Bliv klar til ny obligatorisk tidsregistrering

Alle danske virksomheder står over for en ny ændring, hvor de fremover skal påbegynde registrering af medarbejders arbejdstid. Få et dybere indblik i de nye regler og forstå, hvordan dette får betydning for dig som arbejdsgiver.

Publiceret: 19. februar 2024
Mand ned notesblok og kuglepen, der kigger på computerskærm

Den kommende lovændring vedrørende arbejdstidsregistrering træder i kraft fra den 1. juli 2024. Det er derfor afgørende at få styr på de nye krav og sikre, at man som arbejdsgiver er forberedt når loven træder i kraft for at undgå retssager og sanktioner.

”Der er mange medarbejdere i virksomheder og offentlige institutioner, der ikke tidregistrerer i dag og de nye krav går ind og siger, at det skal man fremover. Derfor ser vi, at en del bliver berørt af lovforslaget og aktivt kommer til at står over for en ændring,” siger Janus Gyldholm Møller, der er Produktchef i KMD.

Lovforslaget kommer på baggrund af EU's arbejdstidsdirektiv, der regulerer arbejdsvilkår og arbejdstid for medarbejdere på tværs af medlemslandene. Direktivet har til formål at sikre arbejdstagernes ret til passende hvile- og restitutionsperioder, overtidskompensation og årlig betalt ferie og dermed fremme en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Med loven indfører man krav om, at arbejdsgivere skal implementere et arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt lønmodtager.

I KMD samarbejder vi med én af verdens største leverandører, UKG, der har 40 års erfaring med at levere tidsløsninger.

”Vi har et velfungerende system, der er meget bredt og kan mange ting. Det giver mulighed for nemt at registrere tid for medarbejderne og løsningen er allerede i brug af vores kunder,” siger Janus Gyldholm Møller og fortsætter:

”KMD Ready kan netop sikre, at man som virksomhed overholder den kommende lovændring ved at være et simpelt og let tilgængeligt system for både medarbejder og arbejdsgiver. Enten via en mobilapp eller webbrowser kan man nemt registrere, hvornår man er kommet og gået."

KMD Ready app interface eksempler på smartphone

Det nye ansvar

Omdrejningspunktet for tidsregistreringssystemet skal ifølge lovændringen være objektivitet og pålidelighed. Som virksomhed er det ens ansvar at sikre gennemsigtighed i et tilgængeligt system.

”Der er to ting i det. Det skal være let tilgængeligt for medarbejderne, og der skal være mulighed for opfølgning, så man kan sikre, at de forskellige lovkrav overholdes, ” siger Pia Uhrenholt, der er Produktejer i KMD.

Hun fortæller: ”Hos KMD sikrer vi, at der regelmæssigt udarbejdes rapporter med fokus på bagliggende beregninger og tolkninger heraf. Dertil er der mulighed for at logge data. Det vil sige, at man ikke kan rette i data, så der skabes en større pålidelighed. På samme tid sikrer det også, at den indtastede data fremstår korrekt og ikke er manipuleret med.”

Medarbejderens krav

Der indgår tre fokusområder i forslaget, der har betydning for medarbejdernes arbejdstid:

  • Medarbejdere må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en hvilken som helst periode af fire kalendermåneder. 
  • Medarbejdere skal have 11 sammenhængende hviletimer indenfor 24 timer. Medarbejdere må altså maksimalt arbejde 13 timer i streg. 
  • Medarbejderen har krav på en ugentlig fridag.

”KMD Ready er opbygget med rapporteringsværktøjer og indsigter, der gør det lettere for brugeren at sikre, at kravene overholdes. Med den realtidsindsigt man får i rapporterne om tilstedeværelse, medarbejderpræferencer og tilgængelighedsmønstre, kan du som arbejdsgiver aktivt bruge til at arbejde på tiltag og indsatser, der kan reducere fravær og forbedre arbejdsstyrkens overordnede produktivitet,” siger Pia Uhrenholdt og fortæller videre:

”Man får et simpelt og tilgængeligt system, der er let at rulle ud. Den kræver et minimum af indsats fra virksomheden selv og samtidig et minimum af support for at få det op at køre. Der er ikke et behov for it-opsætninger og implementeringer internt i virksomheden, da det er et cloud-system, der nemt kan tilgås via internettet."

Vil du vide mere?

Steen Østergaard

Hvis du vil nå at være klar til den 1. juli 2024, når lovændringen træder i kraft, er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak.

Læs mere om KMD Ready

KMD Ready er løsningen til virksomheder med behov for tidsregistrering på aktiviteter, fraværsregistrering, ferieanmodninger og vagtplanlægning.