A-kassen Frie får hurtigere værdi med bevægelig og stærk KMD-løsning

A-kassen Frie ser ikke KMD Føniks som en traditionel it-løsning. I en verden, hvor det smarte i dag måske ikke giver mening i morgen, har a-kassen i stedet prioriteret et tæt samarbejde, hvor de løbende har indflydelse på udviklingen. Det giver hurtigt værdi hos medarbejderne og bedre service til medlemmerne.

Publiceret: 02. januar 2023
Three office colleagues looking at screen

Det unikke er den indflydelse, vi har. Vi har ikke bare købt et produkt - vi vil hinanden, og vi er selv med til at skabe fremtidens a-kasseløsning.

Henrik Lindholm, Projektleder, A-kassen Frie

Fakta

Hvordan arbejder vi agilt?
I KMD Forbund og A-kasse arbejder vi med SCRUM-metoden. Det betyder:
• Vi har et roadmap, så vi ved, hvad vi skal arbejde med, men ikke på forhånd hvordan.
• Komplekse opgaver bliver delt op i mere overskuelige bidder og to-ugers udviklingssprints.
• Vi arbejder cirkulært og justerer udviklingen efter brugernes aktuelle behov og feedback.
• Vi er i direkte dialog med brugerne
• Løbende fejlrettelser og løbende udvikling skaber større værdi – både for os og for vores kunder.

Agil udvikling - kort fra tanke til handling

Det danske arbejdsmarked er et område, der kender alt til de skiftende politiske vindretninger. Hverdagen i en a-kasse er lige så foranderlig som lovgivningen, og det stiller krav til de it-løsninger, som både sagsbehandlere og a-kassemedlemmer betjener sig af.

Derfor ser A-kassen Frie ikke deres it-løsning som en statisk størrelse. Løsningen skal på én gang være stærk og bevægelig. Og det er netop det, projektleder hos A-kassen Frie Henrik Lindholm ser som den store styrke ved KMD Føniks. Her er den agile udvikling krumtappen i samarbejdet med KMD, som A-kassen Frie har købt ind på.

- Vi er selv med til at vælge fokus for udviklingen, så vi får de funktioner, der reelt giver værdi. Når vi mærker små sten i skoen, får vi også hurtig respons og en god dialog, hvor vi hele tiden forventningsafstemmer. Og hvis vi får brug for ekstra sparring efter et udviklingssprint, er det også nemt at kontakte KMD. Det er noget, vi sætter stor pris på, siger Henrik Lindholm.

Som Product Owner for KMD Føniks i KMD er den korte vej fra tanke til handling også det, der driver Kristian Nysom Lassen. Han understreger, at modet til at eksperimentere faktisk er genvejen til de bedste løsninger:

"Vi bliver klogere hurtigere, end hvis vi satte os ned og prøvede at gennemtænke det hele på forhånd. Learning by doing er ganske enkelt mere effektivt end research. Især når brugerne er involveret hele vejen," siger han.

Brugerinddragelse hele vejen

For at udvikle den it-løsning, der reelt tilgodeser brugernes behov, foretrækker Henrik Lindholm at inddrage brugerne i alle udviklingens faser - fra for-analyse og analyse til udviklingens sprints. Og i de efterfølgende test.

- Processen er altafgørende. Det er både billigere og mere ressourceeffektivt at inddrage brugerne, så vi kan justere tidligt i forløbet. Når arkitekturen er på plads, og funktionerne begynder at tegne sig, er det igen en fordel at tage brugerne med i reviews, så vi ikke ender med at skulle ændre det, der er udviklet, påpeger han.

Den agile arbejdsmetode betyder, at komplekse opgaver bliver brudt ned i overskuelige faser, hvor kodeordet er forventningsafstemning. På den måde føler brugerne sig hørt, og de tager ejerskab for det, der ender som et fælles produkt.

Større indsigt i a-kassernes behov

En afgørende faktor i samarbejdet er også, at kontakten mellem kunden og KMD ikke er begrænset til ledere og projektledere. Kristian Nysom Lassen fortæller:

"Når vi taler med kunderne, inddrager vi i nogle tilfælde sagsbehandlere eller andre relevante stakeholdere. For eksempel har vi haft møde med bogføringen, der gav os indblik i, hvordan de arbejder. Det giver et godt all-around-perspektiv, både på vores kunders forretning og på deres medlemmers behov. For os er det langt mere nærværende og givende at møde vores kunder i øjenhøjde på den måde. Og vi slipper for, at vigtige perspektiver går tabt, når kommunikationen skal igennem flere lag, både hos kunderne og hos os."

Set fra A-kassen Fries perspektiv betyder den direkte brugerinddragelse, at brugerne i sidste ende får en løsning, der i høj grad tilgodeser deres behov.

Samarbejde med stor indflydelse

Da Frie valgte at gå ind i samarbejdet omkring KMD Føniks, kom a-kassen samtidig ind i et fællesskab med andre a-kasser. Her står Frie aldrig alene med en udfordring, og det mærker Henrik Lindholm på mange punkter:

"I samarbejdet med KMD har vi reel indflydelse sammen med ligesindede. Det betyder, at vi får en stærk, intuitiv og brugervenlig løsning. Den gør det lettere at være sagsbehandler. Og vi får mulighed for at give medlemmerne den bedste service. Nok så væsentligt føler vi os trygge ved compliance. I fællesskabet bliver vi hørt og kan sparre med hinanden, så vi finder de bedste løsninger sammen," slutter han.

Kunderne er med hele vejen, så vi hele tiden kan justere og forbedre, indtil de får den løsning, de ønsker sig.

Kristian Nysom Lassen, Product Owner for KMD Føniks, KMD

Kontakt

Portræt af Niels Brasch Bækholm

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder med KMD Føniks? Så tøv ikke med at tage kontakt, så vi sammen kan se på, hvilke fordele I kan opnå.

KMD Føniks

KMD Føniks er et fagsystem til forbund- og a-kasser, der understøtter sagsbehandlernes fornemmeste opgave – at have medlemmet i centrum.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Arbejdsmarked.

Tilmeld dig her