Derfor er it-arkitektur nøglen til opbygning af fremtidens forsyningsselskaber

Omstillingen til en distribueret energi-model tvinger mange forsyningsselskaber til at gentænke deres it-arkitektur. Fleksibilitet i forsyningsnettet, ændringer i kundeadfærd, skiftet til vedvarende energi og den stigende vigtighed af energidata i realtid bidrager alt sammen til et meget komplekst miljø. Derudover har den voksende tendens til ekstreme vejrfænomener sat fokus på modstandsdygtigheden af forsyningsnettet.

Publiceret: 27. april 2022
Vandforsyning

Forsyningsselskaber bliver organisationer, der kan hjælpe folk med at leve bæredygtigt på vores planet. Vi bliver nødt til at designe fremtiden til at bruge energi på den bedst mulige måde.

Jens Cornelius, Business Line Director, KMD Sustainability Solutions

Dette driftsmiljø gør systemfleksibilitet til en afgørende faktor på energimarkedet og en måde at administrere forsyningsnettet på, efterhånden som mere variable energiressourcer kommer online. Der er dog også brug for en anden type fleksibilitet, efterhånden som forsyningsselskaber tilpasser sig nutidens dynamiske energilandskab. Konstant innovation er altafgørende. Og alligevel er det ifølge Gartner sådan, at de fleste it-teams bruger 35 % af alle it-udgifter på systemintegration og 80 % af deres tid på at få adgang til de data, de har brug for, så der hverken er nok tid eller ressourcer til den innovation, der nu er nødvendig for at holde sig på forkant med ændringerne på markedet.

Det omskiftelige miljø vender op og ned på mange af de tilgange til it, der har fungeret for forsyningsselskaber førhen. Adgang til data, især data i realtid, bliver stadig mere presserende. Da energidata er ved at blive et værdifuldt aktiv, er dataintegration blevet et afgørende fokus i forbindelse med at skabe et moderne forsyningsnet, der passer til forsyningsselskab 4.0. Derfor er det blevet stadigt mere vigtigt for branchen at have den rette it-arkitektur.

Udformning af det fremtidige energilandskab

Greenbirds webinar, "Architecting the Future Energy Landscape" (Udformning af det fremtidige energilandskab) gik i dybden med dette emne. Panelet, der blev ledet af Greenbirds CEO, Thorsten Heller, bidrog med ekspertviden om emnet fra flere forskellige synsvinkler. Rune Hogga, CEO hos Agder Energi Flexibility, talte om at skabe en lokal markedsplads for energi, hvor der kan handles med systemfleksibilitet. Chris Potter, Principal Solutions Architect hos Siemens Advanta Consulting, diskuterede brugen af datahubs til deling af oplysninger mellem distributionssystemoperatører og energiselskaber. Bert Lutje Berenbroek, CEO hos NET2GRID, delte sin erfaring med at bruge detaljerede energidata med henblik på at engagere forbrugere. Jens Cornelius, Senior Business Director hos KMD, talte om værdien af en tilgang med komponerbare systemer i forhold til it-arkitektur, så forsyningsselskaber hurtigt kan tilpasse sig, hvad end fremtidens energilandskab byder på.

Vi lærte også, hvorfor skiftet til et distribueret energisystem betyder, at den traditionelle, fortidige "champagnetårns"-tilgang til energidistribution ikke længere fungerer.

En ny model for distribueret energiforsyning: Derfor virker champagnetårnet ikke længere

Den gamle model for forsyningsnettet, hvor energi distribueres en vej oppefra og ned er en saga blot. Den erstattes af et distribueret tovejssystem. Som Thorsten påpegede i webinaret, skaber hver "node" i systemet data, uanset om det drejer sig om producent eller forbruger. Dette nye system kræver en anden it-arkitektur i forhold til den, der er blevet benyttet førhen.
Thorstens analogi er champagnetårnet. I det gamle oppefra-og-ned-system kan hvert glas fyldes fra toppen. Men hvis folk begynder at fylde tårnet fra siderne og bunden, bliver processen umulig at administrere.

Et distribueret system i mikrokosmos: En fleksibilitetsmarkedsplads i praksis

Hvordan kunne et energimarked for fleksibilitet fungere i praksis? Det norske energiselskab, Agder Energi Flexibility, har allerede skabt en lokal energimarkedsplads, hvor energileverandører og forsyningsnetoperatører kan købe fleksibilitet fra deltagende forbrugere.

