Digitaliseringsprisens statue

Uddelingen af årets Digitaliseringspriser nærmer sig. Vi har talt med nogle af de profiler, som i år optræder i dommerkomitéen. Der er stadig tid til at nominere offentlige projekter til en af de tre priser.

Der bliver sat fokus på innovation og sammenhæng, når Digitaliseringsprisen 2018 skal uddeles. Det sker på konferencen Offentlig Digitalisering i Aarhus i marts, men det er stadig ikke for sent at tilmelde projekter til en af årets tre priser, for tilmeldingen løber helt til 5. februar.

Digitaliseringsprisen har siden 2004 præmieret succesfulde og værdiskabende initiativer i den offentlige sektor. Det er målet at belønne foregangseksempler, der gavner samfund og borgere og inspirerer andre til nye visioner.

”Jeg håber, at vi til Digitaliseringsprisen 2018 ser IT og data brugt offensivt til at skabe sammenhæng for borgerne, også på tværs af myndigheder,” siger Dorte Stigaard fra dommerkomitéen. Hun er netop tiltrådt som innovationsdirektør ved Aalborg Universitet efter 15 år i direktionen i Region Nordjylland, senest som koncerndirektør.

”Jeg håber også, at vi ser storskala-implementeringer, der kan dokumentere reelle, dokumenterbare gevinster og værdiskabelse i forhold til de forretningsmæssige mål, og at vi ser borgerperspektivet tænkt ind på helt nye områder. Samtidig håber jeg, at vi ser digitaliseringen gøre en reel forskel på kerneområderne og ikke kun i de administrative processer,” siger Dorte Stigaard, som også drømmer om at se projekter, der har taget nye teknologier som Internet of Things, robotics, kunstig intelligens og machine learning i brug.

Kræver mod, risikovillighed og stærk digital ledelse

Netop borgernes oplevelse af sammenhæng på tværs af offentlige myndigheder står i disse år højt på dagsordenen. For Dorte Stigaard er der ingen undskyldninger for ikke at udnytte mulighederne for at digitalisere for at øge sammenhæng.

”Både stat, regioner og kommuner har nu så mange IT-systemer og ikke mindst så mange digitale data, at der er mulighed for reelt at gå fra at støtte eksisterende forretning og services ved hjælp af implementering af nye IT-systemer til netop at digitalisere – også på tværs – og gentænke forretningsmodellerne til digitale forretningsmodeller,” siger Dorte Stigaard.

”Det kræver mod, risikovillighed og stærk digital ledelse, og at der tages udgangspunkt i borgeren og i den ønskede effekt. Samtidig skal løsningerne designes ud fra de to udgangspunkter, så ansvar, roller, arbejdsdeling og funktioner modelleres derudfra,” fastslår Dorte Stigaard.

Innovationsdirektøren påpeger også, at der er brug for teknologisk indsigt, så nye teknologier kan komplementere og tænkes med ind i de eksisterende. Samtidig kræver det ifølge Dorte Stigaard en stærk vision, og at arbejdet ikke kun bliver overladt til enkelte ildsjæle.

Der er også brug for, at særligt ledere bliver kompetenceudviklet til at forstå, at vi hverken snakker om EDB eller IT, men om digitalisering

Dorte Stigaard, innovationsdirektør ved Aalborg Universitet

Samskabelse skal understøtte borgernes behov

Det er dog også afgørende at sikre borgernes ønsker og behov, så de føler sig trygge og inddraget i digitaliseringen.

”Det skal man tilgodese ved hjælp af samskabelse. Det kan f.eks. være i form af advisory boards, peer-boards og involvering i design. Der er mange muligheder. Det kræver også kommunikation i øjenhøjde og ved hjælp af netop moderne kanaler, også sociale medier,” siger Dorte Stigaard.

Når det gælder behovet for offentlig innovation peger den nye innovationsdirektør på Aalborg Universitet også på behovet for i højere grad at arbejde sammen om at løse udfordringerne.

Der skal arbejdes sammen på tværs af områder

”Der er behov for digitaliseringsklar lovgivning og en politisk vilje til at turde og ville forandringen. Der er også behov for en adækvat incitamentsstruktur. Det duer ikke, hvis offentlige institutioner hele tiden skal gøre noget ’på trods af’ og ikke ’på grund af’,” siger Dorte Stigaard.

Samtidig skal der i langt højere grad arbejdes på at sætte det offentlige, det private erhvervsliv, vidensinstitutioner og borgere i spil sammen.

”Ikke kun skal det offentlige hoppe ud af de internt-offentlige siloer, men borgere og civilsamfund, universiteter og private aktører skal i langt højere grad løse udfordringerne sammen,” understreger Dorte Stigaard.

”Der er også brug for, at særligt ledere bliver kompetenceudviklet til at forstå, at vi hverken snakker om EDB eller IT, men om digitalisering. Hvad det betyder, hvad det giver af muligheder, og ikke mindst hvad det kræver af nødvendige forandringer og risikovillighed,” siger hun og efterspørger også en enighed om arbejdsdeling mellem de offentlige aktører.

Dorte Stigaard sidder i dommerkomitéen sammen med bl.a. Djøf-formand Lisa Herold Ferbing, direktøren for den nye Udviklings- og Forenklingsstyrelse Andreas Berggreen og Danmarks nye Tech-ambassadør, Casper Klynge. Projekter til Digitaliseringsprisen kan nomineres frem til den 5. februar lige her.