Store bølger på sten

Det er slående så meget medvind, der er i grønne budskaber. Desto mere slående er det, at mange organisationer kæmper med at omsætte de grønne budskaber til realiserede energieffektiviseringer. En KMD-ekspert kommer med fem konkrete råd til intelligent energistyring.

Der er meget positivt at sige om klimadebatten...

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har givet hele verden et sæt fælles målsætninger at pejle efter. Herhjemme er regeringen på vej med en ny klimalov, der skal sikre, at Danmark reducerer CO2-udledningen med 70 pct. i 2030. Og i den forgangne valgkamp lå den grønne dagsorden meget højt på vælgernes liste over de vigtigste politikområder. Kampen for klimaet mangler med andre ord ikke opmærksomhed. Til gengæld kniber det med at omsætte de gode intentioner til konkrete handlinger, der har en effekt.

- Der er selvfølgelig organisationer, der er godt i gang med deres energieffektiviseringsprojekter. Men set over en bred kam er der mange, der har svært ved at prioritere deres indsats, og derfor ender de med at sætte ind de forkerte steder, siger Hanne Rasmussen, Product Manager i KMD.

- Hvis man skulle formulere det lidt karikeret, kan man sige, at de fokuserer mere på, om de drikker kaffe af plastikkopper eller porcelænskrus, end de fokuserer på at nedsætte deres strømforbrug om natten, hvor bygningen står tom. Det første er primært en symbolsk handling. Det andet har potentialet til at gøre en forskel, fortsætter Hanne Rasmussen. 

Hvis man skulle formulere det lidt karikeret, kan man sige, at de fokuserer mere på, om de drikker kaffe af plastikkopper eller porcelænskrus, end de fokuserer på at nedsætte deres strømforbrug om natten, hvor bygningen står tom. Det første er primært en symbolsk handling. Det andet har potentialet til at gøre en forskel.

Hanne Rasmussen, product manager, KMD

Svært at skabe adfærdsændringer

Udfordringen er bl.a., at de grønne budskaber er nemme at formulere men svære at efterleve. Organisationer kan komme med nok så mange opfordringer til medarbejderne om at tænke over deres energiforbrug. Men når arbejdsdagen går sin vante gang, falder medarbejderne ind i de samme – og desværre ofte miljøbelastende – vaner.

- Der skal kiles en refleksion ind mellem de dårlige vaner og den grønne dagsorden, som langt de fleste giver udtryk for, at de gerne vil bakke op om. Medarbejderne skal nudges til at tænke over, hvorfor de eksempelvis er tilbøjelige til at lade deres computer stå tændt, når de forlader kontoret. Det ville de formentlig ikke gøre derhjemme, så hvorfor gør de det på deres arbejdsplads?, siger Hanne Rasmussen. 

Databaseret tilgang til bæredygtighed

KMD hjælper private virksomheder og offentlige organisationer med at realisere energieffektiviseringer. Projekterne er meget varierende og kan eksempelvis indeholde elementer af adfærdsændringer. Men fælles for projekterne er, at KMD arbejder databaseret og bruger energistyringsværktøjer til at øge indsigten, engagere medarbejderne og drive optimeringstiltag. Projekterne fokuserer eksempelvis på at sætte målere op på alle de enheder, der bruger strøm, så man kan få et overblik over energiforbruget. De fokuserer bl.a. på at opsamle uintelligente data fra forskellige måleenheder og berige dem med andre datakilder, så de kan producere et validt CO2-tal for hele bygningen. Og så er KMD også involveret i projekter, hvor formålet er at vurdere, om miljøet – og pengepungen – er bedst tjent med at udskifte eller optimere eksisterende udstyr.

- Der er mange overvejelser, der er mange muligheder, og der er ikke noget quickfix. Men det ligger fast, at det kræver en databaseret tilgang til energieffektiviseringsprojekter, hvis vi sammen skal indfri de politiske målsætninger, slutter Hanne Rasmussen.

Der er mange overvejelse, der er mange  muligheder, og der er ikke noget quickfix. Men det ligger fast, at det kræver en databaseret tilgang til energieffektiviseringsprojekter, hvis vi sammen skal indfri de politiske målsætninger.

Hanne Rasmussen, product manager, KMD

Læs mere om KMD EnergyKey

KMD EnergyKey er en komplet web- og mobilløsning til styring af energi- og ressourceforbrug. Denne cloud-løsning kan let integreres med tredjepartsløsninger.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her