Børn sidder og arbejder sammen på iPads

Der er it overalt, så det bliver fundamentalt for alle at have it-kompetencer for at kunne bidrage og skabe løsninger via teknologi. Derfor bliver elever i 6. klasse lige nu undervist i at kode via projektet Coding Class, som har til mål at få it-undervisning indført som en fast del af skolens pensum.

Der har stået dansk, matematik og historie på skemaet helt tilbage til den sorte skoles tid. Der er sket meget siden dengang, men i en nutid fyldt med it og teknologi er det stadig de klassiske fag, der fylder hovedparten af folkeskolens pensum. Til gengæld bliver der ikke undervist meget i at udvikle it-kompetencer for nutidens elever.

Men det er projektet Coding Class i fuld gang med at gøre op med. I år bliver elever i en lang række 6. klasser over hele landet nemlig undervist i kodning i et projekt støttet af medlemmer fra IT-Branchen som KMD sammen med seks kommuner og Styrelsen for IT- og Læring. Målet er at skabe interesse for it og teknologi blandt elever og lærere og få indført it-undervisning som en fast del af skolens pensum.

”It spiller en stadig større del af verden, hvor der snart er it i alt. Hvis man gerne vil være en af dem, der leverer indhold til den verden, og vi også gerne som land vil tjene penge på it-branchen, så er man nødt til at have nogle mennesker, der kan producere it. Så flere af dem,” fastslår den læreruddannede Martin Exner, som er medstifter og formand for Coding Pirates og tilknyttet Coding Class som projektleder.

Ikke kun for fremtidens programmører

”I takt med at it-branchen vokser, bliver it også noget helt fundamentalt i alle andre brancher. Så man kan ikke længere skelne mellem en it-branche og en branche uden it. Det hele flyder sammen, så det bliver en fundamental og vigtig del af livet at have it-kompetencer, ikke bare som programmør eller ingeniør, men næsten lige meget hvad, man skal være,” siger Martin Exner.

I løbet af Coding Class-forløbet bliver eleverne undervist i både kodning og algebraisk og abstrakt tænkning, logisk opbygning og problemløsning. Selv om det næppe bliver nødvendigt for alle at kunne kode selv, så handler læringen om kodning også om at forstå, hvordan teknologien virker – og hvordan den kan bruges til at skabe nye muligheder.

”Man kan kalde det digitale skaberkompetencer, hvor man skaber noget via teknologi. I Danmark har vi i lang tid været superdygtige brugere af teknologi, men vi har været knap så gode til selv at skabe det,” siger Martin Exner.

”Vi vil gerne have, at børnene får kreative, digitale skaberkompetencer. Som en skaber af it indgår man ofte i et team, der skal levere noget til andre eller skabe et kreativt indhold, hvor man selv er opfinderen. Så det at kunne gennemskue strukturer, forstå sproget og indgå i samarbejdsrelationer i en gruppe spiller også en stor rolle i projektet,” forklarer Martin Exner.

Det handler om, at eleverne skal kode, fordi det kan være deres kreative værktøj. Det kan være det, der får dem til at skabe med teknologi, som jo er at skabe med et hvilket som helst andet værktøj.

Martin Exner, medstifter og formand for Coding Pirates

Ikke kodning for kodningens skyld

Rent praktisk tager undervisningen i Coding Class udgangspunkt i spiludvikling, fordi de fleste børn kan lide at spille. Samtidig er det en kreativ proces at finde på et spil og bygge det.

”Det skal nemlig ikke være kodning for kodningens skyld. Der skal være en mening og et kreativt mål med det hele. Det handler om, at eleverne skal kode, fordi det kan være deres kreative værktøj. Det kan være det, der får dem til at skabe med teknologi, som jo er at skabe med et hvilket som helst andet værktøj. Det er derfor kreativiteten, der er målet,” siger Martin Exner.

Coding Pirates-grundlæggeren mener ikke, at det er et mål i sig selv at fange alle elevers interesse for at kode i løbet af projektet. I stedet handler det om at give mulighederne og interessen til elever, som måske ellers ikke ville blive eksponeret for dem. For Martin Exner er det derfor en stor sejr, når børn uden en tidligere interesse for it bliver bidt af kodning.

Kodning er ikke kun for nørder og drenge

”Samtidig skal vi have nedbrudt stereotyper om, at kodning kun er for nørderne, eller at man skal være nørd for at kunne lide eller forstå kodning. Hvis børnene får prøvet det af, før de har fundet ud af, om de er nørder eller ej, så har de et andet positivt syn på det,” siger Martin Exner.

Men projektet har også givet overraskende resultater for Martin Exner, som rundt i landets Coding Pirates-klubber har set klart flere drenge end piger melde sig ind for at lære om kodning – ligesom der i it-branchen er en klar overvægt af mandlige medarbejdere.

”Pigerne oplever faktisk Coding Class på præcis samme måde som drengene. Men når piger og drenge bliver eksponeret for kodning samtidig og har de samme forudsætninger, så ingen har en fordel frem for andre, så griber pigerne det i lige så høj grad som drengene og skaber virkelig gode resultater,” siger Martin Exner.

”Pigernes interesse har også overrasket mig meget. Men man kan sige, at det bare er et spørgsmål om, at man ikke selv er forudindtaget og tænker, at det er noget for drenge og præsenterer det på den måde,” fastslår han.

Kodning skal hellere være obligatorisk i indskolingen end et valgfag i udskolingen

Martin Exner, medstifter og formand for Coding Pirates

Lærerne skal også undervises

Det er dog ikke nok, at eleverne får interessen for bruge teknologi og it til at skabe, hvis deres lærere ikke er i stand til at undervise dem. Derfor indeholder Coding Class også selvstændig undervisning til de lærerstuderende på læreruddannelsen Metropol.

”Det er svært for os lærere ikke længere at være en næsten alvidende person, der bare har svar på alt, men i højere grad bliver en person, der kan finde svaret og komme ned på børnenes niveau. Det er meget grænseoverskridende som lærer at komme til det sted,” siger Martin Exner.

”For i dag er der ikke nogen lærere, der har it eller kodning som linjefag i deres uddannelse. Så vores spor på uddannelsen på Metropol handler både om, at lærerne skal forstå, at man ikke kan vide alt om det her emne, men at man godt kan lave nogle processer, hvor børnene selv kan tilegne sig viden. Lærerne kommer til at blive knalddygtige,” siger han.

Coding Pirates-grundlæggeren forventer, at der kun vil gå få år, før it-undervisning er en fast del af pensum på linje med dansk og engelsk for andre end de godt 100 klasser, som i år får mulighederne via Coding Class. Selv om Martin Exner sætter stor pris på at kunne undervise eleverne i 6. klasse, så påpeger han dog, at undervisningen bør begynde meget tidligere end udskolingen.

”For så kan børnene prøve kodning af og mærke efter, om det er noget for dem, længe før de her stereotypiske billeder rammer dem om, at det er et drengefag eller for nørder. I indskolingen har både piger og drenge masser af tid til at udvikle sig i den retning og finde deres egen vej. Så kodning skal hellere være obligatorisk i indskolingen end et valgfag i udskolingen,” fastslår Martin Exner.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra den offentlige sektor direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her