Portræt af Christian Bason

Der er design på alle niveauer i både it-løsninger og andre teknologiske produkter. Derfor har vi spurgt Christian Bason fra Dansk Design Center om, hvordan han tror, at den teknologiske udvikling påvirker Danmark i 2018.

Design har skabt store succeser i 2017 – og kommer også til at gøre det i 2018. For når en it-løsning eller en telefon skal lykkes, skal der tænkes design ind i hele processen. I vores række af interviews med danske meningsdannere har vi derfor talt med Dansk Design Centers administrerende direktør Christian Bason – og bl.a. spurgt ham, hvad han ville gøre, hvis han blev tech-minister i 2018.

Som direktør for Danmarks nationale designcenter arbejder Christian Bason på at øge anvendelsen af design i erhvervslivet. Han har tidligere været chef for regeringens innovationsteam MindLab og er forfatter til syv bøger om ledelse, innovation og design. Men ligesom gode designere fokuserer Christian Bason på brugerne, når han kigger frem på 2018 og den teknologiske udvikling.

”Der vil være en vedblivende efterspørgsel efter løsninger, der gør ting lettere for brugeren. Det teknologiske udvikling er i eksponentiel udvikling, og vi ser en overordnet tendens til, at det at tænke på slutbrugeren af en eller anden tjeneste bliver et vilkår for overhovedet at være i markedet. Mennesket kommer før teknologien. Heldigvis,” siger Christian Bason.

”I forlængelse heraf vil der være et øget behov i branchen for at kunne eksperimentere med nye løsninger – hurtigt, konkret og brugernært. Denne tendens er efterhånden markant nok til, at den i det kommende år formentlig vil manifestere sig i politiske tiltag, der skal give plads og rum til løsninger, vi umuligt kan forudse eller planlægge, og som er forud for eksisterende lovgivning. Jeg tror derfor, at vi vil se langt flere forsøgsordninger, lempelser, midlertidige og afgrænsede projekter, der kan give os en pejling af, hvordan vi bedst indretter samfundet til fremtiden,” siger Dansk Design Centers direktør.

Det bliver i det hele taget ifølge Christian Bason afgørende, at vi i 2018 bliver bedre til at prøve ting af og ikke lader os begrænse af skepsis eller bekymringer.

”Udviklingen kører af sig selv – med eller uden os. Den bedste måde at udnytte den eller drage fordel af den er at tackle den skepsis eller bekymring, vi kan have i forhold til forandring: At gå væk fra det afprøvede og sikre og imod det usikre og ukendte,” siger Christian Bason.

”Vi skal være bedre til at prøve ting af. Vi skal ikke være bange for at fejle, men i stedet kaste vores ideer ud på markedet, lade dem trykteste, gerne blandt kunderne selv. Det er den eneste måde, vi kan benytte den teknologiske udvikling til at skabe produkter eller tjenester, der giver mening for folk. Og det kan designere i øvrigt hjælpe teknologerne med,” påpeger han.

Vi skal være bedre til at prøve ting af. Vi skal ikke være bange for at fejle, men i stedet kaste vores ideer ud på markedet, lade dem trykteste, gerne blandt kunderne selv

Christian Bason, administrerende direktør i Dansk Design Center

Når det gælder de største udfordringer for den danske tech-verden, så fremhæver Christian Bason behovet for at have adgang til den rette arbejdskraft til de rette opgaver.

”Uden det har været hensigten har vores system svært ved at tilpasse sig et øget krav om ny arbejdskraft med viden og kompetencer, der kan hjælpe os med udviklingen inden for tech-området. Det er imidlertid ikke kun ingeniører og programmører, vi mangler, men en mangfoldighed af kompetencer, der supplerer og komplementerer hinanden. Kernen er, at vi skal sikre mobilitet og fleksibilitet i arbejdsmarkedet, hvis vi skal kunne opfinde og producere i den hastighed, som du og jeg og resten af markedet efterspørger,” siger Christian Bason.

Samtidig skal der være fokus på det kreative og teknologisk kompetente vækstlag i et Danmark, som er i hård konkurrence med andre lande om at skabe plads til iværksættere, påpeger han. ”Det er en udfordring at skabe et samfund med nogle vilkår der gør, at iværksættere kan se sig selv vokse og gerne slå sig ned her. De benspænd, som iværksættere møder i Danmark, skal fjernes, så det bedre kan betale sig for nye virksomheder at starte op og blive i Danmark,” siger Christian Bason.

Det er design, der omsætter teknologi til værdi for mennesker, om det så er bedre forretning, bedre services eller bedre oplevelser

Christian Bason, administrerende direktør i Dansk Design Center

Så måske er der ikke så langt fra jobbet som direktør i Dansk Design Center og til at blive udnævnt til tech-minister i 2018. Spørgsmålet er bare, hvad en dansk tech-minister ved navn Christian Bason ville gøre i den pt. fiktive rolle.

”Hvis jeg må lægge ud med at ændre mit eget ressortområde, så vil jeg insistere på at være Minister for Tech og Design. Det er jo ikke teknologi i sig selv, der skaber værdi. Det er design, der omsætter teknologi til værdi for mennesker, om det så er bedre forretning, bedre services eller bedre oplevelser,” siger Christian Bason.

”Min vigtigste opgave i det kommende år ville helt sikkert være at skabe rum for forsøg. Jeg vil gøre det muligt at teste og afprøve nye ideer. Hvis det skal lykkes, skal man kunne afprøve og teste nye løsninger, der ikke endnu er lovlige. De er heller ikke nødvendigvis ulovlige, for sagen er jo, at vi ikke politisk og lovgivningsmæssigt har taget stilling til alt det nye, der gror omkring os. Hvad er eksempelvis lovgivning om robotteknologi og kunstig intelligens? Blockchain og bitcoins? Selvkørende biler har vi heller ikke kunnet lovgive stramt omkring, men man kan sætte forsøg i gang,” siger den måske kommende Tech og Design-minister.

”Målet må være, at vi i Danmark er i stand til at finde de rette designløsninger, uanset sektor. Om det gælder et sundhedssystem, der i højere grad er gearet efter brugernes behov, om vi skal skabe bedre mobilitet ved at innovere transportsektoren eller noget helt andet – denne tech- og designminister er villig til at diskutere det hele,” siger Christian Bason.

Se også hvad bl.a. den digitale trendanalytiker og Elektronista Christiane Vejlø, Techtopia-vært Henrik Føhns og KMD’s Chief Technology Officer Hans Jayatissa har af forventninger til 2018 - og jobbet som tech-minister. 

Nyt fra KMD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her