Kommunal velfærdsinnovation - potentialer og barrierer

Kommunal velfærdsinnovation - potentialer og barrierer

KMD Analyse har foretaget en temperaturmåling omkring vilkårene for ledelse og styring i den kommunale sektor.

På digitaliseringen af to store velfærdsområder, skolen og ældreplejen. Temperaturmålingen er foretaget i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer og Børne- og Kulturchefforeningen.

Hent og læs analysen

Kommunal velfærdsinnovation - potentialer og barrierer
KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation - potentialer og barrierer

Nærværende analyse er en temperaturmåling omkring vilkårene for ledelse og styring i den kommunale sektor og på digitaliseringen af to store velfærdsområder, nemlig skolen og ældreplejen. I analysen ses der blandt andet på rammebetingelserne for ledelse og innovation inden for de to store velfærdsområder, der for alvor er underlagt forandringer i disse år: digitaliseringen af folkeskolen og brug af velfærdsteknologi på ældreområdet og i forbindelse med genoptræning.

Hent og læs

Kontakt KMD's presseafdeling

Christoffer Hellmann

Kommunikationschef