Efterår, skov

Kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og resten af verden efterspørger i stigende grad en bæredygtig virksomhedsdrift. Centralt i den udvikling står udnyttelsen af data til at øge indsigten i energiforbruget, foretage proaktive forbedringstiltag og dokumentere effekten.

Den grønne omstilling er på alles læber – og det med god grund. Rapport efter rapport har peget på, at vi er nødt til at ændre adfærd, hvis vi skal begrænse den skadelige CO2-udledning.

Særligt virksomheder bliver mødt med grønne krav om at drive forretningen på mere bæredygtige vilkår. Selvom dagsordenen ikke ligefrem er ny – virksomheder har i årevis haft politikker for at lukke døre, slukke lys, skrue ned for varmen osv. – har mange af indsatserne haft karakter af fægtning i blinde.

Virksomheder har haft svært ved at gennemskue, hvilke håndtag de skal skrue på for at opnå den største effekt, og hvordan business casen ser ud, hvis de skal foretage energiforbedringer. Begge dele – effektmåling og estimeret gevinstrealisering – kan brugen af energidata være med til at understøtte,

Morten Raffnsøe Petz, seniorkonsulent i KMD.

Grønne data fremmer adfærdsændringer

Der findes nok ikke den virksomhed, som ikke gerne vil optimere sit energiforbrug. Dels for at skåne miljøet, og dels for at spare penge. Men erfaringer viser, at gode intentioner alene ikke inspirerer til adfærdsændringer på samme måde, som hvis de bakkes op af hårde fakta i form af data, statistik og visuelle rapporter.

"Grønne data fungerer som brobygger mellem indsigt og adfærdsregulering. Vores hjerne har simpelthen nemmere ved at ændre adfærd, hvis vi forstår, hvorfor det er nødvendigt at ændre adfærd. Det kan grønne data dokumentere og kommunikere på en letforståelig måde," siger Morten Raffnsøe Petz.

Energiforbedringer er en konkurrenceparameter

Øget indsigt i virksomhedens energiforbrug fungerer som en tretrinsraket. Når virksomheden har de rette dataopsamlings- og dataanalyseværktøjer, kan energiforbruget dokumenteres i detaljen. Når energiforbruget kan dokumenteres i detaljen, øges forståelsen. Og når forståelsen øges, bliver det også mere naturligt at arbejde med proaktive tiltag, der kan optimere energiforbruget.

"Det kan være i form af informationskampagner til den eller de dele af virksomheden, hvor der er størst gevinster at hente. Eller det kan være i form af benchmark-analyser, der eksempelvis sammenligner virksomhedens produktionsproces med en tilsvarende branchestandard," siger Morten Raffnsøe Petz og fortsætter:

"Grønne data kan være med til at gøre arbejdet med energioptimeringer til en intern og ekstern konkurrenceparameter. Hvor mange penge kan vi spare, og hvor mange tons CO2-udledning kan vi skåne miljøet for? Svarene på de spørgsmål interesserer både virksomhedens medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og offentligheden."

Behov for analyseværktøjer

Virksomheder kan i dag selv eller via en leverandør se deres energiforbrug. Men hvis de skal blive i stand til at agere på deres energiforbrug, er der brug for nye former for analyseværktøjer, der kan lægge et analytics-lag ned over virksomhedens forbrug.

"Vi har set, hvordan man kan bruge data til at øge indsigten i sport, beskæftigelsesindsatser, sociale indsatser og meget andet. Nu er tiden moden til at anvende data til at systemunderstøtte en ansvarlig, bæredygtig virksomhedsdrift. Værktøjerne er udviklet, og potentialet er stort. Det handler kun om at tage hul på det første projekt," slutter Morten Raffnsøe Petz.

Læs mere om KMD EnergyKey

KMD EnergyKey er en komplet web- og mobilløsning til styring af energi- og ressourceforbrug. Denne cloud-løsning kan let integreres med tredjepartsløsninger.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her