haender

Det koster mange kræfter at være pårørende til et alvorligt sygt familiemedlem. Digitale løsninger kan lette hverdagen for de pårørende, og det har man stor succes med i Fredericia Kommune.

Mere end hver femte dansker i den erhvervsaktive alder er også pårørende til især familiemedlemmer, som er ramt af fx alvorlig sygdom. Det koster både fysiske og psykiske kræfter for de pårørende at hjælpe deres nærtstående i en travl hverdag, hvor job og øvrig familie ikke ligger stille.

I en ny KMD Analyse udgivet i samarbejde med Ældre Sagen, Pårørende i Danmark og Relabee giver et stort antal pårørende udtryk for, at digitale hjælpemidler i høj grad kunne lette deres dagligdag - hvis de fx kunne booke online-konsultationer med myndighederne eller kunne få adgang til nærtståendes sygejournaler og sundhedsdata.

Der findes allerede en række digitale løsninger, og flere af dem er også i brug på tværs af landet, selv om ikke alle pårørende er klar over det. Men at de digitale løsninger kan gøre en stor forskel for de pårørende, kan systemadministrator Bodil Grøn fra Fredericia Kommune skrive under på.

Via Fredericia Kommunes særskilte borgerportal Nexus Borger, som er en del af KMD Nexus og er rettet mod sundheds-, omsorgs- og socialområdet, har pårørende nemlig mulighed for fx at læse en altid opdateret sygejournal på deres nærtstående og være i dialog med det relevante personale. Det er en mulighed, som alle kommunens borgere har, men cirka 75 procent af brugerne på løsningen Nexus Borger er netop pårørende.

”I Fredericia Kommune har både vores politiske og ledelsesmæssige niveau i mange år ment, at det bør være en del af den åbne forvaltning, at borgerne selv har adgang til at se de sundhedsdata, som vi har registreret,” siger Bodil Grøn.

I Fredericia Kommune har både vores politiske og ledelsesmæssige niveau i mange år ment, at det bør være en del af den åbne forvaltning, at borgerne selv har adgang til at se de sundhedsdata, som vi har registreret

Bodil grøn, systemadministrator, fredericia kommune

”Vi syntes, at vores dokumentation var god nok til, at borgerne kiggede os over skulderen, og så kunne vi se et stort potentiale i at samarbejde meget tættere med både borgere og ikke mindst de pårørende, som via en fuldmagt kan få adgang til deres familiemedlems journal,” forklarer hun.

Pårørende er glade for mulighederne

Den digitale løsning er webbaseret og kan derfor tilgås via en almindelig browser overalt. Ved hjælp af tidstro, aktuel dokumentation opdaterer kommunens sundhedspersonale løbende borgerens journal, så de pårørende kan læse op på dagens udvikling, når det passer dem. Den åbne adgang til sundhedsdata er derfor et effektivt værktøj for de pårørende.

”Det er vores indtryk, at de pårørende er utrolig glade for mulighederne i løsningen. De fortæller, at de især bruger Nexus Borger til at holde sig ajour med, hvordan deres pårørende har det, hvis de fx ikke har mulighed for at besøge dem hver dag på grund af geografisk afstand,” siger Bodil Grøn, som fortæller, at nogle pårørende eksempelvis bor i udlandet.

Det er vores indtryk, at de pårørende er utrolig glade for mulighederne i løsningen. De fortæller, at de især bruger Nexus Borger til at holde sig ajour med, hvordan deres pårørende har det, hvis de fx ikke har mulighed for at besøge dem hver dag på grund af geografisk afstand

bodil grøn, systemsadministrator, fredericia kommune 

”Borgeren kan måske ikke selv udtrykke, hvordan hun eller han har det, men her kan man gå ind og læse, hvordan personalet har vurderet personens tilstand – og de pårørende kan læse det på de tider af døgnet, hvor de selv har tid. Det kan for eksempel hjælpe en hjemmeboende ægtefælle til en dement på plejehjem, at man før sengetid lige kan læse op på, om vedkommende har det godt og har haft en rolig aften,” siger hun. 

Letter både personale og pårørende

De typiske pårørende på Nexus Borger er personer, som ønsker at følge forældre eller ægtefæller, som er ramt af alvorlig sygdom eller er plejehjemsbeboere. Mange pårørende bruger også muligheden for at forberede sig til et besøg ved at læse op på journalen, så de ved, hvordan tingene står til.

”Vi har gjort meget ud af at markedsføre Nexus Borger. Vores brugere kommer ikke af sig selv, så vi har blandt andet lavet en folder, som vi har med ud til nye borgere og pårørende inden for de forskellige områder, som løsningen dækker,” siger Bodil Grøn.

”Det letter arbejdet for personalet, at de kan tage besvare beskederne fra de pårørende løbende, samtidig med at de får færre opkald, fordi de pårørende selv kan læse op på tingene. Når borgere eller pårørende kan ekspedere sig selv, så giver det også mulighed for, at borgerne selv har kontrol og ansvar for deres eget liv. Så det styrker også den såkaldte empowerment af borgerne,” siger hun.

Det letter arbejdet for personalet, at de kan tage besvare beskederne fra de pårørende løbende, samtidig med at de får færre opkald, fordi de pårørende selv kan læse op på tingene. Når borgere eller pårørende kan ekspedere sig selv, så giver det også mulighed for, at borgerne selv har kontrol og ansvar for deres eget liv. Så det styrker også den såkaldte empowerment af borgerne

bodil grøn, systemadiministrator, fredericia kommune

Kommunen hjælper dog også gerne de borgere, som ikke selv magter at give deres pårørende en fuldmagt til at læse sundhedsdata via NemID.

”Den ekstra service og hjælp med det praktiske stiller vi også til rådighed. Det kan være ressourcekrævende, fordi vi også har en supportfunktion, for det er meget forskellige mennesker med mange spørgsmål, vi lukker ind, men når først de er hjulpet i gang, er de fleste derefter selvhjulpne,” siger Bodil Grøn.

For Bodil Grøn er der ingen tvivl om, at den åbne adgang til sundhedsdata allerede har gjort en stor forskel for både borgere og pårørende.

”Det er vejen frem, at man som borger eller pårørende selv kan se sine sundhedsdata. Ligesom man i mange år har kunnet se sine skatteoplysninger, så bør det være en menneskeret, at man kan se, hvad der i øvrigt er notere. Det er jo borgernes egne sundhedsdata,” understreger Bodil Grøn.

Du kan læse hele den nye KMD Analyse om de pårørende her