En markedsplads for fleksibilitet
Agder-regionen har brugt en foranderlig vedvarende energikilde i det sidste århundrede i form af vandkraft. Ud over energileverandørerne udgør deltagende lokale virksomheder og husholdninger "noderne" på det lokale energimarked. Disse forbrugere kan betales for at reducere energiforbruget, når belastningen på forsyningsnettet er for stor.

Forsyningsselskaber bliver it-selskaber

Dette fremhæver to tendenser i forsyningsselskabernes udvikling. Den første er den vitale rolle, som data spiller i et distribueret system, hvor fleksibilitet bruges til at administrere forsyningsnettet. Som Rune påpegede i webinaret, er fleksibilitet den eneste måde, der fungerer med henblik på et hurtigt skift til vedvarende energi. På Agder Energi Flexibilitys markedsplads er data fra intelligente målere helt afgørende, hvor hver "node" har et intelligent måler-id, der bruges til at overvåge energiforbruget.
Den anden tendens, som Rune påpegede, er udviklingen af forsyningsselskaber til it-virksomheder ud over deres rolle som energileverandører. Forsyningsselskaber skal have en it-arkitektur, der kan integrere diverse datastrømme og hurtigt skalere op til at bruge nye kilder til data, såsom vejrdata eller måske endda konkurrentdata.
Agder Energi Flexibilitys markedsplads påviser, hvordan denne it-arkitektur også skal understøtte et distribueret system. Det kan kun fungere, hvis data fra alle "noderne" i systemet er synlige og kan deles

Datahub-arkitektur: Er drivkraften bag transformationen af distributionsnetværksoperatører

Gennemsigtighed af data og deling af data er genkendelige koncepter for Siemens Advantas Chris Potter. På markedet i Storbritannien og Nordirland, hvor han opererer, vil DNO'er (Distribution Network Operators) blive pålagt at dele data i den næste reguleringsperiode. Som Chris påpegede i webinaret, er denne deling af data af afgørende betydning, da flere DER'er (Distributed Energy Resources) introduceres, og DNO'er påtager sig rollen med systemafbalancering. I dette miljø er gennemsigtigheden af netværket – detaljerede oplysninger om, hvordan forsyningsnettet opererer på ethvert givet øjeblik – er helt afgørende.

Thorsten tilføjede, at denne gennemsigtighed ofte er det første trin, forsyningsselskaber tager hen mod systemafbalancering og en fleksibilitetsmarkedsplads.

Fordelene ved en datahub for forsyningsselskaber

Chris beskrev, hvordan en datahub-arkitektur er afgørende som drivkraft bag transformationen af DNO'er. Data lake-komponenten af datahub'en muliggør deling af data. Det bliver endnu mere vigtigt, efterhånden som 5G udrulles, og øgede mængder data vil blive leveret fra sensorer og bag målerinnovationer, det hele ved øgede hastigheder.
Et integrationslag transformerer en data lake til en data hub. Det giver en kontekstuel model, som giver oplysninger om datapunkter, hvilket gør det muligt for forsyningsselskaber at fortolke data mere præcist.

Et energidatanet

Thorsten påpegede, at i et tiltagende distribueret system, skal dataarkitekturen også distribueres. Distribuerede data lakes eller et "energidatanet" giver en infrastruktur, hvor forskellige data buckets kan administreres uafhængigt af hinanden.

Behovet for en data hub-arkitektur bliver mere og mere presserende, efterhånden som data i realtid bliver vigtigere for afbalancering af forsyningsnettet, og 5G øger muligheden for levering.

Fra energiforhandler til Energy-as-a-Service

Adgang til detaljerede, opdelte energidata er et afgørende trin mod opdelt "Energy-as-a-Service"-model for forsyningsselskaber.
I løbet af dette webinar bemærkede Bert Lutje Berenbroek fra NET2GRID, at det er indsigterne i realtid leveret af dataene fra de intelligente målere, som forbrugerne er optaget af. Disse indsigter kan gøre kunder til aktive deltagere i energisystemet, en afgørende faktor for et fleksibilitetsmarked.

En Energy-as-a-Service-model

NET2GRID har udviklet konceptet med "happy hour-energi" til en tysk energiforhandler. Kunder motiveres til at bruge energi på bestemte tidspunkter med tilbud om store rabatter på prisen. Det er baseret på, at kunder får opdelte indsigter i realtid over deres energiforbrug, hvilket gør dem i stand til at se, hvordan de enkelte apparater bruger energi.

