Mads Davidsen: Spillerne efterspørger selv mere relevant data

Brugen af data er blevet et vigtigt værktøj i fodbold. Det gælder også i den kinesiske fodboldklub Shanghai SIPG, hvor den danske tekniske direktør Mads Davidsen arbejder med at bruge data i klubbens udvikling på flere niveauer. Sammen med KMD har han kigget nærmere på, hvordan man kan bruge data til at finde de rette spillere, spillestil og de ekstra procenter, der kan afgøre kampe.

Publiceret: 14. september 2017
Billede af fodbold

Hvordan bruger man egentlig de mange fodbolddata fra kampe og fysiske data fra spillere, som mange fodboldklubber ligger inde med? Hvad kan en teknisk direktør bruge dem til i forhold til at udvikle klubben? Og hvordan kan spillerne selv bruge data?

Brugen af data i fodbold er netop det, som Mads Davidsen blandt andet arbejder med til daglig i Kina, hvor han er teknisk direktør i fodboldklubben Shanghai SIPG.

De seneste måneder har han – i et udviklingsprojekt - sammen med KMD kigget nærmere på en række rapporter fra Shanghai-klubben for at undersøge og få en indsigt i, hvordan de mange data kan komme i spil blandt trænere og spillere. Det indebærer blandt andet at bruge de rigtige data, sammensætte dem korrekt og formidle dem på en forståelig måde.

"Det, jeg er interesseret i som teknisk direktør, er, hvordan man kan bygge en strategi – en spillestil – hvor du kan måle, om spillerne hen ad vejen forstår din spillestil. Kan man finde måleenheder, der viser, om mine spillere udøver min spillestil bedre og bedre. Det er den vej, man skal gå – og her kan KMD noget unikt i måden at samle data op på og sætte dem sammen," siger Mads Davidsen.

Gennem de sidste fem år har han besøgt over 20 af de bedste fodboldklubber i Europa for at få indsigt og viden om, hvordan de arbejder med data på øverste niveau:

"Det har været en kæphest de sidste 10 år for mig. Jeg har altid interesseret mig for evidens. Hvis vi kan bevise noget, skal vi bruge det. Det lærte min tid på universitet mig, hvor man konstant skal bevise det, man skriver og påstår. Det har jeg prøvet at tage med ind i fodboldverdenen, som er præget af konservatisme og traditioner. Her har jeg set, at man godt kan balancere de to verdener."

Forbedrer spillet

I dag får de fleste professionelle fodboldklubber rapporter efter hver kamp og indsamler selv fysiske data fra spillerne. Det er kameraer og software med ansigtsgenkendelse, der under fodboldkampene måler alle spillerne og sender data videre til klubberne. På den måde får seerne også liveoplysninger om, hvor langt en given spiller har løbet, inden han bliver skiftet ud.

I KMD arbejder Frans Bæk Hammer til daglig sammen med et team på at forædle og behandle data for bl.a. fodboldklubber. Det sker i KMD’s forretningsområde, som hedder Data, Information Management & Analytics.

"Der er ingen tvivl om, at professionelle trænere og spillere vil kigge mere til, hvordan data kan være med til at forbedre deres spil. Fremtiden handler ikke om at have data til rådighed, men om at kunne analysere data og omsætte det til brugbar viden," siger Frans Bæk Hammer.

"For fodboldspillerne kan data være med til at sige noget om, om de skal træne anderledes, eller de måske har brug for at forbedre specifikke kompetencer. For træneren handler det om at udvikle en god spillestil til sit hold og ikke kun basere sine beslutninger på en mavefornemmelse," siger han.

I Mads Davidsens arbejde som teknisk direktør handler det netop om, at data bliver bearbejdet og sat sammen, så det viser sammenhænge og kan videreformidles.

"En af de vigtigste erfaringer er, at du skal være skarp i selekteringen og kun skal kigge på tal, hvor du rent faktisk bliver klogere af det. Problemet er ikke at få data. Problemet er at selektere i det og optimere konverteringsraten. Hvordan kan jeg tage data fra kampen og aktivt gå ind og bruge dem i næste dags træning med spillerne? Det handler om at få det ind i hverdagen hos spillere og trænere, så man ændrer ting, efter hvad data påviser. Samt på et strategisk niveau, at data viser, at klubbens strategi udvikler sig i en positiv retning," forklarer Mads Davidsen.

