Overenskomst 2024

Overenskomstfornyelserne ligger forude og de generelle forlig på flere forhandlingsområder er indgået. Vi er klar til at sikre korrekt justering af KMD Opus Personale samt udvikling til understøttelse af flere af forligenes elementer.

Man holding KMD mug
Der er i februar 2024 indgået generelle forlig på hhv. det kommunale, regionale og statslige forhandlingsområde. Fos os betyder det, at der indenfor kort tid skal opdateres reguleringsprocenter, satser og øvrige grundlag for de justeringer forligene fastlægger. KMD er allerede klar til at igangsætte arbejdet med justeringer af lønningerne. 
I lighed med tidligere overenskomstfornyelser, arbejder vi pt. på de ændringer, som berører KMD Opus Personale, og analyserer om disse kræver større udvikling. Helt kort og ikke udtømmende, kigger vi blandt andet på disse elementer, som følge af den viden vi har nu:
 
  • AKUT-satser pr. 01.04.2024.
  • Ændring af de laveste grupper/trin 11-14.
  • Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse og ophør af Store Bededagstillæg.
  • Yderligere løn ret i forbindelse med barsel.
  • Aftale om opsparing af frihed
  • Seniorordninger
  • Valgfrihed mellem løn, pension eller opsparingsordning (statslige forhandlingsområde) 

Vær opmærksom på, at ovenstående blot er en ikke-udtømmende liste med opmærksomhedspunkter baseret på nuværende status på forligene. Det betyder, at vi også ser på flere elementer og analyserer det fulde omfang af forligenes påvirkning. 

Kort om vores arbejdsproces

Vi iværksætter arbejdet med opdatering og analyser på det tidspunkt, hvor vi modtager officielt frigivet skriftlig dokumentation på alle relevante reguleringer for samtlige overenskomster/aftaler. Overenskomstmodulet i KMD Opus Personale bliver derfor opdateret med faktiske og frigivne reguleringsprocenter.  Vi afventer i skrivende stund hver enkelt overenskomst/aftale efter afstemningsresultat.  
Vi vil løbende behandle og ajourføre løn-, pensionsændringer og lignende i de enkelte overenskomster/aftaler, når hver enkelt overenskomst/aftale modtages og frigives. Her kigger vi ned i ajourføring af blandt andet løntrin, lønelementer, pensionsprocenter, fritvalgsprocent, pensionskarensbestemmelser m.v. 
I vil løbende blive orienteret om ændringer og fremdrift via Overenskomstinfo på kundenet i forhold til ovenstående ajourføringer. I tilfælde af konflikt udsender vi servicebrev/vejledning om konflikthåndtering til jer.