"Energy-as-a-Service" eller forsyningsselskab som "Lifestyle Provider" har, hvad Bert beskrev som "Big Data Flywheel"-effekt. Han påpegede, at mens batchdata fra intelligente målere generelt er tilgængelige på de fleste markeder, efterhånden som forbrugere bliver mere engagerede energideltagere, vil de mere sandsynligt give leverandører ekstra adgang til data i realtid direkte fra intelligente målere. NET2GRID har udviklet teknologi, der tilføjes til intelligente målere, så disse data kan registreres. De har opdaget, at efterhånden som kunder bliver mere engagerede, vil de være mere tilbøjelige til at ønske denne teknologi til deres husholdninger.

Energy-as-a-Service og fleksibilitet

Dette gør det muligt for forhandlere at tilbyde målrettede serviceydelser og support til kunder. Men det giver også forsyningsselskaber detaljerede oplysninger, der kan bruges til mere nøjagtige prognoser for energiforbrug, hvilket forbedrer intraday-prognoser og fleksibilitet i forsyningsnettet.

I omstillingen fra energiforhandler til lifestyle provider er adgang til detaljerede, opdelte data fra intelligente målere helt afgørende.

Komponerbare systemer: En tilgang med forsyningsselskabs-it-arkitektur, der tilbyder tilpasning

Synspunkter vedrørende DNO'er, energiforhandlere og energimarkedsplads i webinaret fremhæver alt sammen vigtigheden af data for forsyningsnettets fleksibilitet. Men disse data kræver også en tilpasningsbar, fleksibel tilgang til forsyningsselskabs-it-arkitektur. Men det skal ikke kun håndtere voksende mængder af data, men også give adgang til data af høj kvalitet. Det skal gå hurtigt og kræver hurtig tilpasning.

Komponerbare systemer og Tetris
Jens Cornelius fra KMD sammenligner udvikling af arkitektur til fremtidens forsyningsselskaber med at spille Tetris. Hvis du ikke reagerer hurtigt, taber du spillet. Du skal være i stand til at flytte "brikkerne" hurtigt til den rigtige position, når det er påkrævet.

Komponerbare systemer tilbyder forsyningsselskaber dette niveau af fleksibilitet og muligheden for hurtigt at tilpasse sig, når energilandskabet skifter.

I Tetris er en god start afgørende for at kunne blive ved med at spille. I et komponerbart system er data af god kvalitet det afgørende udgangspunkt. At få arkitekturen og dataintegrationerne på plads giver det solide fundament, der er nødvendigt.

Under diskussionen af it-arkitektur talte alle paneldeltagere om effekten på forsyningsselskabers udvikling i fremtiden: forsyningsselskaber som datadrevne virksomheder, forsyningsselskaber som lifestyle providers, forsyningsselskaber som it-virksomheder. Det viser, hvor vigtigt data og it-arkitektur er i udviklingen af forsyningsselskab 4.0. Det bliver stadigt mere vigtigt, efterhånden som forsyningsselskaber går over til en model, der vender tingene på hovedet, og mere variable energikilder går online. Som Jens sagde under webinaret, bliver forsyningsselskaber organisationer, der kan hjælpe folk med at leve bæredygtigt på vores planet. Vi bliver nødt til at designe fremtiden til at bruge energi på den bedst mulige måde.

Om Greenbirds integrationsteknologi

Greenbird er den førende udbyder af teknologi til integration af big data til forsyningssektoren og industriel IoT. Greenbirds flagskib, Utilihive®, forenkler dataintegration og styring af big data for energi for at hjælpe forsyningsselskaber med at opnå SDG'er hurtigere og sætte fart i energiomstillingen. Fra hovedkontoret i Oslo i Norge muliggør Greenbird digital transformation i forsyningssektoren og sætter skub i energirevolutionen. Læs mere på Utilihive©.

Kontakt

Portræt af Jonas Højer, Senior Sales Specialist i Energy Solutions Sales, KMD

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe netop jer? Så kontakt Jonas Højer, Senior Sales Specialist, Energy Solutions Sales, til en uforpligtende snak.

Fremtidens energisektor er ikke bare digital - den er datadrevet

Med fremadskuende løsninger skaber vi fundamentet for fremtidens energiagenda og driver den bæredygtige udvikling fremad.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her