Lemvigh-Müller høstede hurtigt fordele ved at hjemtage lønopgaven

Den 1. november 2022 gik Lemvigh–Müller live med sit nye lønsystem, KMD Payroll Cloud. Implementeringen skete i forlængelse af, at virksomheden ønskede at hjemtage lønopgaven - på en måde, hvor lønsystemet blev integreret med de øvrige HCM-løsninger.

Publiceret: 08. marts 2023

Tæt samarbejde banede vejen

Forud for 1. november var der gået et 8 måneders implementeringsprojekt i tæt samarbejde mellem Lemvigh–Müller og KMD. Og det grundige forarbejde viste sig at bære frugt - også i forhold til at komme videre, når projektet mødte udfordringer. Lønchef Tina Mansfeld Rødgaard fortæller:

"Vi har været igennem et godt implementeringsforløb sammen med KMD’s dygtige implementeringsteam. Her fik vi bygget systemet op, som vi gerne ville have det, og fik integreret løsningen med vores øvrige HCM-løsninger. Der har selvfølgelig været bump hen ad vejen – det er helt naturligt i så stort et projekt - men sammen med KMD har vi fundet løsninger på de udfordringer, vi er stødt på. Og nu står vi står med et velfungerende system."

Undervejs erfarede Lemvigh-Müller, at der var behov for ekstra undervisning, da lønmedarbejderne ikke tidligere havde arbejdet med systemet.

"Det blev løst gennem yderligere uddannelse i projektforløbet, så da vi gik i ”hypercare”-perioden efter idriftsættelse af systemet, var vi godt rustet, suppleret med KMD’s bistand i de første lønkørsler."

Virksomheden valgte også at gennemføre to måneders ekstra test, som viste sig at være godt givet ud.

"Da vi gik i drift med det nye system, var det en rigtig god oplevelse for os. Vi havde en opstart med utroligt få fejl, og det giver tryghed både på lønkontoret og ude i organisationen, tilføjer Tina Mansfeld Rødgaard."

Sammenhæng med de øvrige systemer

Set fra et it-mæssigt perspektiv var et af Lemvigh-Müllers krav, at lønløsningen skulle være baseret på en standardløsning uden væsentlig konfigurering.

"Det har vi fået", siger CIO Frederik Aakerlund og fortsætter:

"Vi havde også et ønske om at det nye lønsystem kunne indgå i vores generelle systemarkitektur og være en integreret del af vores øvrige systemkompleks, og det er i høj grad lykkedes for os. Den eneste sten i skoen er vores integration til andre fødende systemer, som endnu ikke er optimal. Det skal siges, at dette ikke skyldes KMD, men vi kunne godt have ønsket os en lidt tættere dialog mellem vores leverandør af de andre nødvendige systemer og KMD, så vi kunne have forudset nogle af de udestående problemer. Hvis KMD havde haft et partnerskab med andre typisk anvendte systemleverandører i relation til løn, havde det gjort projektet mere smidigt og billigere", uddyber han. En pointe, som Business Line Director i KMD Kristian de Linde tager til sig:

"Vi er rigtig glade for, at vores kunder positivt går ind i en dialog med os om, hvorvidt deres forventninger til både løsningen og ikke mindst implementeringsprocessen er blevet indfriet. Vi forventer ikke nødvendigvis at blive strøget med hårene i alle forhold, for der vil altid opstå udfordringer i et projekt – det vigtigste er at de løbende bliver løst", siger han.

"For os er kundernes tilbagemelding et værdifuldt input til hvordan vi fremadrettet kan blive bedre, og konkret har Lemvigh-Müller givet os meget fin feedback på områder, vi også skal have fokus på i andre sager."

Portræt af Kristian de Linde

Kristian de Linde

Fakta: Lemvigh-Müller

Som Danmarks største stål- og teknikgrossist sørger Lemvigh-Müller for - på mindre end 24 timer - at samle, pakke og levere varer fra tusindvis af producenter til installatører, industrivirksomheder, forsyningsselskaber og byggepladser i hele Danmark.

Takket være en omfattende lagerbeholdning og et velsmurt logistikapparat får kunderne leveret varen på rette sted og til rette tid, hver gang. Under mottoet Få frihed til at fokusere på kerneforretningen – vi tager os af resten tilbyder virksomheden også en række andre services og løsninger, der gør hverdagen så nem og effektiv som mulig for kunderne.

Effektiviseringer på lønkontoret

Lemvigh–Müller havde tidligere outsourcet løsningen til en ekstern leverandør, men valgte at hjemtage opgaven blandt andet for at være i kontrol med egne data. Og det var en rigtig beslutning, siger Tina Mansfeld Rødgaard i dag:

"Efter de første 4 måneders drift har vi med KMD Payroll Cloud fundet et system, der effektiviserer en række processer og løfter vores lønadministration. Specielt har Payroll Control Center og den automatiserede refusionsløsning været en gevinst for os. Vi ser frem til, at KMD løbende udvikler KMD Payroll Cloud med ny funktionalitet som kan effektivisere opgaverne på lønkontoret", slutter hun.

Lønchef Tina Mansfeld Rødgaard og CIO Frederik Aakerlund fra Lemvigh Müller

Tina Mansfeld Rødgaard og Frederik Aakerlund