Kandidat ved vælgerdebat markerer

Hvordan håndterer man udfordringerne i digitaliseringen og sikrer, at ingen borgere bliver tabt i nye bølger af digitalisering? Det har vi spurgt fire spidskandidater om. De mødes på torsdag på KMD Aarhus til en videre snak om den digitale transformation og fornyelsen af den offentlige sektor.

Der er især én grund til, at der ikke længere bliver sendt mange fysiske breve i Danmark. Digitaliseringen har nemlig ændret mange vaner – og rundt i landets kommuner er digital post og digital selvbetjening for længst blevet hverdag.

Men store forandringer kan også give udfordringer for både kommuner og de enkelte borgere, som måske synes, at den digitale udvikling går en tand for stærkt. Det bliver der mulighed for at diskutere, når fire spidskandidater på torsdag den 9. november mødes til valgdebat på KMD Aarhus arrangeret i et samarbejde mellem HK, Dansk Erhverv og KMD.

De fire kandidater er borgmester Jacob Bundsgaard (S), rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek (V), rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive (O) og Enhedslistens spidskandidat Keld Hvalsø. De er alle klar til debat om emner som den digitale transformation og de udfordringer, som digitaliseringen kan give.

Vigtigt at sikre alternativer

For borgmester Jacob Bundsgaard handler det om tænke innovativt og udvikle de digitale platforme på den rigtige måde, men samtidig sikre alternativer for de borgere, som har det svært i den digitale verden.

”Vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvordan borgerne i Aarhus Kommune møder det digitale Danmark. Vi skal altid kunne svare på en borgerhenvendelse. Den digitale indgang kan være udfordrende for nogle borgere, både unge, ældre og ressourcesvage personer,” understreger Jacob Bundsgaard og fortsætter: ”Derfor skal det altid være muligt at møde op på borgerservice og få personlig hjælp, hvis IT driller,” siger han.

Det er en løsning på udfordringerne, som Venstres Bünyamin Simsek kan nikke til.

”Vi er meget langt fremme i Danmark med digitalisering. Derfor skal vi selvfølgelig tage os godt af de ret få borgere, der ikke er i stand til at håndtere den digitale verden – især den del af de ældre borgere, der ikke har taget digitaliseringen til sig,” siger Bünyamin Simsek. Han oplever, at der bliver taget hånd om disse borgere, men undrer sig samtidig over historier om, at ældre hvert år skal møde op i Borgerservice for at bekræfte, at de ikke er ”digitale” nok.

Borgerne skal kunne følge med

Der lyder samme toner fra Danske Folkepartis Jette Skive: ”Vi skal sørge for, at borgerne kan følge med digitaliseringen. E-boks er et trist eksempel på, hvordan man har tvunget mange ældre til at tage en digitalisering til sig, som de måske er utrygge ved. Det skal vi tænke over i kommunen, når vi bliver mere digitaliserede,” siger hun.

Digitalisering må ikke bruges som undskyldning

For Enhedslistens spidskandidat Keld Hvalsø handler det både om at støtte de borgere, som har det svært med digitaliseringen – og om at sikre, at de offentlige myndigheder ikke bruger digitaliseringen som en undskyldning.

”For den enkelte borger ligger udfordringen i at have adgang, også selv om man har funktionsnedsættelse eller bare ikke kan følge med i den hastige udvikling,” siger Keld Hvalsø, som også løfter en advarende pegefinger:

”Vi ser desværre også alt for mange tilfælde, hvor lovgivningen er blevet overtrådt af kommunen, hvor digitalisering eller moderne teknologi er blevet brugt som undskyldning for overtrædelse, og at man ikke vidste, at det var ulovligt. Lovgivningen er faktisk stadig enkel og til at forstå, vi skal blot alle vænne os til, at den også gælder, selv om oplysningerne ligger digitalt,” understreger Keld Hvalsø.

Digitalisering skal styrke borgernes velfærd

Generelt stiger kravene til både de offentligt ansatte og borgerne. Samtidig foregår den teknologiske udvikling i et hastigt tempo, som gør det vigtigt at sikre tryghed for både de ansatte og borgerne.

”Mit indtryk er, at de offentligt ansatte er særdeles parate og trygge ved den teknologiske udvikling, som de typisk har et tæt privat forhold til gennem deres mobil og sociale medier. I Børn og Unge har tusinder af medarbejdere, fx lærere og pædagoger, netop i år fået en såkaldt ’aarhus-mail’, så de sikkert kan kommunikere med deres samarbejdsparter om konkrete sager. Det sker for at sikre fortsat tryghed omkring følsomme data,” siger Venstres Bünyamin Simsek.

For Dansk Folkepartis Jette Skive kræver digitaliseringen også en forståelse for nye arbejdsredskaber og ressourcer til uddannelse af såvel personale som borgere.

”Vi skal gøre det klart for borgerne, at den digitale strategi i Aarhus Kommune udelukkende har til hensigt at styrke borgernes velfærd, og at målet er at udvikle og styrke services. Digitalisering er ikke en besparelsesstrategi, men derimod muligheden for at frigøre ressourcer med henblik på at styrke kvaliteten af den service, kommunen tilbyder borgerne,” fastslår Jette Skive.

Afgørende for demokratiet at støtte borgerne

Borgmester Jacob Bundsgaard er da bestemt heller ikke afvisende over for at fortsætte arbejdet med at uddanne og støtte borgerne.

”Vi har tidligere kørt kampagner i tv, på busser, pjecer og målrettet vores digitale platforme, eksempelvis e-Boks. Det er vigtigt, at vi sammen med stærke IT-kræfter kigger på nye muligheder for vores borgere – unge som ældre,” siger Jacob Bundsgaard.

Det er en indsats, som Enhedslistens Keld Hvalsø støtter. Faktisk er den ifølge ham afgørende i forhold til den demokratiske debat.

”Vi skal fortsætte med at tilbyde kurser og så videre for de borgere, der har behov, men behovene bliver mindre eller ændres i takt med, at befolkningen får større kompetencer. Der er dog altid nogle, som aldrig helt kommer med, og derfor skal vi sikre, at vi ikke afdemokratiserer dele af befolkningen. Derfor er der fortsat brug for konkrete alternativer,” siger Keld Hvalsø.

Du kan opleve den videre debat med borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø på KMD Aarhus torsdag den 9. november kl. 16.30. Det gratis arrangement afsluttes med valgflæsk.