Årtiers digitalisering har givet Danmark en kæmpe grøn fordel

KMD’s digitale, datadrevne løsninger inden for bæredygtighed understøtter målrettet virksomheder og organisationer i at skubbe den grønne omstilling fremad – uanset om det drejer sig om total CO2-kortlægning af indkøb i den svære scope 3 eller balancering af udbud og efterspørgsel i et mere fleksibelt elsystem. Løsningerne er ikke mindst mulige i kraft af Danmarks digitale modenhed.

Publiceret: 14. juni 2022
Grønne KMD ballonner

Vi skal bruge energien rigtigt, så den ikke bare bruges, hvor den bliver produceret, men hvor der er brug for den

Christian Binggeli-Winter, Vice President for Data, Information Management & Analytics i KMD.

Verden har ikke brug for mere snak. Den har brug for handling i form af de konkrete løsninger, vi nu er i fuld gang med at skabe sammen med partnere. Og i kraft af den digitalisering, vi herhjemme har gennemgået de sidste par årtier, står vi i Danmark med de bedste forudsætninger for at skabe effektive løsninger, der både angriber klimadagsordenen fra flere relevante vinkler og samtidig kan bidrage til at give danske virksomheder konkurrencefordele og nye eksportmuligheder.”

Ordene kommer fra Christian Binggeli-Winter, Vice President for Data, Information Management & Analytics i KMD.

Den store danske it-virksomhed hjælper sine kunder med at adressere forskellige aspekter af klimaudfordringen i kraft af en række nye produkter. Der gælder for eksempel klimaberegneren KMD CarbonKey og aggregerings- og handelsplatformen KMD EnergyFlex. Der er også KMD Elements, som er en afregningsløsning, og KMD EnergyKey, der er en cloud-løsning til hjemtagning, validering og analyse af energidata.

Kan også udregne scope 3

Den nye CO2-beregner KMD CarbonKey adskiller sig fra andre løsninger, fordi den ikke kun kan beregne udledning på scope 1- og 2-niveau, men også kan opgøre CO2-aftryk på scope 3-niveau i alle anerkendte kategorier. Derudover fortæller løsningen, hvilke certificeringer, virksomheden lever op til. Hvor scope 1 og 2 er ens egen målbare CO2-udledning i forbindelse med for eksempel transport og opvarmning af bygninger, er scope 3 vanskeligere at måle på, da udledningerne her kommer fra en meget bred vifte af indkøbte produkter fra underleverandører. Derfor har KMD udnyttet digitaliseringen af den offentlige sektor, når det gælder fakturering.

”Da det offentlige begyndte at kræve digitale fakturaer af sine leverandører for 10 år siden, tænke man ikke på, at det senere ville kunne bruges til netop det her formål. Vi har i mange år arbejdet med at kategorisere offentlige indkøb, men det har mere handlet om at sikre, at kommuner køber effektivt ind og overholder de indkøbsaftaler, de har indgået. Nu har vi kategoriseret alle varelinjer ned på de mere end 80.000 koder i FN’s klassifikationssystem for varer og tjenesteydelser og forsynet hver enkelt med et CO2-aftryk,” forklarer Christian Binggeli-Winter.

Kvantespring i ESG-rapporteringen

De underliggende beregninger i CO2-beregneren er udført af klimaeksperter fra Viegand Maagøe, der er specialiseret i grøn omstilling og energi- og ressourceforbedringer.
Målet med KMD CarbonKey er, at kommuner og virksomheder på baggrund af mængdedata i deres fakturaer kan autogenerere et grønt månedsregnskab på samme måde, som de i dag laver deres finansielle regnskaber. ”Løsningen gør det muligt at fuldautomatisere bogføringen af sine CO2-aftryk, og det bliver lige så nemt at lave et klimaregnskab som et almindeligt regnskab. Det vil skabe et kvantespring i ESG-rapporteringen og vil også kunne stille private danske virksomheder stærkere på det globale marked, når kommunerne begynder at dele de her værktøjer med sine leverandører.”

