De omkostningsbaserede drivkræfter ved systemintegration

Forbundne teknologier har gennemgået en markant udvikling i de seneste år, hvor specialiserede implementeringer udvikles til nærmest hver eneste branche på kloden. Branchen for forsyningsselskaber har taget imod denne "disruption" med åbne arme ved at introducere intelligente målere, intelligente sensorer og andre forbundne teknologier i deres nuværende infrastruktur.

Publiceret: 15. juli 2022
Række af solceller foran vindmøller med landskab af bakker, dis og solskær

Om Utilihive®

Utilihive®, powered by Greenbird, er en cloudbaseret platform (iPaaS), der kombinerer virksomhedsintegrations-funktioner med en data lake, der er optimeret til forsyningsselskabers forretning og use cases. I dag anvendes Utilihive af forsynings-selskaber i hele Europa, Mellemøsten og Asien – og betjener mere end 50 mio. forbrugere. Utilihive® er udviklet af den norske teknologivirksomhed Greenbird Integration Technology A/S og forhandles af KMD på det danske marked.  

De omkostningsbaserede drivkræfter ved systemintegration

Forbundne teknologier har gennemgået en markant udvikling i de seneste år, hvor specialiserede implementeringer udvikles til nærmest hver eneste branche på kloden. Branchen for forsyningsselskaber har taget imod denne "disruption" med åbne arme ved at introducere intelligente målere, intelligente sensorer og andre forbundne teknologier i deres nuværende infrastruktur. 

De omkostninger, der er forbundet med denne ændring, er altid blevet nøje analyseret af virksomhedsledere. Der er dog en tendens til at overse den effekt, som systemintegration har på disse omkostninger. Det har medført, at systemintegrationsmarkedet har oplevet en fremgang senere end de banebrydende teknologier, der gik forud. I 2020 udgjorde integrationstjenester over 40 % af it-udgifterne globalt.

Sådan kan forsyningsselskaber bestemme de samlede omkostninger til ejerskab af platform

1. Beregn startomkostningerne ved at etablere en platform

Den mest indlysende omkostning, som virksomhedsledere skal tage højde for, er udgiften til køb og implementering af en integrationsplatform, hvor oplysninger indsamles, lagres og analyseres efter behov. Disse omkostninger omfatter udgiften til, som en start, at indkøbe eller bygge den software eller hardware, der er nødvendig for fuld integration, samt udgiften til at justere disse systemer i forhold til et forsyningsselskabs eksisterende teknologi. 

Desuden bør virksomhedsledere overveje kompleksiteten af de data, der skal administreres. For virksomheder, der er afhængige af enkel udveksling af data og manuelle processer i driften, kan basal filbaseret punkt-til-punkt-integration være tilstrækkelig. Forsyningsselskaber, der skal køre digitaliserede processer eller administrere kundedata og komplekse driftsoplysninger, vil dog have brug for løsninger, der er mere avancerede og dermed også dyrere. 

2. Tag højde for yderligere udvidelser oven på platformen og efter levering

Foruden startomkostninger til køb af integrationer, der er tilgængelige på markedet, skal ledere af forsyningsselskaber også tage højde for de udvidelser, der bliver nødvendige for at sikre, at platformen er velintegreret med de målere, den software og de forbundne teknologier, som allerede bruges. Virksomheder, der bruger gamle forsyningsprogrammer, skal tage højde for omkostningerne ved at udvikle tilslutningsmuligheder for og integration med disse skræddersyede systemer fra bunden eller finde en partner, der kan imødekomme de unikke behov for deres systemer. 

3. Fastlæg behov for administration og vedligeholdelse af platformen

Som det er tilfældet med enhver anden teknologi, kræver integrationsplatforme administration, og at der planlægges vedligeholdelse med jævne mellemrum. For forsyningsselskaber kunne det være kombinationen af vedligeholdelse pålagt af myndighederne og daglig vedligeholdelse, som virksomheder foretager af hensyn til virksomhedens videre drift. Disse omkostninger bør også overvejes i forhold til levetiden af en platform.

4. Sørg for en økonomisk buffer i omkostningerne til overvågning og håndtering af fejl

Ved overvejelse af de samlede omkostninger til ejerskab af systemintegrationsløsninger skal virksomhedsledere medregne alt det ovenstående og lægge en ekstra buffer til side til omkostninger til håndtering af uforudsete fejl. 

