Fem vindmøller på linje i vandet med sejlbåd i forgrunden samt færge og Storebæltsbroen i baggrunden

Mariagerfjord Vand er i fuld gang med at implementere KMD Figuras og vil bruge det forbedrede økonomiske overblik til at effektivisere driften og optimere anlægsprojekter. Begge dele flugter med selskabets målsætninger, nationale lovkrav og ønsket om at tage et større grønt ansvar.

Da Mariagerfjord Vand valgte at skifte økonomisystem, var beslutningen drevet af tre ønsker. For det første talte deres daværende økonomisystem ikke særligt godt sammen med deres forbrugsafregningssystem. Det betød, at det var besværligt og tidskrævende at få et grundigt indblik i de forbrugsdata, der gemte sig bag hver postering i økonomisystemet. For det andet ville Mariagerfjord Vand gerne have en mere fremtidssikret økonomiløsning, som kunne være med til at understøtte den moderniseringsrejse, forsyningsselskabet er på – herunder et større fokus på understøttelse af den grønne omstilling. For det tredje ønskede Mariagerfjord Vand, at den enkelte medarbejder, som i dagligdagen er ansvarlig for henholdsvis drift og anlæg, også får en direkte adgang til arbejdsopgavernes økonomidel med henblik på at få helheden og overblikket på egne ansvarsområder. Kombinationen af de to ønsker fik Mariagerfjord Vand til at indgå et samarbejde med KMD om udviklingen af KMD Figuras, som er en økonomiløsning målrettet forsyningsvirksomheder.

“Som forsyningsvirksomhed ligger vi inde med utroligt mange data fra vores pumpestationer, rensningsanlæg, boringer, vandværker og så videre. Disse data skal parres med økonomiske data og dermed forbedre det økonomiske overblik. Det overblik skal KMD Figuras blandt andet levere,” siger Ida Jørgensen, afdelingsleder i Mariagerfjord Vand.


Som forsyningsvirksomhed ligger vi inde med utroligt mange data fra vores pumpestationer, rensningsanlæg, boringer, vandværker og så videre. Disse data skal parres med økonomiske data og dermed forbedre det økonomiske overblik. Det overblik skal KMD Figuras blandt andet levere.

Ida Jørgensen, afdelingsleder, Mariagerfjord Vand

Datagrundlag for nyinvesteringer

Som et kommunalt selskab er Mariagerfjord Vand underlagt hvile-i-sig-selv-princippet. På det lavpraktiske plan betyder det, at hver gang selskabet realiserer omkostningsbesparelser på driften, skal pengene reinvesteres i projekter, der kommer borgere, virksomheder og resten af samfundet til gavn.

“Vi investerer eksempelvis løbende i separering af spildevand og regnvand, så regnvand ikke bliver sendt omkring rensningsanlægget, men bliver ledt direkte ud i vandløb og havet. Det er forbundet med nogle meget store omkostninger at udføre disse separeringer af kloakledningerne. Derfor er det vigtigt, at vi med vores nye økonomisystem kan se, hvordan vi løser opgaven økonomisk mest fordelagtigt, så vi kan kopiere den fremgangsmåde i kommende projekter,” siger Ida Jørgensen.

Jagten på optimeringer

Hun forklarer, at Mariagerfjord Vand i lighed med andre forsyningsselskaber er meget optaget af arbejdet med sikring af rent drikkevand og af klima- og miljøtiltag generelt. I den sammenhæng kan økonomioplysninger fra KMD Figuras kobles med data fra de enkelte driftssystemer, så Mariagerfjord Vand meget detaljeret kan se, hvor mange kubikmeter vand en pumpestation eksempelvis pumper igennem om dagen, og hvor meget strøm den bruger på det. Ved at sammenholde oplysningerne fra de forskellige pumpestationer med hinanden kan Mariagerfjord Vand gå på jagt efter optimeringsmuligheder.

“Hvorfor bruger én pumpestation eksempelvis mere strøm på at flytte den samme mængde vand end alle andre pumpestationer i kommunen? Er det, fordi der er udstyr, der er blevet slidt og trænger til udskiftning? Kører pumpen hele tiden, selvom der ikke er meget vand, eller hvad skyldes forskellen? Den type information får stor værdi for os og vil give en mere klimavenlig drift,” siger Ida Jørgensen.

Hvorfor bruger én pumpestation eksempelvis mere strøm på at flytte den samme mængde vand end alle andre pumpestationer i kommunen? Er det, fordi der er udstyr, der er blevet slidt og trænger til udskiftning? Kører pumpen hele tiden, selvom der ikke er meget vand, eller hvad skyldes forskellen? Den type information får stor værdi for os og vil give en mere klimavenlig drift

Ida Jørgensen, afdelingsleder, Mariagerfjord Vand

Automatisering af indberetninger

KMD Figuras kommer også til at hjælpe Mariagerfjord Vand med at automatisere mange af de lovpligtige indberetninger til myndighederne. I dag er det et arbejde, der primært bliver udført manuelt ved at samle data fra forskellige systemer. Men i et fremtidigt ønskescenario forventer Mariagerfjord Vand, at de bare kan trykke på en knap i KMD Figuras, og så sender økonomisystemet automatisk de nødvendige data til rette myndigheder.

“Udover at optimere vores anlægsprojekter og den daglige drift ser vi frem til at spare en masse tid, når først KMD Figuras er fuldt implementeret, fordi vi får automatiseret mange flere processer,” siger Ida Jørgensen og forklarer, at løsningen forventes i fuld drift i løbet af 2021.

Bred understøttelse af forretningsbehov

Mariagerfjord Vand anvender KMD Easy Energy som afregningssystem, og ligesom den løsning løbende og automatisk bliver tilpasset branchens nye lovkrav og øvrige reguleringer, forventer Ida Jørgensen, at det samme vil gøre sig gældende for videreudviklingen af KMD Figuras.

“Selvom det er et projekt, der har kostet ressourcer internt, vil vi stå langt bedre rustet til fremtiden, når vores nye økonomisystem er færdigimplementeret. Det er en gennemtænkt og dynamisk økonomiløsning, som understøtter vores forretning – også på den lange bane,” slutter hun.


Selvom det er et projekt, der har kostet ressourcer internt, vil vi stå langt bedre rustet til fremtiden, når vores nye økonomisystem er færdigimplementeret. Det er en gennemtænkt og dynamisk økonomiløsning, som understøtter vores forretning – også på den lange bane

Ida Jørgensen, afdelingsleder, Mariagerfjord Vand

Læs mere om KMD Figuras

KMD Figuras er et digitalt afsæt for den omfattende effektivisering, energi- og forsyningssektoren står overfor.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her

Seneste indsigter

Nyt fra KMD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her