Digitale værktøjer i den moderne virksomhed

På et mere og mere fragmenteret arbejdsmarked bliver behovet for kommunikation mellem medarbejderne helt afgørende. Men de digitale værktøjer til kommunikation kan både understøtte sammenhængskraften og nedbryde organisatoriske barrierer.

I nutidens virksomheder kan man ikke forvente, at alle medarbejdere møder ind det samme fysiske sted eller i den samme tidszone. Faktisk oplever mange af os i dag at have kolleger på andre kontorer og i andre lande – hvis kollegerne overhovedet fast møder ind på et kontor, men måske i stedet arbejder hjemme, på kaffebaren eller på stranden.

Det mere og mere fragmenterede arbejdsmarked giver både faglige og menneskelige udfordringer, som det er afgørende at tage hånd om. For hvordan fastholder man sammenhængskraften i en virksomhed, når kollegerne fx aldrig eller sjældent mødes i kantinen, over en kop kaffe eller ser hinanden i øjnene over skrivebordet?

”Den største udfordring for den moderne arbejdsplads er klart, når vi er placeret i flere forskellige lokationer på tværs af både tid og rum, fordi folk sidder i forskellige tidszoner rundt omkring i verden. Det udfordrer ikke mindst muligheden for at kommunikere effektivt med hinanden,” siger Anders Damm Christensen, som bl.a. er afdelingschef for enheden Modern Workplace i KMD.

Den største udfordring for den moderne arbejdsplads er klart, når vi er placeret i flere forskellige lokationer på tværs af tid og rum, fordi folk sidder i forskellige tidszoner rundt omkring i verden. Det udfordrer ikke mindst muligheden for at kommunikere effektivt med hinanden.

Anders Damm Christensen, afdelingschef for enheden modern workplace i KMD

”Det er en del af et mere fragmenteret arbejdsmarked, som vi også oplever i KMD, hvor folk sidder på forskellige kontorer rundt i verden – eller også sidder de faktisk ikke på kontoret, men måske derhjemme. Det er da en udfordring for de af os, der måske er mere vant til, at virksomhedens sammenhængskraft kommer over skrivebordet eller i kantinen – men samtidig kan jeg jo se, at sammenhængskraften for andre kommer via digitale netværk og online computerspil, hvor de digitale kommunikationsløsninger spiller en afgørende rolle,” siger Anders Damm Christensen.


Opgaver kan ikke løses af én medarbejder

Af samme grund har Anders Damm Christensen og hans team implementeret en række Microsoft-værktøjer på tværs af KMD til at etablere direkte kommunikation, deling og udvikling af fx tekster, filer, projektplaner og både faglig og social dialog.

”I KMD består en stor del af vores arbejde i at kommunikere med hinanden om de it-løsninger, vi udvikler. Det er ikke bare noget med at møde ind klokken 8 og sidde ved sin maskine frem til klokken 16 og så gå hjem. Det er meget sjældent, at vi har en opgave, der kan løses isoleret af én medarbejder – og derfor har vi et kæmpe behov for kommunikation, når vi skal løse vores små og store udviklingsprojekter. Men vi kan ikke sidde 3000 mennesker sammen, så derfor har vi brug for digitale værktøjer til at kommunikere via og fastholde og dele den kommunikation, fordi den er så essentiel, ikke mindst når vi taler teknisk kompliceret kommunikation,” siger Anders Damm Christensen.

 

I KMD består en stor del af vores samarbejde i at kommunikere med hinanden om de it-løsninger, vi udvikler. Det er ikke bare noget med at møde ind klokken 8 og sidde ved sin maskine frem til klokken 16 og så gå hjem igen. Det er meget sjældent, at vi har en opgave, der kan løses isoleret af én medarbejder - og derfor har vi et kæmpe behov for kommunikation, når vi skal løse vores små og store udviklingsprojekter. Men vi kan ikke sidde 3000 mennesker sammen, så derfor har vi brug for digitale værktøjer til at kommunikere via og fastholde og dele den kommunikation, fordi den er så essentiel, ikke mindst når vi taler teknisk kompliceret kommunikation.

Anders Damm Christensen, afdelingschef for enheden modern workplace i KMD

Samtidig oplever Anders Damm Christensen også, at det er et konkurrenceparameter, når man skal rekruttere nye medarbejdere, at de kan forvente at arbejde på moderne platforme.

”Fordi vi er en it-virksomhed, har vores kolleger i forretningen stor indsigt i, hvad der rører sig på markedet. Så vi har en god sparring med dem i forhold til at holde os up to speed og vælge de rigtige værktøjer til at løse de forretningsudfordringer, de står overfor. På samme måde giver potentielle nye medarbejdere udtryk for, at det er vigtigt for dem at kunne arbejde med de nyeste værktøjer,” siger Anders Damm Christensen.

”Folk er jo vant til intuitive løsninger som MobilePay og Messenger fra privaten, så de forventer selvfølgelig, at det er lige så nemt at få fat i en kollega, uanset hvor vedkommende sidder. På sociale medier har vi adgang til vores venner konstant, og vi kan se, at man tager den forventning med ind på arbejdspladsen, så kravene til brugervenlighed, tilgængelighed og service stiger,” siger han.


Kan nedbryde organisatoriske barrierer

Heldigvis oplever Anders Damm Christensen, at de digitale værktøjer til kommunikation og deling både er med til at afhjælpe de fysiske udfordringer, men også den menneskelige og sociale sammenhængskraft – selv om det kræver en løbende indsats.

”For nogle er det måske mere naturligt at skabe sammenhængskraft på et internt socialt netværk som Yammer end ved hjælp af den fysiske tilstedeværelse. Jeg kan i hvert fald se mange små solstrålehistorier på vores digitale platforme, hvor folk efterspørger viden om en specifik teknologi eller en løsning på et problem og så får hjælp på kryds og tværs af landegrænser, sprog og organisatorisk hierarki – ligesom vi har flere medarbejdere, der oprindeligt har lært hinanden at kende via et onlinespil på internettet,” siger Anders Damm Christensen.

For nogle er det måske mere naturligt at skabe sammenhængskraft på et internt socialt netværk som Yammer end ved hjælp af den fysiske tilstedeværelse. Jeg kan i hvert fald se mange små solstrålehistorier på vores digitale platforme, hvor folk efterspørger viden om en specifik teknologi eller en løsning på et problem og så får hjælp på kryds og tværs af landegrænser, sprog og organisatorisk hierarki - ligesom vi har flere medarbejdere, der oprindeligt har lært hinanden at kende via et onlinespil på internettet.

Anders Damm Christensen, afdelingschef for enheden modern workplace i KMD

”På den måde er de digitale værktøjer også med til at nedbryde organisatoriske barrierer, så de endda har en demokratiserende effekt i så stor en virksomhed. Derfor er vores dialog og forståelse af forretningen også afgørende, så medarbejderne kan være med til at fortælle os, hvordan de digitale værktøjer udnyttes bedst. Det er ikke noget, vi kan drømme op i vores it-elfenbenstårn,” tilføjer han.

I KMD indeholder de digitale værktøjer bl.a. Microsoft-løsninger som Yammer, Teams, Stream og OneDrive.