For forsyningsselskaber kan enhver fejl i forbindelse med håndtering af drifts- og kundedata blive utrolig dyr med hensyn til sanktioner og forretningsomkostninger. Det betyder, at virksomheder skal være forberedte på at overvåge og løse driftsmæssige udfordringer med rettidig omhu. Disse omkostninger til overvågning og fejlhåndtering skal også medregnes i omkostningerne ved at eje og drive en dataintegrationsplatform. 

Forsyningsselskaber har to muligheder, når de overvejer at vælge en systemintegrationsløsning: den gamle ESB (Enterprise Service Bus) og den mere moderne integrationsplatform som en serviceydelse (iPaaS). Her er, hvordan de to platforme kan sammenlignes mht. omkostninger. 

Sammenligninger af omkostningstunge parametre og almindelig anvendte platforme: ESB kontra iPaaS

Startinvestering

Før en systemintegrationsløsning kan sættes i værk, skal forsyningsselskaber overveje omkostningerne ved at fastlægge en komplet datastrategi, der kan få mest muligt ud af sådanne systemer.  

Virksomhedsledere skal være opmærksomme på placeringen af deres virksomheds masterdata, hvor komplet og nøjagtig dokumentationen til systemets grænseflade er, og hvor hyppigt man forventer at tilgå dataene efter integration, for at holde omkostningerne nede. 

ESB'er, som typisk er lokale løsninger, blev mest implementeret under "SOA-hypen" (de første år i det nye årtusinde) som en central rygrad i et meddelelsessystem til at opdele forsyningsselskabers datasiloer. Brug af en ESB som fundament for SOA (Service Oriented Architecture) har skabt enorm, operationel kompleksitet og store omkostninger, især i forretningskritiske scenarier, der kræver høj tilgængelighed. Derfor er det mest sandsynligt, at de fleste moderne forsyningsselskaber vælger tilgangen med iPaaS, som hostes i skyen og kan skaleres, efterhånden som en virksomheds behov ændrer sig.

Markedet for cloudcomputing, som forventes næsten at fordobles i omfang i løbet af de næste fem år, tilbyder forsyningsselskaber omkostningsbesparelser på grund de fleksible muligheder. Varmeselskaber skal f.eks. håndtere enormt forskellige mængder data afhængigt af vejrforholdene, og iPaaS-løsninger gør det muligt for virksomheder at bevare et vist niveau af fleksibilitet med hensyn til, hvor meget de betaler for systemintegration i løbet af et år. Det gælder dog kun, når alle data lagres i clouden. For virksomheder, der kræver regelmæssig overførsel af data, ville det koste mindre kun at lagre det nødvendige i skyen og udnytte edge computing til at begrænse omkostninger til lagring og dataoverførsel.

Prognose af markedet for cloudcomputing, der viser en næsten fordobling fra $700 milliarder til $1.301 milliarder

Omkostninger til vedligeholdelse og administration

Millioner af kunder er afhængige af forsyningstjenester uden afbrydelser for at få dagligdagen til at fungere, og administration og vedligeholdelse af forretningskritiske systemer er afgørende for at sikre virksomhedens fortsatte drift. Virksomheder, der insisterer på høj tilgængelighed, SSL-kryptering og katastrofeberedskab skal være opmærksomme på, at dette øger omkostningerne. Mens ovenstående betragtes som nødvendige parametre for virksomheder, der er afhængige af ESB-løsninger, kræver systemer, der er integreret gennem iPaaS, ikke sådanne omfattende funktioner, men giver stadig mulighed for at overvåge og reagere på dataproblemer, samtidig med at det leverer regelmæssige opdateringer for at holde platformen fri for fejl og sikkerhedsproblemer. 

Efter grundig overvejelse af alt dette kan virksomhedsledere nøjagtigt beregne de omkostninger, der vil være forbundet med implementeringen og vedligeholdelsen af en systemintegrationsplatform. Greenbirds moderne cloudbaserede iPaaS gør det muligt for forsyningsselskaber og deres systemintegrationspartnere at få adgang til et system, der er bygget specifikt efter de unikke behov i branchen og de datakompleksiteter, der følger med.

Kontakt

Portræt af Jonas Højer, Senior Sales Specialist i Energy Solutions Sales, KMD

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe netop jer? Så kontakt Jonas Højer, Senior Sales Specialist, KMD, for en uforpligtende snak.

Utilihive®

Med Utilihive® fås en revolutionerende integrationsplatform, der sætter forsyningsselskabet i førersædet ved at reducere afhængigheden af traditionelle systemintegratorer.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her