5 typiske forbehold mod en transformation til SAP S/4HANA

Med SAP’s udmelding om stop for support af ældre SAP-systemer i 2027 er virksomheders transformation til SAP S/4HANA udelukkende et spørgsmål om timing. Her kommer vi med virksomheders 5 typiske forbehold mod at gennemføre transformationen nu – og tillader os at sætte spørgsmålstegn ved dem alle.

Publiceret: 04. oktober 2023
Office people

KMD's SAP-kompetencer

• KMD er én af de største SAP-partnere i Danmark og leverer både projekter og produkter baseret på SAP-teknologi samt Application Management Services (AMS)

• KMD supporterer ca. 250.000 SAP-brugere og håndterer dagligt mere end 50.000 batch-opgaver

• KMD’s SAP Customer Center of Expertise er nomineret blandt de 10 bedste i verden tre år i træk (2021, 2022, 2023)

• KMD har 380 SAP-specialister i Danmark og Polen – bl.a. arkitekter, implementeringskonsulenter og projektledere

• KMD har adgang til 5.300 globale SAP-specialister via det NEC-ejede selskab ABeam Consulting

• KMD S/4 HANA Conversion-koncept (S/4Move) er blevet verificeret af SAP

Forbehold #1

Vi synes, der går for meget tabt i overgangen til SAP Best Practices, og derfor trækker vi transformationen så længe som muligt.

Det vil være de færreste, der kan slukke helt for deres gamle SAP-system og starte forfra i det nye. De fleste har brug for at føre nogle arbejdsprocesser med over. Modsat myten om at man tvinges til kun at benytte SAP Best Practices i SAP S/4HANA, kan man godt overføre virksomhedsspecifik kode og funktioner fra et ældre SAP-system til den nye platform. 

Skiftet er dog en kærkommen lejlighed til at kaste et kritisk blik på virksomhedens eksisterende arbejdsprocesser: Hvilke er reelt unikke? Hvilke har reel værdi? Osv. Diskussionen om standardprocesser versus unikke processer er vigtig, fordi den fungerer som døråbner til beslægtede diskussioner om, hvad der definerer virksomhedens kerneforretning, og navnlig hvad der ikke gør.

Læs vores artikel om emnet. 

Forbehold #2

Vi har brugt mange år på at opbygge og vedligeholde viden om vores kerneforretning. Den viden ligger indlejret i vores manuelle håndtering af opgaver.

Noget af det, der er kendetegnende for transformationen til SAP S/4HANA, er muligheden for at automatisere mange arbejdsprocesser. Kommer man fra et ældre SAP-system, har den form for automatisering ikke været mulig, og derfor har opgaveudførslen hvilet på specialviden i nøglemedarbejderes hoved. Det kan der ligge en stærk kultur i; men det er – set fra et virksomhedssynspunkt – en risikofyldt strategi. Manuelle arbejdsprocesser har det med at gå hånd i hånd med vedligeholdelsen af status quo – den form for forretningsudvikling fører sjældent til nytænkning.

Et SAP-transformationsprojekt kræver, at ledelsen og brugerorganisationen kaster et ærligt blik på kerneprocesserne, så man kan træffe en oplyst beslutning om, hvad der med fordel kan automatiseres. Med tanke på at SAP S/4HANA har funktionalitet, der kan automatisere processer indenfor et forretningsområde og på tværs af forretningsområder, er det samlede effektiviseringspotentiale stort og evigt voksende. 

Læs vores artikel om emnet. 

Forbehold #3 

Hvis vi erstatter en arbejdsproces, der i dag bliver håndteret manuelt, med en automatiseret proces i SAP S/4HANA, risikerer vi, at det får negativ betydning for vores compliance-arbejde.

Med teknologierne i SAP S/4HANA kan virksomheder både lægge eksterne og interne compliance-krav ind i platformen som maskinelle regler, der skal efterleves. Træder medarbejdere ved siden af, får de en advarsel fra systemet. Den form for governance skal sammenlignes med de fejl, mangler og forglemmelser, der ofte præger en manuel håndtering af regler – også på compliance-området.

Så man kan ikke bare gendrive påstanden om, at automatiseringsfunktionaliteten i SAP S/4HANA konflikter med compliance-krav og forretningsregler; man kan også argumentere for, at SAP S/4HANA ligefrem styrker compliance-opgaven.

Læs vores artikel om emnet. 

Forbehold #4 

Vi vil gerne gøre transformationen så simpel som muligt for os selv, og derfor laver vi en Brownfield-implementering af SAP S/4HANA.

SAP S/4HANA-platformen har højere driftsomkostninger end ældre SAP-systemer. Derfor vil et rent teknisk skifte fra ældre SAP-teknologi til ny SAP-teknologi isoleret set være en meget dyr løsning, fordi man ikke samtidig bruger skiftet til at modernisere og effektivisere forretningen og de tilhørende processer. Man tager kort sagt al den gamle funktionalitet og lægger over i en topmoderne udviklingsramme med en højere driftsomkostning – det giver ikke et godt match.

Som teknologiplatform tåler SAP S/4HANA ikke sammenligning med fortidens rendyrkede økonomisystemer fra SAP. SAP S/4HANA er en højtydende procesmotor. Det er teknologi bygget til skalering, effektivisering og udnyttelse af alle de teknologiske muligheder, der bl.a. følger med AI, en dynamisk og procesdreven brugergrænseflade (Fiori), forbedret cybersikkerhed m.m. At afskære sig selv fra de muligheder ved at foretage en Brownfield-implementering vil være en risikabel strategi for mange virksomheder.

Læs vores artikel om emnet. 

Forbehold #5 

SAP-projekter bliver altid dyrere end forventet. Derfor er det i vores interesse at udskyde det og begrænse det, når først vi går i gang.

Virksomheders erfaring med SAP-projekter er ofte, at de bliver dyrere end budgetteret. Det kan der være noget om. Når først man går i gang med den planlagte liste af opgaver og får dem udført i en prioriteret rækkefølge, dukker der som regel nye opgaver op, som skjulte sig bag de kendte. Det er bl.a. den erfaring, KMD’s konsulenter bringer med ind i et SAP-transformationsprojekt: De kommer med en huskeliste over både typiske og atypiske opgaver, som er summen af alle de SAP-projekter, KMD har været involveret i.

Alle virksomheder skal skifte til SAP S/4HANA på et tidspunkt, det ved vi. Det vil sige, at alle på et tidspunkt skal have vendt de samme sten med veldefinerede og udefinerede opgaver for at komme hele vejen i mål. Så overvejelser omkring økonomi kan koges ned til en vurdering af, hvad der er dyrest: At håndtere opgaverne på et tidligt tidspunkt, mens man bygger platformen op og får gevinsterne af transformationen tidligt? Eller vente og tage dem på bagkant, når sikkerhed, integrationer, data flows osv. er bygget færdigt, vel vidende at der er en risiko for, at gevinstrealiseringen helt udebliver? 

Vil I vide mere?

Portræt af Ricky Thyssen Johannsen Sander

Vil I gerne høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med migrering til SAP S/4HANA? Så tøv ikke med at tage kontakt, så vi sammen kan se på, hvilke fordele I kan opnå.

Læs mere om S/4HANA

En migration til SAP S/4HANA kræver omhyggelig planlægning og overvejelse. Men skiftet til SAP S/4HANA bør være en prioritet for alle virksomheder og organisationer, der anvender SAP, i den nære fremtid.