Kolleger taler sammen om it-udvikling

Der er mange måder at forberede sig på forandringer. Den hypede teknologi Digital Twin kan hjælpe organisationer med at forberede sig på omstillinger. Med teknologien kan man teste og afprøve, inden beslutninger føres ud i livet.

De fleste mennesker vil gerne forberede sig på forandringer. Men det er langt fra altid, vi har mulighed for det.

Der sker også konstant forandringer i de fleste organisationer, og med den nye teknologi Digital Twin får organisationerne faktisk mulighed for at være på forkant med forandringerne. Digital Twin, som i 2018 stod øverst på det globale forsknings- og rådgivningsfirma Gartners hype cycle for emerging technologies, er en teknologi, der bygger bro mellem den fysiske verden og den digitale verden, så man blandt andet kan teste både ændringer i produkter, men også organisatoriske forandringer, før de implementeres.

”Digital Twin er oprindeligt et begreb fra produktionsverdenen. Det handler om at lave en digital tvilling af et fysisk objekt eller et system. Det kan for eksempel være en digital tvilling af en vindmølle eller en flymotor. Det er så komplekst et produkt, at en digital tvilling kan hjælpe med en masse simuleringer,” forklarer Hans Jayatissa, teknologidirektør i KMD og fortsætter:

”Men den digitale kopi går skridtet videre og skaber sammenhæng mellem de to. Det bliver et digitalt spejlbillede, der fungerer ved, at sensorer i produkterne leverer data til en digital model af produktet. På den måde kan man også fange, hvis noget begynder at gå skævt, og man kan eksperimentere med at forbedre det på den digitale model, inden man efterfølgende foretager ændringen i den virkelige verden på det fysiske objekt”.

Organisationernes digitale tvilling

Gartner har også opfundet begrebet ”Digital Twin of an organization”, og hvordan teknologien kan bruges af organisationer. Her handler det ikke om at skabe en digital kopi af et produkt men i stedet organisationen og dens interne processer og data om medarbejdere.

En organisation er også et komplekst maskineri. En digital tvilling af organisationen bliver brugt til at forstå procesforandringer, teste dem og hjælpe til at implementere dem ensartet i organisationen

Hans Jayatissa, teknologidirektør i KMD

”En organisation er også et komplekst maskineri. En digital tvilling af organisationen bliver brugt til at forstå procesforandringer, teste dem og hjælpe til at implementere dem ensartet i organisationen,” siger Hans Jayatissa. 

”It-løsningerne inden for Digital Twin og organisationer handler om at få lavet en digital tvilling af organisationen, så når man skal lave systemmæssige forandringer, ikke længere blot kigger på det som en it-øvelse, men at det i stedet bliver en managementøvelse. Fra at være en teknisk ting bliver det en ledelsesopgave, når der skal implementeres organisatoriske forandringer,” tilføjer han.

Som et eksempel på, hvordan den digitale tvilling kan bruges i en organisation, kan man forestille sig en kommune, der fx står over for ændringer på børne- og ungeområdet. Hvis to børnehaver skal lægges sammen, vil det medføre ændringer for resten af organisationen og for de enkelte medarbejdere, der blandt andet skifter arbejdsplads, får nye opgaver og skal tilpasse sig en ny arbejdsplads. Det medfører også tekniske forandringer som adgange til systemer, men det kan også skabe nye forståelser for konsekvenserne af forandringer, og hvordan en ændring i organisationen kan eller skal gennemføres.

”Med en digital tvilling af en organisation kan man simulere nogle ting i et digitalt miljø, før du fører det ud i den virkelige verden. Man kan altså prøve ændringerne af i et digitalt univers, uden at det slår igennem i virkeligheden,” forklarer Hans Jayatissa.

Hvordan arbejder din organisation?

I KMD arbejder man også konkret med at implementere Digital Twin i KMD’s løsninger. Teknologien er allerede en del af den organisatoriske løsning KMD Delta, der samler alle HR-master data om en virksomhed og dens medarbejdere.

En digital tvilling af en organisation kan indeholde alle vigtige dele af en organisation. Det er data, der er kritisk for en organisation. Det kan være alt lige fra, hvem der har adgange til de enkelte systemer til processer for at udføre arbejdsopgaver. Det er vigtig viden for at kunne drive en forretning.

Johan Skriver Frydensberg, Business Director i KMD

”En digital tvilling af en organisation kan indeholde alle vigtige dele af en organisation. Det er data, der er kritisk for en organisation. Det kan være alt lige fra, hvem der har adgange til de enkelte systemer til processer for at udføre arbejdsopgaver. Det er vigtig viden for at kunne drive en forretning,” siger Johan Skriver Frydensberg, Business Director i KMD. 

”Det nye er, at man med det digitale billede af organisationen kan prøve ændringer af, inden det så at sige bliver trykket ned over organisationen. Man kan sikre sig en lang række ting på forhånd, så der ikke opstår hængepartier eller ting, som man ikke har taget højde for. Man har på forhånd kunne arbejde med det digitalt. Helt konkret kan man sikre sig, at eksempelvis adgange gives og fratages, nye ansættelsesbreve er udarbejdet og processer er gemt og opdateret eller ændret, når man foretager organisationsændringer. Den digitale tvilling af organisationen giver mulighed for, at man har forberedt sig og har alt klar,” siger Johan Skriver Frydensberg.

Læs mere om KMD Delta

KMD Delta holder styr på data vedrørende organisation, medarbejdere og it-brugere og skaber sammenhæng på tværs af systemer og processer.

Læs mere om mulighederne her

Nyt fra KMD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her