Et intranet med data

Ifølge Mads Davidsen er der sket meget i brugen af data i fodboldverdenen i løbet af de sidste fem år. Men der er stadig plads til forbedringer – især hvis man kigger på brugen af data i de danske klubber.

I Kina bruger Mads Davidsen selv de mange data i pauserne under kampene:

"I pauserne bruger vi nøgledata fra kampen for at bevise, hvordan det ser ud. Vi kigger på, hvad gameplanen var, og om spillerne gør noget andet, end det vi har aftalt. Og gør vores modstandere noget andet, end det vi troede, de ville gøre. Her bruger vi også billeder af konkrete situationer."

Det er ikke alene træneren, der bruger de mange data. I fodboldklubben Shanghai SIPG har Mads Davidsen også været med til at skabe et mindre intranet for spillerne, hvor de får data om deres egen præstation og kan følge deres udvikling.

"Spillerne kommer og efterspørger mere og mere af den slags. Det er med til at skabe et selvansvar for egen udvikling. De får mulighed for at se, hvorfor de går ned på bestemte tidspunkter, og så kan de selv opsøge træneren. Og de føler rent faktisk, at de får nogle data, de kan bruge," siger han.

Mads Davidsen forudser, at brugen af data i fodboldverdenen vil vokse voldsomt over de kommende år. Men han understreger samtidig, at spillerkøb og udvikling af spilsystemer ikke alene kan baseres på data:

"For mig er data et supplement, der sørger for, at mit øje og mavefornemmelse ikke svigter. Vi er nødt til at være mere grundige og sikre, at vi ikke er forudindtaget. Det er et følsomt spil, når der står mange mennesker under en kamp og råber og påvirker hinanden. Det er også et intenst spil, hvor der ikke er rationelle følelser."

Spillerne kommer og efterspørger mere og mere af den slags. Det er med til at skabe et selvansvar for egen udvikling," forstsætter Mads Davidsen.

Fra mavefornemmelse til datadrevet beslutning

At få mening og sammenhænge ud af store mængder data arbejder Advisory Director, Frans Bæk Hammer, med.

"For os handler det om, hvordan vi kan understøtte en ledelsesopgave. Trænere og direktører i sportsverdenen har samme behov for understøttelse af ledelsesopgaver som ledere i andre virksomheder, og her kan data støtte op om deres faglige viden," siger Frans Bæk Hammer.

Helt konkret er anvendelsen af data oplagt til at give indsigt i taktiske spørgsmål, som fx i hvilke zoner på banen, spillerne klarer sig godt i. Og om det taktiske oplæg til kampene følges – og når det gør, om det så rent faktisk fungerer. Men også vigtige opgaver som at identificere spillere, der er i risiko for at blive skadet, kan understøttes med data.

"Det afgørende er at anvende de relevante data på den rigtige måde i den rette sammenhæng - og ikke mindst at gøre det lettilgængeligt for brugerne, eksempelvis i et intuitivt dashboard," siger Frans Bæk Hammer.

Et af de områder, hvor data også spås at få en stor rolle – og allerede gør det – er på det strategiske plan, når klubberne skal købe og sælge spillere.

Frans Bæk Hammer er sikker på, at også de danske klubber kommer til at købe og sælge spillere baseret på store datamængder og ikke blot cheftrænerens mavefornemmelse.

"Statistik og data vil få en enorm indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet i fodboldklubberne og ikke kun den mavefornemmelse, som en cheftræner har," siger Frans Bæk Hammer.

Kontakt

Frans Hjorth Hammer

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe netop jer? Så kontakt Frans Bæk Hammer, Advisory Director, KMD, til en uforpligtende snak.

Vil du vide mere?

Dataforståelse er blevet en hård valuta i udviklingen af innovative og effektive organisationer. Vil I gerne gøre data til en naturlig del af jeres tankesæt og beslutningsgrundlag, følger vi jer hele vejen.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om data og analyse. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her