Bleer, oksekød og kuglepenne

CO2-beregneren sørger selv for at indsamle de relevante data fra for eksempel indkøbssystemet, og analysen kan derfor foretages uden en forudgående og ressourcekrævende indsamling af data fra virksomheden. CO2-beregneren har omfattende data om klimabelastning på alt fra brændstof, bleer, oksekød, uniformer og kuglepenne til fjernvarme.
Det er disse data, der ligger til grund for, at KMD CarbonKey kan lave de komplicerede beregninger af den samlede CO2-udledning.
CO2-beregneren kan udregne klimabelastningen for en foregående periode, men endnu vigtigere kan den også vise, hvor skoen trykker klimamæssigt, og hvilken effekt det vil have at ændre sin indsats på disse områder fremover. Når man skal vælge mellem forskellige muligheder, hjælper KMD CarbonKey ved at regne på hver option i både scope 1, 2 og 3.

Som vinden blæser og solen skinner

KMD EnergyFlex er en moderne SaaS-løsning, som er udviklet til energimarkedet med målet om at bidrage til den grønne omstilling.
Platformen dækker hele værdikæden for fleksibilitet fra netoptimering til aggregering og handel med fleksibilitet fra elforbrugende enheder.
”Vores KMD EnergyFlex-løsning adresserer de grundlæggende udfordringer for vores elnet i forbindelse med den grønne omstilling. Vi skal kunne håndtere, at energien jo kommer, som vinden blæser, og som solen skinner. Vi skal bruge energien rigtigt, så den ikke bare bruges, hvor den bliver produceret, men hvor der er brug for den. Vi skal også geare vores infrastruktur til fremtidens forbrugsstandarder med mange flere varmepumper og elbiler uden at gå på kompromis med vores kunders målsætninger, slutbrugernes behov og den grønne udvikling,” siger Kaspar Mondrup, Vice President for Energy Solutions i KMD.

Prognoser og flaskehalse

Igen spiller Danmarks digitale modenhed en vigtig rolle for KMD’s løsninger og den værdi, som de fremadrettet vil have for både energisektor, forbrugere og hele samfundet. ”Det er jo nok 15-20 år siden, man begyndte at rulle målere ud, primært i elsektoren, men også indenfor vand og varme.

Fordi vi nu kan skabe de rigtige integrerede IT-løsninger, kan vi hjælpe vores kunder med at lave prognoser, finde flaskehalse og forudsige systemets kapacitet på forskellige tidspunkter

Kaspar Mondrup, Vice President for Energy Solutions i KMD.

De løsninger, vi bygger nu, er baseret på de forbrugs- og belastningsdata, der har ligget i mange år, og nu er til rådighed. De kan hjælpe os med at bruge vores elsystem smartest muligt på det rigtige tidspunkt i stedet for bare at rulle nye højspændingsmaster ud. Fordi vi nu kan skabe de rigtige integrerede IT-løsninger, kan vi hjælpe vores kunder med at lave prognoser, finde flaskehalse og forudsige systemets kapacitet på forskellige tidspunkter.”

Fleksibilitet i stedet for sort strøm

KMD EnergyFlex adresserer den notoriske ubalance mellem udbud og efterspørgsel på elmarkedet på en ny måde.
”Vi har altid bare reguleret på udbuddet, så hvis ikke det har blæst nok, har vi suppleret ved at producere sort strøm. Den nye handelsplatform i vores KMD EnergyFlex-løsning gør, at vi får en fleksibilitet på efterspørgsels-siden, fordi vi via data i realtid gør det muligt at sælge sin fleksibilitet ved at skrue ned for sit forbrug, så vi samlet set kan nøjes med at bruge grøn strøm. Fleksibiliteten kan komme fra alt fra store produktionsenheder, der laver fjernvarme ved hjælp af elkedler, til privatpersoner, der lader deres bil hjemme i carporten, og lige så godt kan gøre det kl. 2 om natten i stedet for kl. 18, når hele Danmark har tændt for komfuret. Vi vil opleve, at det at stille sin fleksibilitet til rådighed for det fælles elsystem kan give os nogle mere gunstige energiaftaler, uanset om vi er privatpersoner eller virksomheder,” siger Kaspar Mondrup.

Kontakt

Portræt af Christian Binggeli Winter

Udfyld nedenstående og vi vil vende tilbage til dig.

Vil du vide mere?

Frøperspektiv af grønne vinduer med udsyn til grønne trækroner i højre hjørne

FN’s ambitiøse klimamål kan ikke indfries med ord og hensigtserklæringer. De kræver handling. KMD arbejder derfor aktivt for at understøtte den grønne omstilling, så private og offentlige virksomheder kan levere på FN’s verdensmål, differentiere sig i markedet og gøre en reel forskel.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her