Ændringsønskeportalen – Et brugbart indsigts- og prioriteringsværktøj

Det seneste år har budt på en opstart af ændringsønskeportalen, og gennem den tid har vi med stor glæde set mange af jer deltage aktivt og bidraget med netop de ønsker, I føler vil øge værdien af KMD Opus Personale. Læs med her, om de ønsker som der arbejdes med, samt fremtidige mål med portalen.

Mand holder tablet i hånd
Ændringsønskeportalen er blevet et rigtig godt redskab til vores løbende planlægning og prioritering af mindre justeringer samt ændringer til vores eksisterende løsninger inden for KMD Opus Personale.I byder ind med rigtig god aktivitet i portalen, som giver os værdifuld indsigt i behov, og vi bruger derfor også jeres input i vores løbende arbejde med prioritering af forbedringstiltag.I skrivende stund ser top-5 over ændringsønsker med flest stemmer i portalen således ud:
 1. Ubegrænset tid for afvikling af overført 6. ferieuge (51 stemmer)
 2. Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent over 55 år (41 stemmer)
 3. Visning af omsorgsdagssaldo pr. barn på indberetningsbilledet (37 stemmer)
 4. Refusionsløsningen – overlap på sager i Nemrefusionen (32 stemmer)
 5. Barsel – overgang til lønstop og fratrædelse (31 stemmer)

Ud af de fem ændringsønsker, er ønske nr. 2, 3 og 5 allerede nu blevet analyseret og prioritering, og er i skrivende stund under udvikling og frigives med kommende release.

Ønske nr. 4 bliver pt. analyseret i sammenhæng med de senest udmeldte rettelser fra KOMBIT/Edora om håndtering af overlap fra deres side. Når vi ved mere om deres konkrete ændringer i løbet af foråret, tager vi stilling til de konkrete ændringsbehov i KMD Opus Personale og muligheder hos os for at opfylde jeres ønsker.

Ønske nr. 1 er analyseret og har været behandlet i flere forskellige sammenhænge i dialoger med jer Kunder. På den korte bane kan vi ikke ændre på hvordan behovet understøttes, men vi forventer med seneste overenskomstudmelding, at der pr. 1.1.25 implementeres ændringer til håndtering af overført 6. ferieuge som en del af ”Aftale om opsparing af frihed”. Vi holder jer opdateret herom, når vi ved mere og har haft lejlighed til at analysere den nye aftale og dennes evt. indflydelse på vores håndtering af overført 6. ferieuge.

Hvilke ønsker arbejdes der med nu?

Vi har på nuværende tidspunkt en række af de højest prioriterede ønsker under analyse med henblik på at undersøge og implementere løsningsmodeller for disse i den kommende periode.
Som et vigtigt led i dette arbejde med jeres højest prioriterede ønsker, har vi igen sat tid af på det kommende netværksgruppemøde d. 17. april, til sammen med superbrugerne af KMD Opus Personale at skabe en dialog om behovene bag ønskerne, prioriteringen og løsningsmodeller herfor.
Vi planlægger med henblik på, at dialog og workshops om ændringsønsker fra portalen vil være et fast tema på alle vores fremtidige netværksmøder. Vi beder jer derfor om, at I som kunde forholder jer til ønskerne i portalen og sikrer jer, at jeres største ønsker er oprettet og repræsenteret i forhold til det kommende netværksmøde.
Så snart vi har færdiggjort vores analyser og prioriteret ønskerne til udvikling, opdaterer vi portalen med status, så I løbende kan følge med i hvilke ændringsønsker, der implementeres med de kommende releases, samt hvilke der bliver analyseret og overvejes som de næste.

Hvilke ønsker er allerede implementeret?

Følgende ønsker er ved udsendelse af dette nyhedsbrev implementeret enten med releasen i november 2023 (KP116) eller releasen i marts 2024 (KP117):

 • Slet Personalemapper - Massestatusændring jf. GDPR og kasationsregler
 • Personalemappe - Send sikkert til organisation
 • Visning af omsorgsdagssaldo pr. barn på indberetningsbilledet
 • En kolonne til X aconto på oversigtsbilledet på IT9608
 • Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent over 55 år
 • Barsel - overgang til lønstop og fratrædelse

I kan læse om hvordan ønskerne implementeres som en del af vores servicebreve der udsendes på kundenettet i forbindelse med de enkelte releases.

Arkivering af ønsker med lav aktivitet

På bagkant af ændringsønskeportalens første leveår, har vi gennemført lidt analyser og statistikker som giver anledning til, at vi tager stilling til de ændringsønsker som er af ældre dato og uden megen stemmeaktivitet. I vil derfor opleve, at vi i den kommende tid gennemgår og arkiverer de ældste ændringsønsker, som ikke har modtaget megen respons eller stemmeaktivitet fra jer.
Det er fortsat vigtigt, at I anvender portalen aktivt, så vi altid kan se hvilke ønsker, der vil give jer størst værdi at sikre en implementering af. Jo mere aktive I er, jo større indflydelse har I på den fortsatte udvikling og tilpasning af KMD Opus Personale. For at understøtte jeres løbende orientering om ændringsønsker arbejder vi på at implementere notifikationsmuligheder til portalen, således i kan abonnere på notifikationsmails, når der oprettes nye ønsker i portalen.
Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger af Ændringsønskeportalen, kan du kontakte vores support pr. mail, e-service eller telefon. Læs mere om hvordan ændringsønskeportalen fungerer på vores kundenet.