Portræt Bodil Nordestgaard Ismiris

Det vil gøre Danmark rigere, hvis vi havde flere kvindelige topledere. Men det kræver, at flere kvinder kaster sig ud i kampen. Sådan lyder det fra en af deltagerne i en stor CBS-debat på kvindernes kampdag på torsdag.

Danmark sløser med ressourcerne, når der ikke er flere kvindelige topledere. Selv om Danmark har verdens højest uddannede kvinder, så ligger vores andel af kvindelige ledere meget lavt i et internationalt perspektiv. Det er på tide at få alle talenter i spil for at stå stærkt i fremtiden – ikke mindst fordi der er et stort økonomisk potentiale i at få flere kvinder i ledelse.

Det mener Bodil Nordestgaard Ismiris, som er viceadministrerende direktør i organisationen Lederne. Vi har talt med hende, fordi hun optræder sammen med andre kvindelige topledere i en paneldebat på CBS i anledning af kvindernes kampdag på torsdag den 8. marts - med fokus på, hvad kvindelige ledere skal kæmpe for i fremtiden.

Kampen om ligestilling har stået på i mange år i Danmark, men når det kommer til andelen af kvinder i ledelse, indtager Danmark en lidet flatterende placering som nummer 80 i verden – efter lande som Ghana, Venezuela og Mexico. Det rækker til en 19.-plads blandt de 28 EU-lande – måske fordi der er 13 gange så mange mandlige som kvindelige direktører i Danmark.

”Der findes en vej, hvormed Danmark kunne øge bruttonationalproduktet med 9 pct. eller 167 mia. kroner om året. Vejen hedder ligestilling – der er ganske enkelt et kæmpe økonomisk potentiale i at få flere kvinder i ledelse,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Det handler i høj grad om, at kvinderne får øjnene op for, at de allerede har de egenskaber, som skal til

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i organisationen Lederne

Kvindernes selvforståelse er en stor barriere

I 2017 spurgte Lederne ca. 2300 ledere på det private arbejdsmarked om deres muligheder for at gøre lederkarriere. Mere end 40 pct. af de mandlige ledere mente, at de havde bedre muligheder for at gøre lederkarriere end kvinderne, mens næsten 50 pct. af kvinderne pegede på, at det er den mandsdominerende kultur i toppen af virksomhederne, der spærrer vejen for kvinderne.

”Der er mange årsager til den manglende ligestilling på især toplederniveau – og jeg tror, at en af de væsentligste er kvindernes selvforståelse. Mange kvinder mener ikke, at de har en personlighed, der matcher de typiske toplederkompetencer,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris og fortsætter:

”Vi skal gøre op med myten om, at toplederjobbet indebærer en 80 timers arbejdsuge. Toplederjobbet giver nogle frihedsgrader, nogle bedre muligheder for at uddelegere og større indflydelse på, hvordan man planlægger sin arbejdstid end andre job,” påpeger hun.

Faktisk viser Ledernes undersøgelse, at mange kvindelige ledere undervurderer deres kompetencer, selv om organisationens kvindelige medlemmer generelt er højere uddannede end mændene. Mangel på personlig promovering og lobbyarbejde og en manglende lyst til selv at gå målrettet efter stillinger, hæmmer mange kvinders vej mod toppen.

Kvindelige topledere skal være rollemodeller

”Det handler i høj grad om, at kvinderne får øjnene op for, at de allerede har de egenskaber, som skal til. Kvinder skal blive bedre til at promovere sig selv. Samtidig skal flere kvindelige topledere gøre sig synlige. Vi skal have flere kvindelige topledere som rollemodeller,” fastslår Bodil Nordestgaard Ismiris.

”Og så mener jeg også, at der er behov for, at kvindelige topledere tager et ansvar og gør mere væsen af sig selv og sikrer sig mere opmærksomhed. De skal vise, at det er værd at investere i kvinder – og inspirere andre kvinder til at gøre det samme,” siger den viceadministrerende direktør i Lederne, som på torsdag slår et slag for synligheden sammen med kvindelige topchefer fra bl.a. Microsoft, Google, Bjarke Ingels Group og Mandag Morgen.

”For det tredje: Del barsel med faderen. Det er svært at gøre karriere, hvis man som kvinde er fraværende i 300 dage, mens man som mand kun er væk i 30,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Faktisk mente halvdelen af deltagerne i Ledernes undersøgelse, at den primære årsag til fraværet af ligestilling er, at kvinder i højere grad prioriterer familien. Tal fra Lederne viser i øvrigt også, at 32 pct. af mændene har lyst til at blive topchefer, mens det kun gælder 17 pct. af kvinderne.

Der er mange årsager til den manglende ligestilling på især toplederniveau – og jeg tror, at en af de væsentligste er kvindernes selvforståelse

BODIL NORDESTGAARD ISMIRIS, VICEADMINISTRERENDE DIREKTØR I ORGANISATIONEN LEDERNE

Kvinderne taber kampen på hjemmefronten

”Vores tal tyder på, at kvinder taber ’kampen’ på hjemmefronten, og at det er for svært at gøre dobbeltkarriere i Danmark – altså hvor både mor og far gør karriere. I Danmark har vi ikke tradition for private serviceordninger – til gengæld har vi indrettet os således, at vi dagligt bruger timer på huslige gøremål i hjemmet. Timer som kunne have skabt større værdi på arbejdspladsen,” siger Bodel Nordestgaard Ismiris.

Men selv om Bodil Nordestgaard Ismiris allerede nu fremhæver topledernes øgede mulighed for at være fleksible på arbejds- og hjemmefronten, så kan der gøres mere – også fra samfundet side.

”I Lederne tror vi på, at ’flere kvinder i ledelse’ kan hjælpes på vej af øget fleksibilitet – at have den fornødne fleksibilitet er et must for en leder. Her rækker det ikke bare, at virksomheder tilbyder fleksible arbejdsvilkår – vi er også som samfund nødt til at kigge på fleksibiliteten på hjemmefronten. Og politikere behøver bare at kigge over søen til Sverige,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Fædre bør tage en større del af barslen

Sverige har f.eks. i en årrække haft succes med at gøre en attraktiv hjemmeservice til en naturlig del af familiens hverdag og med at gøre det attraktivt for virksomhederne at tilbyde hushjælp som en naturlig del af ansættelsesforholdet på linje med bilordninger.

”Det vil også gavne kvinderne, hvis fædre tog en større andel af barslen. Derfor går jeg ind for, at politikere selv er rollemodeller, men også blander sig i samfundsdebatten med en klar opfordring til familierne om at dele barslen mere ligeligt end i dag. Det vil også være en afgørende faktor i forhold til at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hun optræder i paneldebatten på CBS den 8. marts sammen med bl.a. Marianne Dahl Steensen, adm. direktør for Microsoft Danmark, Barbara Bertelsen, departementschef i Justitsministeriet, Lisbeth Knudsen, direktør og chefredaktør for Mandag Morgen, og Malou Aamund, adm. direktør for Google Danmark. Arrangementet, som bl.a. indeholder bl.a. indlæg fra konkurrencekommissær Margrethe Vestager, er arrangeret i et samarbejde mellem CBS, KMD, Lederne, TV 2 og Tuborg Fondet.