Det digitale samarbejdsrum

Det digitale samarbejdsrum

KMD Analyse stiller skarpt på, hvordan de offentligt ansatte oplever det tværfaglige samarbejde.

Og i særlig grad på hvilket potentiale der kan ligge i en sammenhængende digital understøttelse af det tværfaglige samarbejde i form af reduceret tidsforbrug til administrative opgaver og koordinering. Analysen påviser en række udfordringer forbundet med samarbejdet, som bunder i en it-understøttelse, der ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser behovet for koordinering på tværs, når man agerer sammen med mange forskellige aktører.

Hent og læs analysen

KMD Analyse - Det digitale samarbejdsrum
KMD Analyse

Det digitale samarbejdsrum

Analyse af potentialet ved bedre digital understøttelse af tværgående samarbejde i kommunal sagsbehandling.

Hent og læs

Kontakt KMD's presseafdeling

Christoffer Hellmann

Kommunikationschef