Barn kigger på ipad

Elever i folkeskolen skal ved at udvikle computerspil have øget motivation og styrke de kompetencer, som bliver afgørende i fremtidens samfundsliv. Det er målet med et forskningsprojekt, som forskere fra universiteter, læreanstalter og private virksomheder som KMD står bag.

På sådan en helt almindelig skoledag bliver der set frem til frikvartererne. For her vil mange elever kaste sig over computeren eller mobilen for at bruge pausen til at koncentrere sig om et computerspil. 

Børns interesse i at spille på computer, mobil og konsoller har nemlig aldrig været større – og den interesse skal et nyt forskningsprojekt forsøge at udnytte til at øge elevernes motivation og styrke deres kompetencer ved at inddrage netop computerspil i undervisningen i folkeskolen.

En gruppe forskere fra bl.a. Aarhus og Aalborg Universitet er således i samarbejde med private virksomheder som KMD og CLIO Online netop gået i gang med første fase af projektet ”Spilbaseret læring i det 21. århundrede."

Vi ved fra tidligere dansk og international forskning, at brug og design af spil er velegnet til at udvikle elevers 21st century skills.

Thorkild Hanghøj, lektor i spil og læring på Aalborg Universitet

Plads til Minecraft i timerne

Projektet skal undersøge, hvordan brugen af analoge og digitale spilredskaber som fx Minecraft, Scratch og brætspil kan udvikle elevers evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og løse problemer. De fire kompetencer kaldes også for det 21. århundredes kompetencer - eller 21st century skills – fordi de har stor betydning for elevers muligheder for at deltage aktivt i fremtidens samfundsliv.

”Vi ved fra tidligere dansk og international forskning, at brug og design af spil er velegnet til at udvikle elevers 21st century skills. Samtidig ved vi, at den danske folkeskole i høj grad er præget af færdighedsorienterede opgaver og tests, der kan virke demotiverende for mange elever,” siger Thorkild Hanghøj, som er lektor i spil og læring på Aalborg Universitet og leder af projektet.

”Med dette projekt får vi mulighed for at gennemføre en intervention i stor skala, der både skal udvikle konkrete materialer og solid didaktisk viden om, hvordan spilredskaber kan bruges til at skabe mere meningsfuld, fagligt udfordrende og engagerende undervisning,” siger Thorkild Hanghøj.

Projektet søger lige nu 40 skoler, som ønsker at deltage i projektet fra 2019-2020. Skolerne får fri adgang til undervisningsforløb for 5. og 7. klasse i dansk, matematik og science-fagene via læringsplatformen MinUddannelse, og lærerne får introduktion og faglig sparring til at anvende forløbene i deres undervisning.

Vi tror på, at gamification og computerbaserede kompetencetest også har et stort potentiale, og den udvikling vil vi utrolig gerne være en del af i KMD.

Jan Gaardbo Jensen, områdedirektør og chef for Børn og Uddannelse i KMD

Spilbaserede læringsforløb skal udvikles

Først skal der dog udvikles 24 spilbaserede læringsforløb i et samarbejde mellem forskere fra Aalborg og Aarhus Universitet, læringskonsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning og professionshøjskolerne UCC og VIA samt udviklere fra virksomhederne Build a World, det digitale forlag CLIO Online og KMD, som står bag læringsplatformen MinUddannelse.

I KMD ser man frem til at være en del af projektet, som kommer til at få indflydelse på udviklingen af den digitale læringsplatform, MinUddannelse.

”De digitale værktøjer i folkeskolen, herunder læringsplatforme, er blot i sin spæde start af en utrolig spændende rejse. De digitale muligheder spiller i større og større grad en positiv rolle i undervisningen og udviklingen af elevernes kompetencer og færdigheder,” siger Jan Gaardbo Jensen, som er områdedirektør og chef for Børn og Uddannelse i KMD.

”Vi tror på, at gamification og computerbaserede kompetencetest også har et stort potentiale, og den udvikling vil vi utrolig gerne være en del af i KMD. Læringsplatformene skal naturligvis også være med til at vise nye veje, så vi glæder os meget over at være en del af projektet,” tilføjer Jan Gaardbo Jensen.

Projektet ”Spilbaseret læring i det 21. århundrede” er støttet af Innovationsfonden og løber frem til 2022. Interesserede skoler kan læse mere om projektet og ansøgningskravene her.

Læs mere om Min Uddannelse 

MinUddannelse er markedets mest komplette digitale læringsplatform. Den er udviklet med afsæt i det daglige samarbejde mellem elever, lærere og forældre og understøtter alle faglige arbejdsgange.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra den offentlige sektor direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her