Fravær i folkeskolerne

Inden vi gør digitalisering til et fyord i Folkeskolen, må vi ikke glemme, at de digitale hjælpemidler også giver skolerne mulighed for at handle rettidigt på fravær og andre mistrivselsindikatorer.

Publiceret: 06. september 2023
Skolepige til online undervisning
Det har afgørende betydning for børns læring og udvikling, at skolerne formår at hjælpe dem rettidigt. Det gælder inden for tildeling af hjælpemidler, tilpasning af undervisningen, men det gælder særligt, når en skole skal vurdere, om der er brug for initiativer omkring et barns fravær.  

For ikke mange år tilbage blev det lovpligtigt for skolerne at skulle indrapportere fravær. Det er en kæmpe opgave, men også en svær opgave for den enkelte skole. Loven blev lavet for at holde mere øje med børns mistrivsel. Vi måtte undgå, at individuelle problemer hos et barn på længere sigt blev et samfundsproblem. Tanken bag var god, men det er svært i praksis. For der er stor forskel på fravær, og det er ikke altid, at al fravær er lig med mistrivsel – og hvordan indrapporterer man så det? 

Sammenhængen mellem trivsel og fravær er interessant, og det er noget, der er blevet debatteret i skolemiljøet gennem mange år.  

Min erfaring har vist mig, at der er lige så mange måder at bruge fraværsoverblik på, som der findes skoler, og det er et problem. Bliver fraværsregistreringen foretaget uden ensartet brug og systematik, er den højst sandsynlig ubrugelig.  

De børn, der har brug for hjælp, skal have hjælp. Men en usystematisk fraværshåndtering risikerer vi at gribe ind for sent, , da en blind registrering af fravær ikke tager højde for, hvad der forårsager fraværet, og så risikerer man også at overse advarselslamperne hos nogle børn, som en systematisk fraværsregistrering vil give.   

Meget forskning peger på, at børn med højt fravær oplever lavere trivsel. Fravær kan være tegn på underliggende problemer, såsom mobning, stress eller psykiske udfordringer, der påvirker børnenes velbefindende. Ved at reducere fraværet kan skolen opdage og tage fat på disse problemer tidligt, hvilket kan forbedre børnenes skoletrivsel på længere sigt. 

Og mens det er vigtigt at reducere ulovligt og uhensigtsmæssigt fravær, er det også afgørende at anerkende, at der kan være legitime grunde til, at elever er fraværende. Sygdom, familiemæssige forpligtelser og personlige omstændigheder kan forårsage fravær, der ikke nødvendigvis er relateret til trivsel.  

I forsøget på at skelne mellem fraværstyperne, er dialogen med hjemmet afgørende.  

I de nyeste løsninger, som vi i KMD har lavet til skolerne, har vi arbejdet meget med fraværsregistreringen for at gøre dialogen mellem skolerne og hjemmet bedre og lettere, og for at gøre fraværsregistreringen hos skolerne mere intuitiv og systematisk.  

Udgangspunktet er, at skolerne skal have styr på fraværet, så de kan reagere og hurtigt og rettidigt på den fravær, som skyldes mistrivsel. Det kræver, at forældrene kan fraværsregistrere digitalt, om de er syge, eller om det er fravær, som kræver en besked til læren. Skolelederne og lærerne skal have mulighed for at sætte kriterier op, som giver en notifikation, når der er fraværsmønstre, som kræver opmærksomhed, og så skal det være muligt at gå ind og trække statistik, nemt og hurtigt.  

Uden de muligheder og det overblik er det svært – og næsten umuligt – at håndholde fraværsregistreringen og sikre, at de børn, der rent faktisk har brug for hjælp, får den nødvendige hjælp rettidigt. Det fortjener de.  

Lad os nu bruge teknologien rigtigt, for vores børns skyld.  

Vil I vide mere?

Mand trykker på smartphone

Kontakt os og lad os sammen finde frem til den software, som passer til jeres behov. Vi sidder klar til at tale med jer om, hvilke systemer, der bedst kan løse jeres udfordringer.

Mere om børn og uddannelse

Få det fulde overblik over vores løsninger til børn- og uddannelsesområdet.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for Børn- og Uddannelsesområdet. Så er du altid opdateret med de seneste indsigter og nye løsninger til sektoren.

Tilmeld dig her