Data fra fingeraftryk

Fonden Data for Good vil være Danmarks svar på et tværgående økosystem, der kan vise hvilke data private og offentlige aktører har om os. Hvis planerne lykkes, vil 80 pct. af de digitalt aktive danskere anvende fondens platform om bare fem år.

Data for Good-projektet er enormt ambitiøst. Det er den første tanke, der dukker op, når man taler med stifteren Annemette Broch.

Kort fortalt vil hun og resten af holdet bag Data for Good vende den traditionelle tilgang til brugen af data på hovedet – både data genereret i det offentlige og i borgerens privatliv. I dag indsamles og anvendes de fleste data om borgerne i lukkede silosystemer, hvor behovet for kontrol og dokumentation går forud for den enkelte borgers behov.

“Vi vil skabe én indgang til borgernes egne data og håndtere det i et sikkert og etisk forsvarligt miljø,” indleder Annemette Broch. “Det er i alles interesse, at det er borgeren selv, der har kontrol, og at databehandlingen tager afsæt i mennesker, men det er ingens ansvar. Det er dilemmaet. Vi vil være det enzym, der binder det hele sammen.”

smartphones

Data for Good arbejder på at udvikle løsningen D-boks, som er den tjeneste, der skal integrere til alle de systemer, der håndterer data om borgerne.

Nyt afsæt for forskning og livskvalitet

Helt lavpraktisk opererer Data for Good som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Det betyder eksempelvis, at fonden ikke kan blive solgt på kommercielle vilkår, og at formålserklæringen sikrer, at det er og bliver borgerne – ikke virksomheder eller offentlige aktører – der er i centrum for fondens arbejde.

Systemteknisk arbejder Data for Good på at udvikle løsningen D-boks, som er den tjeneste, der skal integrere til alle de systemer, der håndterer data om borgerne. Det kan være data fra offentlige systemer, såsom dem der er adgang til via sundhed.dk og borger.dk. Det kan være data, der er relevante for forskere. Eller det kan være data fra private aktører såsom liv- og pensionsselskaber, motionsapps eller sågar supermarkeder.

“Tænk, hvis f.eks. diabetesforskere kunne få lov til at koble registerdata med private data såsom motions- og indkøbsdata? Det kræver selvfølgelig, at den enkelte borger har givet samtykke til, at det sker, men det ville give forskningen et helt nyt afsæt,” siger Annemette Broch.

Er datadeling et demokratisk problem?

Hun ved godt, at den form for profilering kan få alarmklokkerne til at ringe hos nogle.

“Men det, der gennemsyrer Data for Good og D-boks er, at alt løber gennem borgerens egen accept. I D-boks er det meningen, at borgeren selv er i kontrol og kan få et overblik over alt det, vedkommende har givet samtykke til. Herfra kan de så selv vælge, om de vil have nogle data slettet, hvem de vil dele hvad med, og om delingen skal være anonymiseret eller pseudonymiseret. Hvis de ikke har givet samtykke, bliver deres data ikke anvendt.”

Selvom borgerne har givet deres accept til, at deres data må indsamles og eventuelt indgå i en analyse, er der ingen garanti for, at data ikke bliver misbrugt i et eller andet omfang. Som historien har vist, er der flere eksempler på, at data er blevet brugt til at manipulere borgeres holdninger. Er det ikke også et demokratisk problem ved den form for tværgående datafacilitering, Data for Good vil stå i spidsen for?

“Det er bestemt en udfordring. Men for mig at se handler det om at have den rette teknologi og om digital dannelse. D-boks bygger på moderne kryptografi, som muliggør fortrolig brug af data, og vi samarbejder med verdens førende eksperter på området. Derudover er det vigtigt at understrege, at både virksomheder og offentlige organisationer har interesse i at gøre sig fortjent til at få borgerens samtykke ved at levere værdiskabende services til dem. Services, som borgerne kan bruge til at mestre deres digitale liv. Men vi vil ikke gøre os til dommere over, hvordan borgerne forvalter deres frihed til at takke ja eller nej til en service. Vi stiller teknologien til rådighed, og så skal de selv tage ansvar for deres valg. Det hører med til at sætte borgeren i centrum og er for mig at se essensen i digital dannelse.”

Familie i køkken ser på bærbar computer

"Det vigtigt at understrege, at både virksomheder og offentlige organisationer har interesse i at gøre sig fortjent til at få borgerens samtykke ved at levere værdiskabende services til dem. Services, som borgerne kan bruge til at mestre deres digitale liv." - Annemette Broch, stifter af Data for Good

80 pct. skal anvende D-boks

Data for Good-projektet er endnu i sin opstart. Aktuelt leder fonden efter flere økonomiske midler, der kan flytte projektet videre til de næste faser. Men målsætningen er, at 80 pct. af den voksne, digitalt aktive del af befolkningen i Danmark har en D-boks indenfor fem år, og at denne andel bruger tjenesten minimum tre-fem gange om året.

“Alle borgere producerer adfærdsdata, der kan hjælpe dem med at navigere bedre i deres liv – både privat og professionelt. Samtidig kan samfundet få ny viden, som kan bruges til at hæve kvaliteten af vores velfærdsydelser,” siger Annemette Broch.

Tillid er med andre ord et nøgleord for projekts succes. Jo flere borgere, der stoler på teknologien og fondens hensigt bag “data for good”, des flere borgere er tilbøjelige til at oprette en D-boks. Og jo flere borgere, der opretter en D-boks, des flere private og offentlige aktører vil føle sig tilskyndet til at forbinde deres tjeneste med det nye økosystem.

“Vi bygger videre på Danmarks stærke kombination af fællesskab, høj tillid til det offentlige og en befolkning, som er åbne overfor digitalisering. Det, der har manglet i den ligning, er at give borgerne et redskab, der gør det muligt selv at tage kontrol, samt et ansvarligt incitament til at dele deres data, så de ikke bare gør det for systemets skyld, men så de gør det, fordi de kan se, at der er værdi i det for dem selv. Det handler om at sætte mennesket i centrum for den fremtidige dataøkonomi,” slutter Annemette Broch.

Læs mere om Data for Good

Nyt fra KMD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her