Vindmøller på marker

Forsyningsselskaberne er nogle af dem, der skal gå forrest i kampen for et reduceret energiforbrug. Den opgave har de for alvor taget på sig i DIN Forsyning, hvor et øget fokus på blandt andet Big Data skal hjælpe med at realisere de grønne målsætninger.

Visionen i det sydjyske multiforsyningsselskab, DIN Forsyning, er klar: De accepterer ikke spild. Dermed ikke sagt at energispild og lækager ikke forekommer, for det gør de selvfølgelig. Men forsyningsselskabet har forpligtiget sig til at gøre alt, hvad de overhovedet kan for at forebygge energispild og reducere skadens omfang, når uheldet er ude. I det perspektiv er KMD EnergyKey et centralt værktøj i udmøntningen af selskabets strategi i måler- og ledningsafdelingen, da DIN Forsyning bruger KMD EnergyKey til at visualisere kundernes energiforbrug, overvåge driften, udsende alarmer samt generere rapporter til intern og ekstern brug.

“Vi har anvendt KMD EnergyKey i mange år, men det er først for nylig, vi er begyndt at kigge på nogle af løsningens muligheder for at arbejde mere dataunderstøttet,” indleder Lars Lydiksen, der er måleradministrator i DIN Forsyning.

Visualisering og motivationstariffer

Han forklarer, at DIN Forsyning hidtil primært har brugt KMD EnergyKey til visualisering af de store mængder hjemtagne målerdata. Det foregår via webportalen i KMD EnergyKey, hvor medarbejderne i kundecenteret hurtigt kan kalde et forbrugsmønster frem på skærmen, når en kunde henvender sig. Sammenlignet med tiden, før de anvendte webportalen, betyder det, at kundecentermedarbejderne i dag selv kan betjene kunderne uden behov for at kontakte Lars Lydiksen eller nogle af hans kolleger i måler- og ledningsdriften. Det har effektiviseret de interne arbejdsgange og givet en bedre kundeservice.

Udover visualiseringen i webportalen finder DIN Forsyning også værdi i muligheden for at opkræve motivationstariffer via KMD EnergyKey, hvis kundens gennemsnitlige returtemperatur på fjernvarmevandet ligger over selskabets grænseværdi.

Vil bruge fejl- og infokoder proaktivt

De mest fremsynede perspektiver i DIN Forsynings daglige drift hænger dog sammen med udnyttelsen af Big Data til at efterleve visionen om at undgå eller reducere energispild, fortæller driftleder i DIN Forsyning, Keld Jensen.

“Vi vil blandt andet bruge fejl- og infokoder fra KMD EnergyKey til at agere meget mere proaktivt i fremtiden. Fejl- og infokoderne skal kategoriseres og fordeles ud til de afdelinger, der bedst kan håndtere opgaven.

Vi vil blandt andet bruge fejl- og infokoder fra KMD EnergyKey til at agere meget mere proaktivt i fremtiden. Fejl- og infokoderne skal kategoriseres og fordeles ud til de afdelinger, der bedst kan håndtere opgaven.

Keld Jensen, driftsleder, DIN forsyning

En fejl- eller infokode kan eksempelvis være et tegn på, at der er en defekt i installationen. Sådan noget kan hurtigt ende i en stor ekstraregning, hvis vi først spotter fejlen ved årsafregningen. Med koderne fra KMD EnergyKey modtager vi dagligt meddelelser fra systemet og kan sørge for at rette fejlen hurtigst muligt, så vi enten kan undgå, at kunden får en ekstraregning, eller så regningen bliver så lille som muligt,” siger Keld Jensen og forklarer, at måler- og ledningsdriften arbejder på at blive endnu skarpere på brugen af de mange fejl- og infokoder, der dagligt kommer hjem fra de mere end 60.000 målere i DIN Forsyning.

Stort rapporteringsbehov

Rapportering af nøgletal på tværs af de store mængder målerdata er endnu et omdrejningspunkt i DIN Forsynings Big Data-strategi. Lars Lydiksen arbejder på et stort kategoriseringsprojekt af selskabets mere end 27.000 fjernvarmemålere i 12 geografiske områder med det formål at trække særskilte rapporter og sammenligne nøgledata fra områderne med hinanden. 

“Når man eksempelvis kan sammenligne de vandmængder, der bliver pumpet ud for hvert af de 12 områder, kan man efterfølgende dykke ned i, hvor et eventuelt energispild opstår. Om det for eksempel skyldes gamle rør på en strækning, dårlig isolering, eller om der findes andre forklaringsnøgler. Den form for filtrering af vores nøgletal giver en helt anden transparens i vores datahåndtering, budgettering og planlægning. Derudover vil tallene i de rapporter også danne udgangspunkt for den information, vi skal levere til ledelsen og de statslige systemer,” siger Lars Lydiksen og forklarer, at når de er færdige med kategoriseringsprojektet for fjernvarme, tager de fat på et lignende kategoriseringsprojekt for deres mere end 40.000 vandmålere. 

 

Den form for filtrering af vores nøgletal giver en helt anden transparens i vores datahåndtering, budgettering og planlægning. Derudover vil tallene i de rapporter også danne udgangspunkt for den information, vi skal levere til ledelsen og de statslige systemer

Lars Lydiksen, måleradministrator, DIN Forsyning

Ekstern eksponering af målerdata

Ligesom DIN Forsyning internt i kundecenteret nemt og hurtigt kan få præsenteret forbrugsdata gennem webportalen i KMD EnergyKey, arbejder selskabet også på at eksponere data eksternt til kunderne via samme brugergrænseflade.

“I dag foregår det sådan, at vi hver måned sender eksempelvis vores erhvervskunder en rapport i et Excel-ark, og så er der noget kommunikation omkring det. Det ville gøre det nemmere for begge parter, hvis i første omgang vores storkunder og senere også mindre virksomheder kunne logge direkte ind på webportalen i KMD EnergyKey og følge deres eget forbrug. Den form for driftsovervågning af deres egne installationer ville helt sikkert også betyde, at der hurtigere blev grebet ind, hvis de spottede noget, der var uhensigtsmæssigt,” slutter Lars Lydiksen.

Om DIN Forsyning

  • Multiforsyningsselskab, der håndterer spildevand fra alle virksomheder og husstande i Varde Kommune og Esbjerg Kommune
  • I Esbjerg Kommune håndterer de derudover fjernvarmeproduktion og –distribution til dele af kommunen, ligesom de leverer drikkevand til Esbjerg, Ribe og Bramming
  • I Varde Kommune distribuerer de fjernvarme til Varde og Alslev, og de producerer drikkevand til Varde, Nørre Nebel og Kvong
  • Derudover har DIN Forsyning fem genbrugspladser i Varde Kommune med tømning af alle private affaldsbeholdere og genbrugsspande

Læs mere om KMD EnergyKey

KMD EnergyKey er en komplet web- og mobilløsning til styring af energi- og ressourceforbrug. Denne cloud-løsning kan let integreres med tredjepartsløsninger.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her