  • Minimerer behovet for manuelle arbejdsgange 
  • Skaber bedre sammenhæng – også når der arbejdes decentralt 

På webinaret kan du blandt andet høre om: 

  • Typiske udfordringer i brugeradministration og onboarding 
  • KMD’s ambition: En sammenhængende brugeradministration
  • Produktive medarbejdere hvad dag 1 – hvad skal der til?

Tilmeld dig her 

Tilmeld dig webinaret d. 29. september