Ældre par skriver under på papir

Hvordan kan vores data skabe bedre forløb og effekter for de borgere, der er afhængige af vores tilbud? Det spørgsmål søgte Aabenraa Kommune svar på, og i samarbejde med VIVE og KMD har kommunen nu opnået de første resultater.

Helhedsorienteret sagsbehandling anno 2017

Lige som alle andre kommuner ligger Aabenraa Kommune inde med store mængder data om de borgere og familier, der søger hjælp og støtte.  Men hidtil har udfordringen været at forvandle data til indsigt, der gør en forskel for borgerne. Især når sagerne bevæger sig på tværs af organisationen og it-systemerne.

Det var den udfordring, Aabenraa Kommune ønskede at finde nye datadrevne løsninger på.

- Vores udgangspunkt var, at datadreven udvikling skulle understøtte to vigtige formål: Det gode liv – også for de mest udsatte borgere – og at frigøre ressourcer, siger Jakob Kyndal, der er direktør for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune. Sammen med VIVE og KMD gennemførte kommunen første del af projektet i foråret 2017.

Den tværgående datamodel har bidraget til bedre dokumenterede beslutninger på det strategiske niveau.

Jakob Kyndal, Direktør for social & sundhed i Aabenraa Kommune

Datadreven forretningsudvikling med visioner

En vigtig drivkraft i forløbet har været Aabenraa Kommunes beslutsomme tilgang. Kommunen er gået aktivt ind i processen for at gå nye veje i udvikling og styring af det tværgående samarbejde i kommunen - til gavn for borgerne i kommunen.

KMD’s rolle var at etablere det datagrundlag og den rapportering, som det tværgående arbejde bygger på. Sideløbende stod VIVE for interview og workshops med borgere og personale. På det grundlag udviklede kommunen, VIVE og KMD i fællesskab en ny datamodel for det videre arbejde med tværgående borgerforløb.

Et af de konkrete redskaber, der blev etableret i projektet, er en mere aktiv videnbaseret brug af de data, kommunen allerede har. KMD og Aabenraa Kommune har altså arbejdet med allerede eksisterende data for at understøtte fagligheden i kommunen. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan datamodellen fremadrettet skal anvendes i det tværgående arbejde, og hvad målet skal være på længere sigt.

...datadreven udvikling skulle understøtte to vigtige formål: Det gode liv - også for de mest udsatte borgere - og at frigøre ressourcer.

Jakob Kyndal, Direktør for social & sundhed i Aabenraa Kommune

Bedre beslutninger på alle niveauer

I praksis giver datamodellen overblik og mulighed for at lave analyser, der hjælper kommunen med at fokusere på de borgere og familier, der har et fagligt behov for tværgående indsatser. Ved at samle informationerne har projektet skabt et bedre overblik og dermed et bedre grundlag for en dialog om indsatserne, og hvordan kommunen bedst kan tilrettelægge dem.

- Indtil videre har arbejdet med den tværgående datamodel bidraget til bedre dokumenterede beslutninger på det strategiske niveau i direktionen. Den datadrevne tilgang har i analysearbejdet vist resultater, som de faglige medarbejdere efterspørger – men ikke har adgang til i dag, vurderer Jakob Kyndal.

Datadrevet udvikling af tværgående borgerforløb

Aabenraa Kommune har blandt andet opnået:

  • Styrket samarbejde på tværs af organisationen
  • Mulighed for bedre understøttelse af fagligheden hos sagsbehandlerne
  • Bedre strategisk beslutningsgrundlag til direktion og kommunalbestyrelse.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om data og analyse. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her